Monthly Archives: Ekim 2017

Yaradan Neden Böyle Bir Dünya Yarattı?

Soru: Yaradan neden form eşitliği yasasının bulunduğu bir dünya yarattı? O, başka özelliklere ve yasalara sahip bir dünya yaratamaz mıydı?

Cevap: Hayır, yapamazdı, çünkü form eşitliği yasasına göre O, kişinin O’na benzer ve eşit olmasını istemektedir. Var oluşumuzun 6.000 yılı boyunca bu koşula ulaşmak bize kalmıştır. Yaklaşık 220 yıl kaldı.

Why Did The Creator Create Such A World?

Twitter’da düşünceler / 10/22/17

Tarih boyunca, Kabala çalışmak için 1000’i gelir, bir kaçı kalır. Ayrılanlar, ücretsiz hediyelerini almayan düşmanlar olurlar.

Egoist zevklerimiz soldu. Kabala (Kabul) bize; gittikçe çoğalan sonsuz hazlarla nasıl tatmin olacağımızı öğretir.

Depresyonun nedeni: Gelişmiş ego tatmin olmaz. Daha az acı çekmek için; daha azını isteyebilir miyiz? O da gelişimsel depresyona neden olurdu.

Kişinin dünyamızdaki misyonu; üst gücün mutlak otoritesini keşfetmek ve kendisini buna benzetmektir. İnsanlık.

Egonun büyüme ve egemenlik çağı sona erdi. Artık daha fazla dünyamızı yönetemez. Kabala; ego sonrası çağ için yaşam tarzı programıdır.

Bizler; üst dünyanın bizimkini yöneten güçleri oluşturduğu yerde, üst dünyalar ve bizim dünyamız arasındaki bağlantıyı ifşa ederek, bilgisizliğin üstesinden gelmeliyiz.

Biz, bir güçler dünyasında varız. Bunlar; arzularımız tarafından çizilirler ve onları 5 duyumuz ile algılarız.

Yani, biz hayali bir dünyada yaşarız.

İlişkilerdeki orta çizgi çatışmalara yeni anlamlar getirebilir: Nefret alevlendiğinde, ondan birliği yaratmak için birlikte çalışmamıza izin ver!

Bedenin tamamlanması: yemek, seks, aile, varlık, saygı, bilgi… Bunlar geçicidir.

Ruhun tamamlanması: Yaradan tarafından ortak güvencede, sonsuzdur.

Eğer insan gelişimenin yolunu bilirse, üzerindeki negatif güçlerin kontrolünü silkip atar. Bilgelik.

Doğada özgecilik, ‘birimiz hepimiz için’ ilkesine göre hücresel birliğin kanunudur. Her canlı organizmada ve toplumda bulunur.

1. Ruhani derece, tüm dünyamızı çekirdek haline dönüştürerek hükümsüz kılar. Tarih, sadece bizim bozuk hayal gücümüzde var olarak ortadan kaybolur.

Gelişimin standart programı bizi ızdırap yoluyla iterek ilerletir. Ancak eğer bu programı hızlandırırsam iyi, zevkli olur.

Amaca yönelik tutku; hayal ya da kendi kendini kandırma değildir, öz programlamadan ziyade, geleceğini önceden tayin eden motivasyondur.

Hayatını değiştirme, ama ona doğru tutumunu değiştir.

Bir kişi direkt olarak asla başka biriyle iyi bir ilişkiye sahip olamaz; sadece Yaradan denilen ihsan etme niteliği aracılığıyla olabilir.

http://laitman.com/category/thoghts-on-twitter/

Sevgi Ne İle Başlar?

Soru: Mutlak sevgi nedir ve neden ebeveynler ve çocuklar arasındaki ilişkilerde bile mümkün değildir?

Cevap: Gerçek şu ki, kelimenin tam anlamıyla, dünyamızda sevgi yoktur.

Kabala’da sevgi, her şeyi başka bir kişiye verdiğim, içimde hiçbir şey bırakmadan bütün beklentilerimle onun içinde var olduğum bir koşuldur. Kalbim boştur, aklım boştur, güçlü yönlerim boştur ve ben her şeyi başkalarına veririm. Buna “sevgi” denir. Dünyamızda böyle bir şey yoktur.

Başka bir deyişle, doğduğumuz ve bugün bu kadar mutlu olarak var olduğumuz egoist niteliklerimizde böyle bir fırsatımız yoktur, çünkü egoizm kesinlikle farklı çalışır. Onu nasıl büktüğümüz önemli değil, o yine dönecek ve her şeyi onun için iyi bir yolla yapacaktır.

