Kabalistlerin Tavsiyelerini Takip Etmek

Soru: Maneviyatta “ilke” ne demektir? Bu bir kanun mudur? Ve belli bir ilkeye uymazsam ne olacak?

Cevap: Kabalistlerin istek ve önerileri ile sahip olduğumuz tüm ilkeler, yalnızca üst dünyanın hissiyatı üzerine doğru bir şekilde odaklanmamıza yardımcı olmak için hazırlanmıştır. Bu nedenle, tavsiyelerini yerine getirirsek, üst dünyayı algılamaya ve elde etmeye başlayacağız ki ana şey budur ve her şey size kalmıştır.

Birçok Kabala öğrencisi inatçıdır ve içsel olarak hiç bir şey değiştirmek istemez. Dünyanın algısı konusundaki paradigmalarını değiştirmek istemezler. Bu nedenle, bu bilgeliği incelerken bir duvara koşmaya devam edin ve hiçbir şey yapamazsınız.

Soru: Yerçekimi yasasını önemsemezsem, dünyamızda ne olacağını biliyorum, ancak Zohar Kitabında bulunan bir yasayı veya ilkeyi tutmaz veya takip etmezsem ne olacak?

Cevap: Eğer üst dünyanın bir yasasını tutmazsan, onu hissetmeyeceksin.

Soru: Bu olabilecek en kötü şey mi?

Cevap: Çok daha kötü olabilir, çünkü bu dünyadaki tüm gelişimimiz, bizi daha fazla gelişime itmeye çalışmakta: üst dünyanın algısına. Eğer bunu yapmazsak, son derece acı verici ıstıraplarla gelişeceğiz.

Following Kabbalists’ Advice

Üzgünüm, bu öge için yorum yapma kapatılmış.

"Kabala ve Hayatın Anlamı" Yorumlar RSS Feed