Daily Archives: Temmuz 5, 2017

Şavot

Şavot, Tora’nın verilişinin bayramıdır. Peki, Tora nedir? Sina Dağı’nda, gerçekte bize verilen nedir?

Tora, geçmiş olayların kronolojisi değildir; Aksine, geleceğimizin kararlaştırıldığı anı tasvir eder. Tora birbirine karşılıklı garantör olmanın öğretisidir. Onu kabul ederek, toprağımızda birlikte yaşadık. Onu reddederek, uluslar arasında dağılmış durumdayız.

Şavot, tüm Yahudi bayramlarında olduğu gibi harekete geçme çağrısı yapar. O, Işık ve beyazlık doludur, ancak kolay değildir. Aslında, yavaş ama kesinlikle dağa karşı baskı altındayız. Kendi nefretimizin dağı.

Ve birdenbire egoizmimizin nasıl bizi parçalara ayırdığını anlarsak, tamamlanmış, mükemmel bir şey haline getirmeye çalışırsak, aşılamaz içsel bir bölünmeyle karşı karşıya geliriz, o zaman yardıma ihtiyacımız vardır, Tora’ya ihtiyacımız vardır.

“İsrail dağa karşı kamp kurdu”. Çölde kamp kuran eski Mısır’dan bazı mülteciler değildir. Herkes, nerde yaşıyor olursa olsun, hangi millete ait olursa olsun, kabul ettikleri inanç ne olursa olsun, ayakta dururlar. Tek millet vardır: tek adam. Ve kalp herkes için tekdir.

Shavuot

Sufizm, İslam Kabalasıdır

Soru: Kabala ve Tasavvuf arasında ortak temas noktaları var mıdır?

Cevap: Tasavvuf, İslâm Kabalası’dır. Sufiler, Kabalistlerle aynı ilkelere uymaktadırlar. Tasavvuf çok daha basit olmasına rağmen, gerçek kaynaklarında yazılan her şey Kabala’dan alınmıştır.

Sufism Is Islamic Kabbalah

Sorularınıza Cevaplar, Bölüm 172

Soru: Sık sık, fetüsün geliştiği bir damla meni örneği veriyorsunuz. İnsan menisi spermli bir sıvıdır. Spermden hiçbir şey gelişemez. Neden bilimsel bir bakış açısından hatalı çıkan bir örnek verelim ki?

Cevap: Bunun nedeni, bu, tüm Kabalistik kaynaklardan yapılan çeviride tam olarak bu şekilde olmasıdır!

Soru: Zohar Kitabı’nı çalışmaya başladığımda, şu iddiaya ilişkin sorular ortaya çıktı: Yaradan’ın arzusu yoktur, çünkü O tamdır. Sonuç olarak, Yaradan, bizi hazla doldurmaktan haz almaz mı? Bu durumda, “Yaradan’ın uğruna” ne demektir? Bu onun hazzı uğruna mıdır? Sonuçta O, alma arzusuna sahip değil.

Cevap: Oldukça doğrudur, Yaradan’ın yaratıklarını tamamlamaktan haz aldığını söyleyemeyiz. Bunu diyoruz, çünkü bu eylemleri ve ilişkileri, fiziksel duygularımızın dilinden başka bir şeyle tarif edemeyiz.

Answers To Your Questions, Part 172

Sorularınıza Cevaplar, Bölüm 171

Soru: Herkesin içinde olup biteni bilemiyorsam, bir başkasının arzusunu yerine getirdiğimi nasıl bilebilirim, çünkü sadece hislerimden tahmin ediyorum?

Cevap: Bu sizin örneğiniz ve onu istemeniz aracılığıyladır.

Soru: Eğer Yaradan’ın görevi, yaratılanları O’na benzemeye getirmek ise neden O, sürekli egoya, kendinden haz alacağı enerji ve arzu veriyor?

Cevap: Her biri için, O’nu daha sonra keşfedilebileceği bir çalışma alanı yaratmak için.

Answers To Your Questions, Part 171

Sorularınıza Cevaplar, Bölüm 169

Soru: Bir kişinin eğilimlerinin neler olduğunu, onun özelliklerine göre nasıl anlayabilirsiniz?

Cevap: Bir insanın eğilimi, doğasını ıslah etme çabasının derecesine göre ortaya çıkar.

Soru: Eğer bütün gün çalışsam, maneviyattan sizin gibi haz almak nasıl mümkün olur?

Cevap: Ben de hayatım boyunca çalıştım ve bugün bile çalışıyorum ve Halkın örgütlenmesi için Kabala’daki bütün çalışanlar gibi maaş alıyorum.