Başkalarına bir şeyler versek ve onlara iyilik dilesek bile, bunun nedeni yalnızca ondan biraz fayda gördüğümüz içindir ve bunun için iyi dilek ya da başkaları için iyi şeyler yapmak değerlidir. Bu nedenle, sevgi yoktur. Sadece egoizmin tamamlanması vardır.

Sevgi, grupta birbirimizle çalışmaya çalıştığımız,  ilişkileri düzeltmek için sanki ihsan etmek, paylaşmak ve onlumuzda kendimizden başkalarına özgecil bir şeyler aktarmayı isteme gerçeğinden hareketle başlar. Ancak, yapamayız. O zaman bizlere, ihsan etme gücünden, sevgi gücünden yoksun olduğumuz açıkça belli olur.

Bu durumda, bulma, ifşa etme, farkına varma ve alma ihtiyacı doğar. Başlangıçta, doğada ihsan etme ve sevme niteliği vardır – Yaradan’ın niteliği. Bunun anlamı, bu gücün bir kısmını Yaradan’dan almamız gerektiğidir.

Bu nedenle, onluda, birbirimize ihsan etme ve sevgi ile doğru muamele etmeye çalıştığımızda, bunu yapamayacağımızı görürüz, anlarız. Sonra hepimiz Yaradan’dan talep etmeye başlarız: “Bizlere, ihsan etmenin, sevginin ve birbirimizle doğru ilişkiler kurmanın gücünü ver. Bizi ıslah etmen gerek. Bize yardım etmelisin.” Ve biz bu gücü alırız.

Böylece Yaradan – ihsan etme ve sevme niteliği, aramızda ifşa olur. Gerçekten bunu yapmak mümkündür. Bizim laboratuarımız, her şeyi sık sık birlikte tartıştığımız, kararlar verdiğimiz, hareket ettiğimiz, bu olumlu gücü kendi üzerimize çektiğimiz ve uyguladığımız onlumuzdur. 

Yorum: Her zaman, Yaradan’ın insanlar arasındaki ilişkilerde ifşa olduğunu söylüyorsunuz.

Cevap: Sadece onluda, insanların kendi aralarında doğru bir şekilde bir araya gelmesinde ve aralarındaki doğru bağlantıda. Bu basit değildir. Bu, açık, net bir metodolojiye göre uzun bir süre işler.

What Does Love Begin With?

Ruhlar Birbirlerine Nasıl Yardımcı Olabilir?

Soru: Daha yüksek ruhlar, maneviyatın gelişmesinde bizlere nasıl yardım edebilir?

Cevap: Yaradan yalnızca bir ruh yarattı. Her biri, ortak ıslahı kolaylaştırmak için sözde bireysel ruhlar denen, birçok parçaya ayrıldı. Ancak genel olarak, ruh, herkes tektir. Baal HaSulam bunun hakkında “600.000 Ruh” makalesinde yazar.

Bireysel ruhlar, tek ruhlar topluluğu içerisindedir, bir ruhun düzeltilmesi, diğerine yardımcı olur vb.

How Can Souls Help Each Other?

Para, Güç ve Realitenin Algısı

Soru: Büyük paralar ve büyük güç, kişinin gerçeklik algısını neden değiştirir?

Cevap: Elbette büyük paralar ve büyük güç bir insanı değiştirir, ancak onun algısını değiştirmez. Dünyamızdaki her insan mahrumiyetine göre her şeyi algılar. Örneğin, bir öğretmen, bir müzisyen, şoför, siyasetçi vb. hepsi dünyamız hakkında tamamen farklı bir şekilde konuşurlar, ama hepsi aynı egoist dünyayla ilgilidir. Bu konuda özel bir şey yoktur.

Kabalistler, yalnızca kendisi için haz alma arzusundaki algı farkı hakkında – kendini memnun etmek ve ihsan etme arzusunda diğerlerinde birleşmekten bahsederler.

Soru: Bu, para ve gücün, sadece haz almak için bir tür arzu olduğu anlamına mı geliyor? Birisi para ister, diğeri güç ister.

Cevap: Tabii ki. Yemek, seks, aile, para, güç ve bilgi, hepsi de farklı egoistik hazlardır.

Money, Power, And Perception Of Reality

Hızlı Kabala İpuçları – 4/23/17, Bölüm 2

Soru: Eğer ruh herkes için tekse ve ruh nitelikler açısından Yaradan’a benzerlikse, bu, Yaradan’a olan benzerliğin de aynı zamanda herkes için tek olduğu anlamına mı geliyor?

