Daily Archives: Temmuz 17, 2017

Yaradan Kişiyi Nasıl Yönetir?

Soru: Yaradan kişiyi nasıl yönetir?

Cevap: Yaradan, kişiyi sürekli olarak ona Işık’ın, hazzın küçük parçalarını göndererek yönetir. Ve kişi buna göre, bir köpek gibi koklar: “O nerede?” ve oraya koşar.

O Işık’ı durdurmak ve kovalamamak için, kişi önceden doğru bir niyet edinmelidir. Bu kişinin görevidir.

How Does The Creator Manage A Person?

Sorularınıza Cevaplar, Bölüm 176

Soru: Adam Kadmon dünyasındaki Işık, Atzilut dünyasındaki ışıktan ne ölçüde daha güçlüdür? Ve dünyamızda Işık’ın gücü, Asiya dünyasıyla kıyaslandığında ne gibi bir ilişki vardır?

Cevap: Onları bir insanın ve hayvanın gelişimiyle ilgili olarak hayal etmek dışında, Işık yoğunluğunu karşılaştırma olanağı yoktur.

Soru: “İnsanların Korkularının Gerçek Nedenleri” videosunda Malhut’un aydınlatmasından bahsediyorsunuz ve bu, korkunç bir şey gibi hissediliyor. Malhut’un aşağıdan yukarıya aydınlattığını söylemek mümkün müdür, yani Keter’in katılımı olmaksızın aydınlattığını mı gösterir?

Cevap: Çok daha korkunç!

Answers To Your Questions, Part 176

Sorularınıza Cevaplar, Bölüm 175

Soru: Yaşam yolunuz oldukça ilginç: bir Sovyet vatandaşlığından, Kabalistik hareketin liderliğine. Kabala bilgeliğine olan uzun yolculuğunuz hakkında konuştuğunuz birkaç röportaj okudum ve birkaç sorum var.

Neden İsrail’e göç ettiniz?

Cevap: Nefret edildiğiniz yeri terk etme arzusundan, yani tarihi anavatana dönmek.

Soru: İsrail’de Yahudilik ve Kabala’ya neden ilgi duydunuz ve diyelim ki Hıristiyanlık, Budizm ya da Yoga değil?

Cevap: İnanç değil, hayatın anlamı hakkında bilgi arıyordum.

Answers To Your Questions, Part 175

Sorularınıza Cevaplar, Bölüm 174

Soru: Neden Keduşa, kutsallık (Kabala kitaplarının kutsallığı da dahil), ihsan etmeyle bağlantılıdır?

Cevap: Çünkü Keduşa, ihsan etme ve sevmedir.

Soru: “Geçim kaynağı için tılsımlar” nedir? Psikolojik düzeyde, onlar kişiye yardım edebilir, onu manevi gelişimine hiçbir şekilde müdahale etmeden zengin, sağlıklı ve başarılı yapabilirler. Yoksa maneviyattan çaldığınız ve onunla ilgili olmamanın daha iyi olacağı mı düşünülür?

Cevap: Kişi, Yaradan’a ulaşmak için nasıl yaşanacağı hakkında endişelenmelidir.

Answers To Your Questions, Part 174

Sorularınıza Cevaplar, Bölüm 173

Soru: Aşağıdaki açıklamalardan hangisi gerçeğe daha yakındır?

1) Ein Sof’dan başlayarak harikulade Işık dünyaları vardır, fakat fiziksel dünyamız (Malhut’un altı) onlardan o kadar uzaktır ki, onun içinde Hesed üzerinde hâkim olan Gevura’dır (şiddet). Bu nedenle, kişinin Yaradan’ın Hesed’ini (merhametini) görmesi zordur ve acı çekmektedir.

2) Materyal dünyada bile bizler, Yaradan’ın “evinin misafirleri” gibiyiz. Bize acı çektiren olaylar da dahil olmak üzere tüm olaylar, bizimle ilişkili olarak Yaradan’dan Hesed’in eylemleridir.

Cevap: Her iki açıklama da doğrudur.

Soru: Başlangıç öğrencisi olarak, göründüğü kadarıyla, sonunda Partzuf’un ne olduğunu anladım ve aynı şekilde Sefirot’un anlamını en azından bir ölçüde anlamış olduğumu düşündüm. Bazen Partzufim’i, sonuçta beni şaşırtacak olan Sefirot isimleri ile söylüyorsunuz. Sorum şu ki; Partzufim neden Sefirot isimleriyle adlandırılıyor ve Sefira nedir?

Cevap: Her Sefira büyüdüğünde, Partzuf olarak ifşa olur.

Soru: Kişi Yaradan’a bir şeyler için dua ederse ve Yaradan’ın bu arzuyu yerine getirmesini beklerse, dua içinde, Yaradan’dan istediğini alırsa, Yaradan’a bu şekilde haz vereceğini söyleyebilir mi, yoksa bu tamamen egoist bir yaklaşım mı?

Cevap: Egoizmdir!

Answers To Your Questions, Part 173

Sorularınıza Cevaplar, Bölüm 170

Soru: Çok zor, ama anlamlı bir dönemde yaşıyoruz. Yaradan’ı arzulayan bir kişi, sürünün nasıl yok edildiğine sakin bir şekilde nasıl bakabilir? Sonuçta, ona değer verir, merhamet eder, o kendisinin de bir parçası haline gelir. İmkânsızlığı ciddi olarak etkilemek için tek yol, tohumun filizlenmesi için gençken toprağa düşmesi midir?

Cevap: Hiç kimse bağımsız olarak bir şey yapmaz. Bir insanın gerçeğin farkına varması ve ona yaklaşması için her şeyi yapan üst kuvvettir.

Soru: İnsanlar neden birbirlerine işkence ederler ve hayvanlara karşı şiddet uygularlar? Yaradan neden böyle davranmaya izin verir? Bu davranışın kökü nedir ve Kabalist olarak bu soruna hangi çözümü görüyorsunuz?

Cevap: Dünyanın tüm ıslahı, integral eğitim sayesinde, yalnız insanın ıslaha gelmesidir.

Answers To Your Questions, Part 170

Kongrenin Hazzı Ve Hayatın Anlamı Hakkında Soru

Soru: Kongrenin hazzı, hayatın anlamı hakkındaki sorumu silip atabilir mi?

Cevap: Hayır, bu olmayacak, çünkü herkes varoluşunun anlamını düşünür. Aksine, her kongreyle insanlar bu soruyu daha çok sormaya başlarlar ve artan bir şekilde, bir cevap ihtiyacı hissederler.

Ancak, kongre süresince başarısızlıklara ve hayal kırıklıklarına sahip olurlar: “Her şey yok oluyor, burada hiçbir şey yok, ben neden buradayım?”

Sonra aniden her şey ortaya çıkmaya başlar ve tekrar belirginleşir. Ve bu harikadır! Bu kongre süresince gerçekleşirse, harika olur.

Pleasure From The Congress And Question About The Meaning Of Life

Kabala Bilgeliği Saf Bilimdir

Soru: Kabala bilimi, Kabala bilgeliğinin diğer kısımlarıyla birlikte bilimsel bir parçası mıdır? Kabalanın, bilim dışı bir bilgeliği var mıdır?

Cevap: Hayır. Ari’nin Hayat Ağacı ya da Baal HaSulam’ın Talmud Eser Sefirot gibi Kabala kitaplarına başvurabilirsiniz ve bunların ne kadar ciddi ders kitapları olduğunu göreceksiniz.

Yalnızca yaratılış güçlerini yönetme hakkında bilgi ve sınıflandırmalarının çizimleri dışında orada “Tanrı” sözcüğüyle karşılaşmazsınız.

Kabala bilgeliği, dünyamızın fiziksel güçleri hakkında, duyularımız ve duygularımızın aralığı içinde olmayan bir bilimdir. Örneğin, dünyamızda atom-altı güçleri hissetmiyoruz, fakat biz bunları kullanmaya başladık. Kabala bilgeliğinde bir sonraki doğa seviyesinden söz ediyoruz.

