Zohar Kitabı Doğru Bir Şekilde Nasıl Okunur?

Soru: Kişi Zohar Kitabını nasıl doğru okur ve okumanın sırası nedir?

Cevap: Zohar Kitabı yorumlarla okunmalıdır; aslında onlar olmaksızın, onu anlamak imkânsızdır.

Birkaç yıl önce, grup çalışması sırasında, insanlar için hazırlanmış bir kitap yayınladık ve o Halk İçin Zohar dediğimiz kitaptır. Bu çalışma sonucunda bugün herkes kitabı okuyup anlayabiliyor. Metni Aramikceden, İbraniceye çevirdik ve metni çarpıtmadan “sadeleştirdik”.

Orijinal olarak Zohar Kitabının yapısı birkaç kısma ayrılmıştır: metnin kendisi, metindeki yorumlar ve benzeri. Farklı parçaları, uyumlu ve kolay bir şekilde sürekli olarak okumayı mümkün kılan, numaralı bölümlere bölünmüş tek bir metinde birleştirdik.

Halk için Zohar, sadece İbranice değil, Rusça ve İngilizce olarak da işlenmiş, tercüme edilmiş bir materyaldir. Kitaba aşina olmayı ve çalışmaya başlamayı denemenizi çok öneririm.

Halk İçin Zohar adlı kitaptan öğrendiğimiz dersler, dersteki öğrenciler tarafından kendilerinden geçen kesin bir “manevî akım” olarak hissedilmeye başlanır. Kitap onlar üzerinde çalışır, işler ve egoist düşünce ve hesaplamaları onlardan çıkarır, temizler.

How To Read The Book Of Zohar Correctly

Üzgünüm, bu öge için yorum yapma kapatılmış.

"Kabala ve Hayatın Anlamı" Yorumlar RSS Feed