Twitter’da düşüncelerim / 11.29.17

Dünyayı ve kendinizi daha mutlu kılmak için size şans veriliyor. Ve hediyeniz; üst dünyanın, varlığın sonsuzluğunun edinilmesidir – hem kendi varlığınız ve hem de tüm yaradılış için. Hepsi, halen bu dünyada yaşarken, her gün şükran günü olur!

Geçmişteki halinizi düzeltmeden; geleceğe doğru şekilde bağlanamazsınız, her şeyin Yaradan’dan geldiğini kabul ederek, ‘Ondan Başkası yok’ olduğu için. Geçmiş daha farklı olamazdı ancak gelecek Yaradan ile benzerliğinize bağlı.

Internet savaşları, toplumda yeni anlamlar yaratarak sürdürülür. Bu, toplumun internet aracılığıyla parçalanmasına, yeni yapay dernekler ve organizasyonlar oluşturulmasına, onların aracılığıyla arzulanan anlamın toplum içine yedirilmesine, yani böylece hükümet üzerinde tam kontrol alınmasına olanak tanır.

Özel “toplumlar”, geleneksel değerleri tahrip ederek ve yerine evrensel liberal değerleri aşılayarak, halkı kendi yıkımına kadar dönüştürmek için çıkıyorlar. Kabala: her insanın bireyselliğini korumalı, herkesin bireysel özelliklerini koruyarak birliği inşa etmeliyiz.

Her ruh sayısız egoist arzulara bölünmüştür. Onlar, egoist uygulamadan (Aviut) özgecil uygulamaya (Masah) çevrilmek için ıslah edilecek düzgün bir tarzda ortaya çıkarlar. Yani; kişi sıkıntıları yardım olarak kabul etmeli ve onlarda sevinmelidir.

Yaradan’ın amacı Yaradılışın memnuniyetine ihsan etmektir. Bu yüzden şüphe hissetmeye başlarsanız, onları reddetmek yerine kabul edin, çünkü sıkıntılar sizi yoldan çıkarmak için değil; tam tersine sizi bir sonraki dereceye yükseltmek için ortaya çıkar. O halde ona yükselmek için gayret gösteriyorsun.

İçinizde; her düşünce ve arzunun arkasında kendini açıkça gösteren Yaradan’ı görün. O sizin kökünüz!

Her ne şekilde olursa olsun yenilenebilir enerji, bedava bir enerji kaynağı değildir. Böyle bir şey var olamaz çünkü dünyamız kapalı bir sistemdir. Uygunluk ve temizlik mümkündür; ama bir maliyetle. Çözüm son jenerasyon tarafından ihsan etme enerjisine hükmedilmesinde yatar.

My Thoughts On Twitter, 11/29/17

Üzgünüm, bu öge için yorum yapma kapatılmış.

"Kabala ve Hayatın Anlamı" Yorumlar RSS Feed