The Wisdom Of Kabbalah Is Pure Science

Hızlı Kabala İpuçları – 1/22/17

Soru: Yaradan’ı açıkça hissetmememizin nedeni egonun bizi yönetmesi midir?

Cevap: Yaradan bizi ego aracılığıyla yönetir.

Soru: İhsan etmeyi öğrenmek nasıl mümkündür?

Cevap: Yalnızca grubun içinde, yalnızca Onlu grubunda ve başka bir şekilde değil.

Soru: Yüksek gücü neden “yaratıcı akıl” olarak adlandırıyoruz?

Cevap: Çünkü bu “akıl” onun düşüncesi yoluyla yaratılışı yaratır. Başka bir şey yok. Doğadaki en yüksek güç, düşüncenin gücüdür.

Soru: Kabala bilgeliğine göre Moshiach (Mesih) kim ya da nedir?

Cevap: Mesih, üst Işık’ın gücüdür. Üst Işık kendisini çok sayıda kuvvet olarak ifşa edebilir. Mesih denilen şey, Limşoh sözcüğünden gelir, çıkarmak anlamındadır, bizi egodan çeken güçtür. Mesih’in beyaz bir eşek (Hamor) üzerine geleceği söylenir; bu, ihsan etme özelliğinden gelen, kesinlikle beyaz bir Işık anlamına gelir. Hamor sözcüğü, Homer (madde) kelimesinden türetilmiştir. Anlamı, bütün maddeselliğimiz, ego, aydınlanacak ve özgecil olacaktır demektir.

Soru: Kabala bilgeliği, geleceği öngören insanlarla, numeroloji uzmanları, astrologlar, Urim ve Tummim ile nasıl ilgilidir?

Cevap: Kabala bilgeliği, özel olarak hiç bir şekilde onlarla ilgili değildir.

Soru: Kabala bilgeliğini çalışma vasıtasıyla egoyu azaltmak mümkün müdür? Ya da sadece onu geliştirmek mi mümkündür?

Cevap: Onu geliştirmek! Egonuz olmadan bir şey yapamazsınız. Aksine, sizi göklere çıkaracak muazzam bir egoya ihtiyacınız var ve onu sürekli olarak ıslah edeceksiniz.

Soru: Kabala’nın bilgeliğine göre, üç Birleşik Devletler başkanı Clinton, Bush ve Trump’ın, tıpkı sizin gibi 1946 yazında doğduğu gerçeğini açıklamak mümkün mü?

Cevap: O yıl birçok başka insan da doğdu.

Soru: İngiltere’den Oleg soruyor: “Hayatınızda başka ne yapmak ve gerçekleştirmek istersiniz?”

Cevap: İngiltere’den Oleg’i ıslah etmek isterim.

Blitz Of Kabbalah Tips – 1/22/17

Gelecekte Ne Tür Kongreler Olacak?

Yorum: Arkadaşlar, sanal olarak kongrelere katılım hakkındaki izlenimlerinden, onlu gruplarında derslerde ve tüm etkinliklerde bizlerle, bilgisayardan hiç ayrılmadan ve birbirlerine karşılıklı destek olarak, nasıl birlikte oturduklarından bahsediyorlar. Sorumluluklarının, bizimle salonda olanlardan daha güçlü olduğunu hissediyorlar.

Cevap: Kesinlikle. Bu şekilde onlar mesafeyi birleştiriyorlar.

Kongrelerden gelen izlenimler fiziksel varlıklarına bağlı değildir. Daha doğrusu, kişi bir konferansta olmak için her şeyi vermeye hazırdır, ama imkânı yoktur. Bu nedenle, burada veya evde olması fark etmez.

Soru: Gelecekteki kongreleri nasıl görüyorsunuz?

Cevap: Gelecekteki kongreleri sanal kongreler olarak görüyorum. Birkaç bin kişi onlara fiziksel olarak gelecek, geriye kalan ise uzaktan bağlanacaktır. Yani, çekirdek fiziksel olacak ve ana kısım sanal olacak.

What Kind Of Conventions Will There Be In The Future?