Tora’nın İki Seviyesi

Soru: Eğer Tora’yı Musa yazdıysa, neden Yaradan dünyaları yarattığı zaman Tora’ya baktı denir?

Cevap: Aslında Tora, Yaradan’ın tam tersi olarak yaratılan arzunun, O’na tamamen benzemesi yönünde hareketidir.

Böylece Yaradan, yaratılanları yaratmaya “karar verdiğinde”, maddesel dilde söylediğimiz gibi, O, ilk olarak onu Kendi zıttı olarak yaratmalıydı, aynı zamanda yaratılanın Yaratan’a benzer olmaya doğru ilerleyeceği tam bir mekanizma yaratması gerekiyordu.

Bu niyetle, görünüşe göre Tora’yı yazdı, O’nun yarattığı arzuyla gerçekleştirilmesi gereken bir komuta ve talimat sistemi. O, O’nun yarattığı arzuyu, O’nun ile nasıl daha çok ve daha çok benzer olmaya getirdiğidir. Musa, Tora’yı kendisi yazdı, fakat Yaradan’ın yönetimi açısından değil, çünkü Torah Ein Sof (Sonsuzluk) dünyasının başında kalmaktadır.

Musa için o, Atzilut dünyasının başında bir eylem olarak kaydedildi. Yani aynı şeyden bahseder, fakat farklı seviyelerde.

Two Levels Of The Torah

Üzgünüm, bu öge için yorum yapma kapatılmış.

"Kabala ve Hayatın Anlamı" Yorumlar RSS Feed