Makabilerin Savaşı

Soru: Modern dünyada Hanuka hikâyesinde anlatılan eylemleri nasıl fark edebiliriz? Onları anlayabilir miyiz?

Cevap: Modern dünyada yalnızca karanlığı, karşılıklı düşmanlığımızı ve yıkımı, korkunç egoist koşulların birbirlerini tamamen reddetmelerini görebiliriz.

Ancak, mücadelenin kendisini, Makabiler’in savaşlarında anlatılan mücadeleyi görmüyoruz, çünkü bu, Kabala bilgeliğine ulaşan ve bu yöntemle egoizminin üstünde yükselmek isteyen bir kişinin içinde gerçekleşir. Egoya karşı savaş, Makabiler’in savaşı olarak adlandırılır.

Bu savaştaki zafer, kişinin egoizminin üstüne çıkması, ondan ayrılmasıdır. Sonra üst dünyayı hissetmeye başlar. Bu nedenle, Hanuka, Üst Işığın bayramını simgeliyor, dünyamızın karanlığından çıkıp yeni bir koşula, yeni aydınlatılmış sonsuz boyuta girdiğimiz bir bayram.

Dünyamızın çerçevesinde olan bir kişi bunlardan hiçbirini görmez; sadece kutlar ve çörek yer.

The War Of The Maccabees

Üzgünüm, bu öge için yorum yapma kapatılmış.

"Kabala ve Hayatın Anlamı" Yorumlar RSS Feed