Monthly Archives: Ocak 2018

Twitter’da düşüncelerim 1/18/2018

Jesse Bogner: Dr. Michael Laitman’ın bilgeliğinden yaşayacak kelimler: Ne yazık ki, çoğu insan çelişkili fikirleri ve güçleri dengeleyecek kadar zeki değildir.

Eğer Kabalistler basitçe sıradan insanlar gibi bu rahatsızlıkları yok etmeye kalkışsalardı, “mantık altı inanç” içinde kalırlardı. Fakat inanca karşı bilgi kazanırlar ve çelişkilerin ve bedenin arzuları üzerinde inanç inşa ederler. İşte bu yüzden onlar bizim kavrayışımızın ötesindeki şeyleri anlayabilirler.

Başka bir deyişle, manevi dünya onlardan önce açılır, çünkü “mantık üstü inanç” ile ekranı edinirler..

Biz özünde Logan’ın nesline, örneklerini, rol modellerini ve şiddetle aşırı doymuş bir medya kültüründen değerlerini almasına izin verdik ve şimdi onların bugünün çocuklarına rol model olmalarına müsade ediyoruz.

Logan Video Link: https://twitter.com/laitman/status/951521828278865920?ref_src=twsrc%5Etfw

My Thoughts On Twitter, 1/11/18

Twitter’da düşüncelerim, 1/16/18 / 2. Kısım

Yaradan sadece bir on yarattı (HAVAYA; OY’ın 4 aşaması) O gelişti; parçalara bölündü ki Yaradan’ı birlikte edinmek için. Bu yüzden onlunun içinde organize olmalı ve 10 = 1 olarak; onlunun Yaradan’ın formu varsayıldığı bir yolda birleşmeliyiz ve Yaradan’ı ifşa edeceğiz.

Tüm ulusların ortak dini; tüm toplumları tüm uluslar için asıl emri yerine getirmeye zorlamalıdır: ‘Komşunu kendin gibi sev.’ Bunun dışında, her ulus kendi geleceğine yapışabilir.

Rabbi Akiva: ( MS 2. yüzyıl): ‘Bu Tora’nın temel kanunudur’

Or Makif yardımı ile sadece 10 dostu 1 olarak birleştirmeye yönelik çabalarda, sevme- ihsan etme niteliğini, Yaradan’ın niteliğini elde ederiz. Yaradan’ı onlunun dışında aramayın. Hatta orada onun gizliliği bile yoktur- bunu da 10’lu içerisinde ifşa ederiz.

Krizin üstesinden gelen kendisinin üstesinden gelir.

Yaradan doğanın bir yasasıdır. Bu yüzden; o hiç bir şeyi değiştirmez. O sabit. Sen başlangıçtan yaradılışın sonuna kadar süren bir bilgisayar programındasın. Ancak onun gibi olduğun sürece; her şeyi ifşa edeceksin. Bu sonsuz hayatın anlayışını verir.

Krizin nedeni? Topluma uyumu olmadan giren tek bir güçtür. Korkuyu savmak sadece onu Yaradan’dan uzak olmanın korkusuyla değiştirerek mümkün. Korkusuz olmak- ihsan etmekte. 10’lu ışık tarafından hissedilir; O’nunla benzer olur. Eşit olma= tamamlayıcısını bulma

Ben sadece kendini düşünen bir egoistim. Bizi düşünmek zor. Tora Yaradan’a benzerlikten bahseden (Adem= benzer), 10’lu bir grup içerisinde özel birlik aracılığıyla ulaşılan. Tam olarak birlik Adem’in simgesini şekillendirmektedir. ( ruh ; Yaradan’la benzerlik) Torah 10’ dan bahseder.

Tora’yı doğru okumak demek, bu dünyayı kendi kendine kavraması değil; bir diğerinden ego sebebiyle ayrılan küçük arzuları kavramaktır. Onlar doğa tarafından çevrilmiş isimlerle adlandırılır; cansız; bitkisel ve hayvansal arzular.

Bir problem ortaya çıktığında; hızlıca onun sen ve Yaradan arasında belirdiğini sapta. Ve Yaradan’a yapış, bir çocuk gibi, probleme onda (yeni ego Reşimot) çözüm ararken. Sonra; onun bir problem değil, seni Ona bağlı kalmaya zorlayan bir araç olduğunu fark et.

Manevi çalışma: Eğer Yaradan olarak grupta dostlara ilişiksem; ve onlar bana doğru ise; Karşılıklı Garanti ile, onun sana yöneldiğini, dünyada tezahür ettiğini hissetmeye başlayacaksın. Gizlilikler ortadan kaybolacak; o bütünün içinde ifşa olmuş olacak. Sadece birliğin içinde insan & Yaradan kalacak.

Yaradan’la eşitlik için arzuların ıslahının yolu çok açıktır. Tora’yı anlama arzusu onun çalışması(kalpteki nokta) olarak, bir kaçına verilmiştir. Tora’nın hikayelerini kişinin arzularının bir ıslahı olarak resmetmek sadece dünyayı ifşa etmek için bir grubun çabasıyla mümkündür.

Kabalistlik terim: Egonun üstesinden gelen kişi= adamdır. Egoya boyun eğen kişi= kadındır. Cinsiyete bakmadan. Üst dünya sen onu içinde inşa ettiğin için ifşa olur. Tüm problemler ortadan kaybolur; eğer Yaradan’ın yönetimini mükemmel olarak kabul edersen. Mükemmellik ile tam bir eş değerlilikte varım.

Ancak bugün; Dünya egoyu tanıyor; yalanları; amaçsızlıkları. Değişim için ihtiyaç, kâbustan kaçma şansı olarak ortaya çıkacaktır. Bu yüzden yasak bizim zamanımızda kaldırıldı, kendini ve dünyayı düzeltmenin araçları olan Kabala’nın ortaya çıkma yükümlülüğünü ortaya koydu.

Kabala bilgeliği ifşa olmaya başladıkça; dünya onu ego için açık bir formda yeniden yazacaktı. Bu yüzden Kabala bilgeliğinden dinler ortaya çıktı; mistisizm, felsefeler; bilimler. Her şey Kabala bilgeliğinden gelir, çünkü o doğanın ve dünyanın özünün bilimidir.

My Thoughts On Twitter, 1/16/18

Twitter’da düşüncelerim, 1/16/18- 1.kısım

Küresel Birlik: Her ulus, onu geleneksel formuna can atmaya zorlayan, doğal halinden uzaklaştıran dış faktörleri reddeden bir güce sahiptir. Bu yüzden; uluslar yalnızca doğal egoların üzerinde bağlanmalıdır. Ve bu sadece Kabala ile mümkündür!

Gizlilik: problemler bizi Yaradan’ın realitenin tümünü doldurduğunu ve yönettiğini ifşa etmeye zorlar. Yaradan’ın kuralını gizliliğinin tümünde resmetmeye çaba sarf ederim.

İnanç: Yaradan’ın tüm dünyayı gerçekten doldurduğu ifşa edilir.

Özgürlük: Kişi sadece özgürce seçtiği eylemlerinden sorumludur, farkında olmadan olanlardan değil. Çevre onu doğru eylemlere kalibre eder; ve en nihayetinde onların hepsini belirler. Yani; seçim hangi eylemi yapacağınızda değil, hangi çevrenin içinde olduğunuzdadır!

Zohar Kitabı; özellikle ıslahımız için önemlidir. O; Tora’nın Kabalistlik yorumudur. Tora dünya hakkındaki tüm bilgileri içerir, ancak Zohar onu düzeltmek için yazıldı, tam olarak bizim jenerasyonumuz için, ruhu ıslah eden üst ışığı ifşa etmek için.

Eğer bir nesil ıslah için hazır değilse; Kabala bilgeliği gizli kalır. Baal HaSulam (Y. Aşlag) birçoğunu gizlediği ve hatta yaktığı birçok kompozisyon yazdı, çünkü o Kabala’yı yaymada kısıtlanmıştı.

Bir nesil düzeltmeye hazır değilse, Kabala bilgeliği saklı kalır. Baal HaSulam (Y. Aşlag), Kabala dağıtımı kısıtlı olduğu için birçoğunu gizlediği hatta yaktığı bir çok kompozisyon yazdı.

Kabala bilgeliği her zaman gizlenmişti, çünkü o yalnızca insanlar kendilerini ıslah etmeye hazır olduklarında ifşa olur, başka bir deyişle ıslah için bilgeliği kullanmak amacıyla kendilerindeki ve dünyadaki kötülüğü tanıdıklarında. Bu yüzden özel hazırlık ifşası için mecburidir.

İnsanlar; manevi (egonun ötesinde) terimleri Kabala’dan alarak, Kabala’da ne olduğunu dünyamızda olanlar gibi egodan çıkmadan anlattı. Tanım kitleler için netleşti; bu da dünyada çalışmaya; yayılmaya öncülük etti. Bu sebeple Teoloji (dinlerin kökü) doğdu.

Belirlemeliyiz: Tüm sorunlar bizi ona döndürmeye zorlamak, onu aramıza koymak için Yaradan’dan geliyor aksi halde öfkeli ego içinde tutunamayız. Onu hayatımızın içine çekmek zorundayız. Varlığımızı onun belirlediği sonucuna varmak için. Onun gerekliliğini hissetmek için.

Etrafımdaki insanlar aslında benim parçam. Eğer kendimle uyum içerisinde olursam; onlarla da uyum içerisinde olurum- böylece dünyada mükemmelliğe ulaşırız. Mükemmel realiteye ulaşmak için, kendimiz mükemmel olmalıyız.

My Thoughts On Twitter, 1/16/18

Twitter’da düşüncelerim, 1/10/18

Jpost yazımdan >> Neden bir teröristler için bir idam cezası terörizm sorunu çözmeyecek… ve ne olacak

Yazı Linki:

http://www.jpost.com/Blogs/Unity-First/Why-a-Death-Penalty-for-Terrorists-Wont-Solve-Terrorism-and-What-Will-533255

Biz özünde Logan’ın nesline, örneklerini, rol modellerini ve şiddetle aşırı doymuş bir medya kültüründen değerlerini almasına izin verdik ve şimdi onların bugünün çocuklarına rol model olmalarına müsaade ediyoruz. Newsmax yazımdan

Yazı Linki >>

https://www.newsmax.com/michaellaitman/logan-paul-suicide-you-tube/2018/01/09/id/836143/

Manevi genler içimizde devamlı olarak yükseliyor ve ilerleme talep ediyor. Manevi genler hayata geçirilmeyi talep etmeye başladığı zaman, kötülüğün & yalanların içinde var olduğumu göreceğiz. Ve ardından mevcut halimizi bir yenisine değiştirmeyi arzulayacağız.

My Thoughts On Twitter, 1/10/18

Twitter’da düşüncelerim /1/9/18

Manevi çalışma: His, düşüncelerdeki; duygulardaki ışığın/ karanlığın zıttında ortaya çıkar. Bu yüzden; zıt nitelikler içeriyor olmalıyız. Mükemmellik onun yokluğundan edinilir. Bizler zaten egoya sahibiz; özgeciliğe değil. Bizim dünyamız egonun üzerinde mükemmelliği ifşa etmek için verilir.

Yukarıdan yardım: Üst ışık arzuyu değişmek için tetikler. Bu grupta (10; Minyan) egonun üzerinde bir arzu için birleşmek çabalarında ortaya çıkarır. Çabalar; kişinin gücüyle birleşmenin imkansız olduğunun bir farkındalığına yönlendirir ve sadece daha yüksek bir kuvvet yardım edebilir.

  1. Hayatın anlamı; form eşitliği kanunu temelinde yani Yaradan’ın ihsan etme niteliği temelinde onu ifşa etmektir. Ancak bizim doğamız alma arzusudur(ego). İhsan etmek Yaradan’ın niteliğidir. Almanın (ego) ihsan etmeye değişimi yalnızca Yaradan aracılığıyla mümkündür. (üst ışık; Tora)

Bir manevi rahatsızlık ile manevi çalışma? Rahatsızlığın kendisini görmezden gelince; hemen üzerinde yüksel. Bir rahatsızlığı, sana yukarıdan fırlatılan, kasıtlı olarak gönderilen bir sıçrama tahtası say. Psikolojik olarak bir rahatsızlık gibi görünüyor ama değil. Yükseklik için bir araç.

Kendini bil. Kendiniz ve başkalarıyla tarafsız ilişkiler kurmak için; sistematik, ayarlanmış kavgalar öneriyorum, önceden belirlenmiş olan şartlar altında olduğu sürece, partnerine yükünü boşaltabilirsin. Ve daha sonra; aynı kontrolü muhafaza ederek; iyi hale dönün. Yardımı olur.

Dünyanın egoistlik bir algısında ödül & ceza manevi yükselişle uğraşanlara karşıdır. Ego’dan kaçmak isteyen eleştiriyi bir ödül olarak alır – manevi yükseliş için bir fırsat olarak- ve bu yüzden ceza ödüle döner.

Eski bir Yahudi Şakası: ‘Pavarotti’yi sevmiyorum’ ‘Onu söylerken dinledin? Hayır; Rabinowitz telefondan seslendirdi. Konuyu bilmeyenlerin ve Yaradan’ı edinmeyenlerin Kabala eleştirilerini görmek komik. Anlıyorum: havlamak& Yahudi KGB’ye sadakat göstermek iyi geliyor.

Yaradan’ın ifşası, kişi çabaladığı ancak Yaradan’a bağlandığı içsel safhaların bir silsilesidir. En büyük hata koşulların ondan gelmediğini, arkasında onun gizlendiği bizim dünyamızdan geldiğini düşünmektir. Her şeyi onunla bağlayarak, derece derece onu ifşa ederim.

My Thoughts On Twitter, 1/9/18

Twitter’da Düşüncelerim /1/8/18

Yasaların ifşası’ Ondan başkası yok ve O iyi ve iyilik yapan’ bizim içimizde değil; aramızda olur, bir grup Kabalistin arasında, ‘ Komşunu kendin gibi sev’ i inşa etmeye arzusunda büyüyen egonun üzerinde- ruhun kırılmasının bir sonucu

Üst dünyaların yasası ‘Ondan başkası yoktur; o iyi ve iyilik yapandır’ sadece bir grup onlunun içinde ifşa olabilir. İfşa Embriyo safhası ile başlar- Ben neredeyse kendimi gruptan önce iptal ederim; Yaradan’a benzerim. Bu yüzden her koşul altında üsttekine sadık kalırım.

Üst yol: Eğer düşüş hissedersen; bu demektir ki Yaradan sana yaklaşıyor ve böylece senin ondan farklılıkların ifşa oluyor, senin farklılıkları benzerliğe ıslah etmen için. Dolayısıyla düşüşlerde sevin ve sevinçte ıslah için talep et! Bu yüzden bir Kabalist bir laikten ayrılır.

Manevi çalışma: Yaradan birinin şahsi öğretmeni olamaz. Bu onu edinmek isteyen egomuzdur. Ancak sadece gruba bağlandığım ölçüde; gruba girdiğimde, kendimi içinde iptal ederim, Yaradan’ın mevcudiyetini grup birliğinin tam merkezinde keşfederim.

Her an; mümkün olan en iyi geleceğe ulaşman için yukarıdan ihtiyacın olan her şeyi aldığını farkına varman önemli!

  1. Yani; grupta birliği elde etmeyi denemeliyiz ta ki orada a) bunun için göreceli arzu b) kendi gücümüz ve niteliklerimiz ile bunun edinmenin imkânsız olduğunun farkına varma c) bunun yalnızca Yaradan’ın ihsan etme niteliğinde mümkün olduğunun farkına varma d) talep olana kadar
  2. Manevi derece: Yaradan’ın ifşa olduğu, sevgi/ ihsan etmenin manevi niteliğini aldıktan sonra 10’lu 1. manevi dereceyi elde eder. (1 /125) Yaradan’ın ifşası olan üst ışıkla doldurulmuştur- ve yeni; sonsuz mükemmel bir dünyayı hisseder.
  3. Dua: Değişim isteği, eğer grup (10lu) kişisel egoların üzerinde ihsan etmek için tek bir arzu içinde birlik olursa yükselir. Böyle bir arzu Yaradan’a bir dua (MAN) olarak adlandırılır. Eğer dua olgunlaşmışsa; anında 10lu’ya yukarıdan bir cevap çeker ( MAD; bağlantının anlamı)

My Thoughts On Twitter, 1/9/18

Twitter’da düşüncelerim, 1-3-18

Bayram; üst dünyanın bir parlaklığıdır. Bayram İbranice’de -Hag- ok (Mahog) ve daire (Hug) kelimesinden gelir. Dünyamızdan farklı olarak; manevi olan zaman- yer- hareketten yoksundur, sadece sevgide ve ihsan etmede düşüşler ve yükselişler vardır. Üst ışık, tarihleri belirler.

Hafetz Haim: İnsanlar kıskançlık ya da düşmanlık olmadan birleştiğinde, her biri diğerleri için iyiliği istediğinde, yaradılış Yaradan tarafından sevilir, sonra Yaradan eylemlerinden memnun olur. Böylece ‘ komşunu sev; ben Yaradan’ım’ hayata geçirilir. Eğer diğerlerini kendiniz gibi severseniz, Yaradan her ikinizin içinde olur.

Sevgili dostlar; hepinize mutlu bir yeni yıl diliyorum, Yaradan’ı ortak birliğimizde ifşa etmek için, herkese hayatın anlamını sağlık ve barışta edinmek için.

Vilno Gaon: Tora’yı çalışmaya onun gizli kısmından; SOD, Asiya dünyasının Tora’sından yani Yaradan’ın tamamen gizlendiği yerden başlarsınız. Daha sonra ifşa olmuş Tora’yı çalışırsınız; REMEZ (Yetzira dünyası) vb. ta ki Atzilut dünyasının Tora’sına kadar, ki burası Yaradan’ın gizliliğinden muaftır.

Bir Kabalistin hazzı, başkalarını doldurma fırsatıdır & onların aracılığıyla; Yaradan’dır. Ben Yaradan’a direkt ihsan edemem/ ondan direkt alamam. Haz; gruba kendini verdiğinde & içinde Yaradan’a bağı keşfettiğindedir. Birlikte; sen- grup-Yaradan grupta buluşursunuz.

Israil, Israil’in eylemlerini netleştirmek için bir organizasyon kuruyor. Bu eski; saf bir kavram. Kabala Yahudilere karşı nefretin doğal olduğunu ve bunun sadece Yahudilerin dünyaya izlemeleri için birliğin bir örneğini gösterdiğinde değişeceğini söylüyor. Bu onların tarihi misyonu.

My Thoughts On Twitter, 1/3/18

Sorularınıza Cevaplar, Bölüm 212

Soru: “Kli olmadan Işık olmaz” denir. Ve bizim Kli’miz henüz hazır değil, fakat bizler çalıştıkça Işık her zaman onu (Or Makif) sarar. Bu koşulu nasıl anlayabiliriz?

Cevap: Or Makif’in ıslah olmuş bir Kli’ye ihtiyacı yoktur, çünkü o sarar, dışsaldır.

Soru: Gruptaki, onlumdaki çalışmalarımda neye dikkat etmeliyim? Manevi çalışmada neyin güçlendirilmesi gerekiyor ki böylece normal hayatta en iyi işi nerede bulacağım bana net olsun?

Cevap: Eğer mümkünse, iş, kişiyi hayatın amacı hakkında düşüncelerden uzaklaştırmamalıdır.

Answers To Your Questions, Part 212

Sorularınıza Cevaplar, Bölüm 206

Soru: Karanlık olmadan Işık’a erişmenin ve algılamanın mümkün olmadığını biliyorum. Acı çekmeksizin (inişler) bir sonraki seviyeye yükselmenin imkânsız olduğunu biliyorum.

Sorum şu: Neden bir çocuğun doğumu bütün taraflar için acı vericidir, kasların büyümesi acı vericidir ve eski bünyeleri yok eder ve hastalıklar (eğer bunu Yaradan’dan olumlu bir işaret olarak görürsek, dikkat etmeli ve düzeltmeliyiz) daima her durumda acı vericidir?

Eğer doğada “kötü şakalar” yoksa Yaradan neden bize eziyet ediyor?

Cevap: Yaradan doğadır; kendimizi nasıl hissettiğimizi O’na bağlarız, sanki bizim tarafımızı O hissediyormuş gibi. Cansız, bitkisel ve hayvansal problemler manevi eylemlerden kaynaklanır ve bu nedenle onlardan kaçamayız.

Answers To Your Questions, Part 206

Sorularınıza Cevaplar, Bölüm 204

Soru: “O’ndan başkası yok. “(Tora, Deuteronomy 4:35) ifadesinin anlamı nedir? Bu ifadeyi kelimenin tam anlamıyla anlamak mümkün müdür?

Cevap: Baal HaSulam’ın “O’ndan başkası yok” adlı Şamati makalesini okuyun.

Soru: Kişi, maneviyatta Mahsom’u (bariyer) geçerken, klinik ölümde deneyimlenen hissiyata benzer bir duygu hissediyor mu?

Cevap: Ondan çok daha fazlası!

Answers To Your Questions, Part 204