Yaradan’ı Anlamak

Soru: Siz, Yaradan’ın tek özelliğinin “yaratılmış varlıklara haz vermek” olduğunu söylüyorsunuz. Yaratılan varlığın görevi, içsel bir Masah (perde) geliştirmek ve onun egoist doğasını, alma arzusundan ihsan etme arzusuna değiştirmek için haz almaktan vazgeçmek ve böylelikle Yaradan’a benzemektir.

Bu Yaradan ile çatışmaya yol açmaz mı? Sonuçta, Yaradan haz vermek istiyor ve yaratılan varlık onu almayı reddediyor ve böylece Yaradan’ın Arzusunu yerine getirmesini önlüyor.

Cevap: Biz yalnızca, Yaradan ile yaratılmış varlık arasındaki ilişkiler hakkında, aklımızın ve mantığımızın çerçevesinde konuşabiliriz, oysa kişi ve Yaradan arasındaki gerçek karşılıklı ilişkilere yalnızca mantığımızın üstünde ulaşılır. İhsan etme niteliğini kazanarak, Yaradan’a eşdeğer oluruz ve dolayısıyla O’nu ve doğamızı anlayabiliriz.

Understanding The Creator

Üzgünüm, bu öge için yorum yapma kapatılmış.

"Kabala ve Hayatın Anlamı" Yorumlar RSS Feed