Sorularınıza Cevaplar, Bölüm 166

Soru: Yaradan’ın var olmadığını ve haz verecek hiç kimsenin olmadığını belirtmişsinizdir. Ayrıca sizden de duydum ki, Yaradan bizden daha çok acı çeker; bu olgu nereden geliyor? O, acı çeker ya da acı çekmez ve aynı zamanda mevcut olmadığı nasıl ortaya çıkıyor?

Şahsen, Yaradan’ın hayatımda var olmasını isterim, çünkü eğer yoksa ve yaşamıyorsa, tüm Kabala’nın bilgeliği, sevimsiz hayatımız gibi ilginç olmayan ve neredeyse boş görünürdü.

Eğer benden başka kimse yok ise, bir üst dünyaya ulaşmadan, bu illüzyonda yaşamayı tercih ederim. Daha 24 yaşındayım ve her ne kadar Kabala bilgeliğini 18 yaşında bulmuş olsam da, kendimi Yaradan’a, var olan, yaşayan ve beni hisseden biri gibi odaklamak isterim, çünkü diğer kazanımlar beni ilgilendirmiyor.

Aslında Yaradan’ın var olmadığını keşfetmekten korkuyorum. Bunun anlamı Kabala bilgeliğinin benim için olmadığı mıdır? Şu anda çalışmayı istemiyorum, çünkü Yaradan’ın gerçekte var olduğunun ve canlı olduğunun garantisi yok, fakat Yaradan’ın hayatta olduğunu ve var olduğunu sizden duyarsam (ki bu benim için en önemli şey), o zaman Kabala bilgeliğini çalışacağım.

Cevap: Yaradan hakkında söylediğimiz her şey O’nun gerçek özü değildir ve O’nun hakkında hiçbir şey söylememektedir, yalnızca duyumlarımızda ifade edebileceğimiz şeylerle ilgilidir. Daha sonra duygularınız değişecek ve dünyanın karmaşıklığını algılayacaksınız ve karşıt görüş birbirlerini geçersiz kılmayacak, ancak aslında birbirlerini tamamlamaya başlayacak. O zaman başka sorularınız kalmayacak.

Answers To Your Questions, Part 166

Üzgünüm, bu öge için yorum yapma kapatılmış.

"Kabala ve Hayatın Anlamı" Yorumlar RSS Feed