Yeni Bir Realite Nasıl Yaratılır?

Soru: Bu yıl Haziran ayında, işadamı Elon Musk yine insanlığın bir bilgisayar simülasyonunda yaşadığını ve realiteden ayırt edilemeyen başka bir görüntüleme cihazı yaratılması gerektiğini beyan etti, aksi takdirde insanlık var olmaktan vazgeçecek.

O haklı mı? İnsanlığın mevcut simülatörü yeniden başlatması mı gerekiyor yoksa yeni bir simülatör oluşturması mı gerekiyor? Yoksa başka bir çıkış yolu var mı?

Cevap: Bir simülatör içerisinde, bazı matriste yaşadığımızı söylemek mümkündür, ancak bu kanıtlanamaz. Sadece bu koşuldan çıkan ve durumumuzu dışarıdan gören bir kişi bunu kanıtlayabilir.

Kabala’nın bilgeliği bunu yapmayı mümkün kılar. Fakat bu bizim koşulumuza, yaratılışımıza ait değildir. Elon Musk gibi insanları doğru varsayımlarda bulunduklarını söylemek mümkündür, ancak bu varsayımların tüm mantığı ve temelleri, hepsi dünyamıza bağlı olan insan ruhu ve psikolojimiz üzerine kurulmuştur.

Kişi, onu çevreleyen realitenin bir yansıması olmayacak bir şey yapamaz. Eller, gözler vb. olmadan dünya dışı bir yaratık “çizemez”.

Bir matriste olduğumuzu söylemek mümkündür. Onu terk edebilir, bir başkasına geçebilir, bu tür birçok koşullara ilerleyebiliriz. Fakat her durumda, o mevcut psikolojimizdeki bir şey üzerine kurulu olamaz, çünkü her durumda hayal edilmiş bir görüntü olacaktır.

Bizi kendi “ben” imizden koparmak için bizi etkileyecek ve gerçekten içimizde yeni özellikler yaratacak bir dış güç gerekir ve böylece yeni bir realiteye sahip olacağız.

How To Create A New Reality

Üzgünüm, bu öge için yorum yapma kapatılmış.

"Kabala ve Hayatın Anlamı" Yorumlar RSS Feed

Önceki yazı: