Sorularınıza Cevaplar, Bölüm 176

Soru: Adam Kadmon dünyasındaki Işık, Atzilut dünyasındaki ışıktan ne ölçüde daha güçlüdür? Ve dünyamızda Işık’ın gücü, Asiya dünyasıyla kıyaslandığında ne gibi bir ilişki vardır?

Cevap: Onları bir insanın ve hayvanın gelişimiyle ilgili olarak hayal etmek dışında, Işık yoğunluğunu karşılaştırma olanağı yoktur.

Soru: “İnsanların Korkularının Gerçek Nedenleri” videosunda Malhut’un aydınlatmasından bahsediyorsunuz ve bu, korkunç bir şey gibi hissediliyor. Malhut’un aşağıdan yukarıya aydınlattığını söylemek mümkün müdür, yani Keter’in katılımı olmaksızın aydınlattığını mı gösterir?

Cevap: Çok daha korkunç!

Answers To Your Questions, Part 176

Üzgünüm, bu öge için yorum yapma kapatılmış.

"Kabala ve Hayatın Anlamı" Yorumlar RSS Feed