Answers To Your Questions, Part 169

Örnek Vasıtasıyla Eğitim

Soru: Eğitimin yetişkinlerle başlaması ve sonra da çocuklarını eğitmeleri gerektiğini mi düşünüyorsunuz, yoksa çocuklarla başlamak mı tercih edilir?

Cevap: Biri diğerine müdahale etmez. Bir çocuk, kendi kendini eğitmeyle ilgili olan anne ve babası ile birlikte eğitildiğinde, onu içselleştirir, çünkü örnek onun için önemlidir.

En iyi eğitim metodu, kelimeler olmadan bir örnektir. Yani, bir yetişkin kişisel örneği aracılığıyla bir çocuğa bir şeyler gösterir ve onu biraz açıklarsa, bu en iyi şeydir.

Education By Example

Neden Nefret Ediyoruz?

Facebook’tan Soru: Eğer biz, Yahudiler seçilmişsek, öyleyse neden birbirimizden o kadar çok nefret ediyoruz?

Cevap: Çünkü egoizmimizi ilk ıslah edecek olanlar olarak seçildik. Bizi ıslaha iten bu egoizm, karşılıklı nefreti uyandırır. Buna “dik kafalı, kibirli insanlar” denir.

İnsanlığın geri kalanına gelince, onlar birbirlerine karşı asılsız nefrete sahip değiller.

Why Do We Hate?

Neden İnsana Akıl Verildi?

Soru: Eğer arzu ilkelse ve bizi kontrol altına alıyorsa, zihin arzuları nasıl değerlendirebilir, kullanabilir ve kontrol edebilir?

Cevap: Arzularını algılamak, onları ıslah etmeyi istemek, onları bir şekilde Yaradan’ın arzularına nasıl adapte edeceğini düşünmek ve arzularını düzeltecek olan Saran Işık (Ohr Makif) denilen, yukarıdan gücü istemek için insana bir akıl verildi.

Bu nedenle, kişi, arzularının Yaradan ile olan çizgiye getirilmesini, bu arzuları ıslah eden güçleri almayı ve Yaradan’dan doğru eylemleri onları yerine getirmeden önce bile yapmaya başlamayı ister. Kişinin Yaradan’ın önünde sürekli ilerlediği anlaşılıyor.

Soru: Kişi arzularını kontrol edebilir mi?

Cevap: Teorik olarak, evet.

Soru: Kabalist düşüncelerini yönetebilir mi?

Cevap: Kabalist düşüncelerini, Yaradan’a bağlı oldukları ölçüde yönetebilir. Bu, sürekli olarak Yaradan’a yapışma istediğini yükseltmesi gerektiği anlamına gelir.

Why Was Man Given A Mind?

Manevi Edinim Yoluyla İbranice Öğrenebilir Misiniz?

Soru: Bir Kabala öğrencisi manevi dünyaları edinirse, otomatik olarak İbranice öğrenecek mi?

Cevap: Bu basit bir soru değil. Bu kişinin ediniminin seviyesine bağlıdır.

Eğer en üst düzeyde Kabala’yı edinirse, kesinlikle İbranice bilir ve bu dil onun için en doğal içsel dil olur. İçsel görüşüyle, hissedeceği ve duyacağı, kendisine harfleri çeken, olumlu ve olumsuz güçlerin birleşimini görecektir. O İbraniceyi mükemmel şekilde öğrenecektir.

Yıllar önce, Sibirya’dan orada hapse giren birinden, birçok kişi vasıtasıyla bana gönderilen bir mektup aldım. Hiç İbranice bilmeden, birdenbire bu dilde yazmaya başlamış. Bu mektubu Rabaş’a gösterdiğimde, “Bu kişi büyük acılar çekti ve bunun sonucu olarak, kesinlikle doğru ve çok açık bir şekilde anlattığı, İbranice ve manevi bilgi ona ifşa oldu.” dedi.

Bu bir mucize değil, ancak bir edinimdir. Mucize yoktur.

Can You Learn Hebrew Through Spiritual Attainment?

Manevi Alanın Yasaları

Soru: Kabala bilgeliğinin evrensel yasaları, dünyasal alanımızda geçerli midir, yoksa yalnızca manevî evrende mi işlemektedir?

Cevap: Kabala’nın bize bahsettiği yasalar yalnızca manevî alanda çalışır. Dünyamız üzerindeki etkisi mutlaka sadece üst Sefirot aracılığıyladır.

Eğer manevi alan yasalarını yerine getirmeye başlarsak, aynı anda dünyamızın yasalarını etkileyeceğiz.

The Laws Of Spiritual Space