Cevap: Hayır, herkes kendi parçasına sahiptir. Sonuçta hepimiz ortak ruhun birer parçasıyız ve her parça tamamen benzersizdir. Yaradan’a benzer olmak, doğanız gereği, kim olduğunuza göre, kişinin bir parçasını egoistik formdan özgecil bir forma dönüştürmek anlamına gelir.

Soru: Kabalaya göre, bir insandan ne kadar nefret edersen, onu sevmekle ruhunu o kadar çok doldurmuş olacağın doğru mudur?

Cevap: Eksi ne kadar büyük olursa, bunun üzerinde yarattığı artı o kadar fazladır ve sonuç olarak, ruhunuz o kadar büyük olur.

Soru: Neden bazen ruhun Yaradan’ın bir parçası olduğu ve bazen de bunun yaratılış, alma arzusu olduğu söyleniyor?

Cevap: Aynıdır, çünkü onun dolmasına göre ruh Işık’tır ve doğasına göre o yaratılıştır, Yaradan’a zıt olan arzudur. Başka bir deyişle, bir ruh iki zıt kısımdan oluşur.

Soru: Başlangıç ve bitiş Yaradan tarafından belirlendiyse, ruhumun özgür iradesi nedir?

Cevap: Özgür irade kendi başınıza bu sona ulaşmaktır, böylece “sopayla mutluluğa” zorlanmazsınız, ama onu kendiniz arzularsınız.

Soru: Eğer insanları sevip, onlara yardım edersem, Yaradan Işık’ı bana iletecek mi?

Cevap: Hayır. Yaradan sadece senin aracılığınla hiçbir şey yapmayacak. Yalnızca grupta olduğun zaman, Kabalistik kaynaklarda anlatılan tüm koşulları yerine getiriyorsan.

Soru: Kabala, sevgi ile ilgili bir bilim midir?

Cevap: Evet, gerçek sevgi, Kabala’yı anlamanın bir sonucu olarak ortaya çıkan bir şeydir.

Blitz Of Kabbalah Tips – 4/23/17, Part 2

Hızlı Kabala İpuçları – 4/23/17, Bölüm 1

Soru: Eğer ruh, arzu ise, kırık bir arzu nedir? İstemediğiniz bir arzu mudur?

Cevap: Kişinin, dünyada hiçbir şey düşünmeden yalnızca kendi iyiliği için haz almak istediği egoistik arzu, kırık bir arzu olarak adlandırılır.

Soru: Bir ruh, isme nasıl sahip olabilir? Kim ruha isim verir? Yaradan mı?

Cevap: Ruh adını, yükseliş derecesine göre kendi kazanır. Yaradan’a olan benzerlik seviyesi ruhun adını belirler.

Soru: Ruh herkes için tek mi?

Cevap: Genel olarak, bunun tam olarak böyle olduğunu anladığımız bir koşula ulaştık. 

Soru: Hayatın anlamı tek bir kişi için bireysel olarak mı var, yoksa gezegendeki tüm insanlar için ortak bir anlam mı var?

Cevap: Tek başına bir insan yaşamın anlamını bulamayacaktır, çünkü hepimiz Adem’in tek bir ruhundan geliyoruz. Bu nedenle yalnızca ortak ruhun edinimi bize hayatın anlamı hissini verir.

Soru: Tek bir ruhun parçaları arasındaki zıtlık, Yaradan’ın bir oyunu, aldatmacası mı?

Cevap: Evet. Bu, egoizmimize rağmen kendi aramızda birleşip, ilk koşuldakinden 613 kat fazla arzunun gücüne ulaşabilmek için gereklidir.

Blitz Of Kabbalah Tips – 4/23/17, Part 1

Geleceğin Toplumu: Yaradan İle Ortak Olmak

Soru: Yaşam “Her biri yeteneklerine göreden, her biri kendi gereksinimlerine göreye” prensibine dayanarak, pratikte neye benzeyecek? Ticaret ve finans gibi uygulamalar devam edecek mi, yoksa geçmişe ait bir şey mi olacaklar? 

Cevap: Her şey, konuştuğumuz toplumun seviyesine bağlı, çünkü o bugün ya da yarın inşa edilmeyecek. Bu, insanlara bağlı olan çok uzun, kademeli bir süreçtir.

Bu nedenle hiçbir zaman sınırlaması olamaz. Çok şey bu yola başlaması gereken toplumun acısına bağlı. Rusya’da acı, açlık, tahribat vb. yapay olarak dayatıldı. Buna ek olarak, bunun öncesinde Birinci Dünya Savaşı yapıldı.

Fakat esas olarak, burada insanların farkındalığı gereklidir. Ve acı çekme ihtimalinin farkına varmak, kendine acı çektirmeye eşlik etmemelidir. Bu önce gelir.

İkinci olarak, dünyada kademeli olarak yeni bir eğitim uygulamak gerekiyor. Bir insanın bu yöntemi gerçekten anlaması ve küçük gruplar halinde uygulaması ve üst Işık’ı çekmesi zorunludur.

Rus komünistlerinin problemi neydi? Dine karşı çıkmak zorunda kaldılar. Kendileriyle din arasında bir bağ olan doğru teması yaratamadılar. Yani eğer üst güç, üst yönetim varsa, o halde kendimizi kontrol eden biz değil, başkasıdır. Onların sorunu buydu.

Ve Kabala buna çok basit bir cevap verir. Elbette, üst yönetim her şeyden sorumludur, fakat “tanrı”nın altında onun küçümsenen köleleri gibi yürümekle değil, aynı zamanda Yaradan ile ortak olma yolunda kendimizi değiştirmek zorundayız.

Society Of The Future: Becoming Partners With The Creator

En Yüksek Yönetim Sistemine Giriş

Baal HaSulam, Son Nesil: Buna, ruhun ölümsüzlüğü, bir sonraki dünyadaki ödül, kişinin görkemi, ulusun görkemi konularını eklemeliyiz.

Birincisi, kişinin aile, toplum ve insanlarla olan ilişki sorunu çok güçlüdür. Eğer buna dikkat etmezseniz, o zaman zorla içine sokulursun. Bireysel ve milliyetçi hareketlerin sözde Birleşik Avrupa’da aniden nasıl başladığını görüyoruz.

İkincisi, Kabala’nın yardımıyla, insan her şeyi idare eden ebedi ve kusursuz bir sistemi ifşa eder. Bu sisteme sanki bir pilotun kokpitine girer gibi girer ve nereye ve neden uçtuğunu kontrol eder ve görmeye başlar. Ve bu uçuş ebedidir.

Öte yandan, bir kişi bu uçaktan inemez. O yüzden uçması ve nereye gidebileceğini anlaması çok önemlidir.

Soru: Ruhun ölümsüzlüğü, geleceğin dünyasındaki ödül ve “insanın görkemi, ulusun görkemi” arasındaki bağlantı nedir?

Cevap: Bütün bunlar bir insanı cezbeder.

Yani kendimi, gelişimimin başına koyarım ve dünya bana bağlıdır. Aynı zamanda, ulusumun ve insanlığın içinde kurtarıcı ve lider gibi görünürüm.

“İnsanları daha parlak bir geleceğe yöneltirim.” Kabala’yı uygulayan, çalışan bir insan böyle hisseder, çünkü her birimiz başkalarının yapamadığı işlevleri yerine getiririz.

Bu koşul, insanların ölümsüzlüğü, ruhun ölümsüzlüğü ve varlığımızın ölümsüzlüğü ile bağlantılıdır. Ölüm yoktur; bir sonraki seviyeye ulaşmak için yalnızca hayvansal bedenin ölümü vardır. Bizlere, bu seviyeye erişmek ve içinde bulunmaya devam etmek için belirli bir zaman dilimi verilmektedir.

Enter The Highest Management System

Egoist Arzuların Parçalanması

Torah, Deuteronomy 29:06 – 29:07: Ve sonra siz buraya geldiniz. Ve Heşbon Kralı Şihon ve Başan Kralı Og savaşta bize karşı çıktılar ve biz onların cezasını verdik. Ve onların topraklarını aldık ve onu Reubenitlere, Gadilere ve Manaşşe kavminin yarısına miras olarak verdik.

Heshbon Kralı Sihon ve Başan Kralı Og, kişinin içindeki egoizmi, onun birçok görünümlerini temsil eder. 

Egoistik arzuların parçalanması, onlara yaklaştığınız ve onları ifşa ettiğiniz anlamına gelmez. Onlarla savaşa başlarsın. Onları kırmak ve üzerlerine yükselmek için Hohma Işığı’na ihtiyacınız vardır. Bu nedenle, burada yalnızca Yaradan ile hareket etmelisiniz.

Ve daha önceki temelleriniz, yani içinizde hali hazırda var olan Işık, onları ayırt etmek ve bağlantıyı keşfetmek için yeterli olacaktır.

The Shattering Of Egoistic Desires