Talmud Ne İçin Yazıldı?

Soru: Eğer Tora’da: “Ona eklemeyeceksin, ondan da eksiltmeyeceksin” (Deuteronomy 13:1) diye emir varsa, Talmud’da ne yazıyordu?

Cevap: Pentateuch’a (Tora) yapılan yorum, yazılmış olana ek olmak anlamına gelmemektedir, kastetmemektedir. Açıklamalar olmadan okuduğumuz takdirde, Tora’yı anlamak imkânsızdır. Talmud’a sahip olmasaydık, doğanın farklı kısımları arasındaki etkileşimler hakkında bir şey anlayamazdık. Talmud, insanlar arasındaki etkileşimi, cansız, bitkisel, hayvansal ve konuşan seviyelerde açıklar. Bunu dünyamızdaki farklı imgelerle anlatır ama aslında yalnızca kişinin içsel dünyası hakkında konuşur.

What Was The Talmud Written For?

Üzgünüm, bu öge için yorum yapma kapatılmış.

"Kabala ve Hayatın Anlamı" Yorumlar RSS Feed

Önceki yazı: