Kabala Bilgeliğinin Bilgeliği

Soru: Yaradan’ın amacı yalnızca bize haz vermekse, neden ayrımcılık, hastalık ve ölüm gibi baştan beri kişi için olumsuz duyguların hazırlandığı bir sistem yarattı?

Cevap: Şu anki koşulumuzda biz, yönetilen “küçük canavarlar” gibiyiz, hâlbuki bir Adem (adam) kendisini üst dünya aracılığıyla yöneten ve kendisinden Yaradan’a benzer bir öz yaratan bir kişidir. Böylece ona Adem denir (“Domeh” sözcüğünden gelir- benzer). Dolayısıyla nasıl davranacağınızı siz seçersiniz, ya küçük bir canavar olarak kalırsınız ya da bir Adem haline gelirsiniz.

Esas olarak, fazla seçeneğimiz yok, çünkü ilerlemek ve gelişmek zorundayız; acı çekmek durgunlaşmamıza izin vermez. Bu nedenle istesek de istemesek de, acı bizi zorlayacak ve kendimizi, kaderimizi ve dünyamızı değiştirme imkânı elde edeceğiz.

Kabala Bilgeliği ön acılar olmadan bunu yapmayı mümkün kılar, başından beri karşı karşıya olduğu şeyi gören, akıllı bir kişi gibi davranır ve bu sayede kendisini bilinçli bir şekilde doğru karara yönlendirerek acı çekmesini önler.

The Wisdom Of The Wisdom Of Kabbalah

Üzgünüm, bu öge için yorum yapma kapatılmış.

"Kabala ve Hayatın Anlamı" Yorumlar RSS Feed

Sonraki yazı: