Gerçek Dünya Ve Hayali Dünya

Facebook’tan Soru: “Gerçek dünya” ve “hayali dünya” kavramları yalnızca kişinin kendisi tarafından mı belirlenir? Sonuç olarak, bunlar öznel midir? Yani onlar tartışmaya açıklar mı?

Cevap: Kesinlikle. Sonuçta, bir insanın algıladıklarının nesnel olarak var olduğunu söyleyemeyiz. O kişinin içinde hissedilir ve değişir, çünkü algısı ona göre özneldir.

Fakat biz, nasıl, hangi kapasitede var olduğumuzdan, alan, zaman, hareket, dünya vb.nden bahsediyoruz.

Bu nedenle, Kabala, güdülerimiz, niteliklerimiz, gelişimlerimiz, düşüncelerimiz ve arzularımız üzerinde herhangi bir sınırlama olmadığında, varlığımızın mükemmel seviyesini nasıl algılayacağımız hakkında konuşur. Kişi, hayal edebileceği her şeyde, zaman veya mekân ile sınırlı değildir! Kabala’nın bilgeliği bizi bu koşula getirir.

Bence, bugünün dünyasından daha iyi.

A Real World And An Imaginary World

Üzgünüm, bu öge için yorum yapma kapatılmış.

"Kabala ve Hayatın Anlamı" Yorumlar RSS Feed