Monthly Archives: Şubat 2017

Birleşmiş Milletler Kararından Etkilenmeler Olacak Mı?

Soru: Geçen yıl sizinle konuştuğumda, dünyadaki iki büyük anlaşmazlığın daha ciddi hale geldiğini varsaydım: Rusya ile Batı arasındaki anlaşmazlık ve Şii Müslümanlar ile Sünniler arasındaki anlaşmazlık. Siz, zamanında birleşmeye başlamazsak, tüm bu çatışmalar er ya da geç bizim aleyhimize dönecek ve bu konuda hiçbir şey yapamayacağımızı vurgulamıştınız.

BM üyelerinin belirli bir anlamda birleştiklerini ve bize karşı oy kullandıklarını söyleyebilir miyiz?

Cevap: Belli bir anlamda, evet. Ne de olsa, oybirliğiyle İsrail’e oy verdiler. Nasıl düzenlendiği ilginç, ama önemli değil. Herkes, Birleşmiş Milletlerin istedikleri gibi bükülebilen bir kukla olduğunun farkında.

Soru: Bu kararın sonuçları İsrail’deki hayatımızı etkiler mi?

Cevap: Hiçbir sonuç doğurmayacaktır. Buna hiç aldırış etmemeliyiz. Dünya uluslarına bağımlı değiliz. Aslında onlar bize bağımlıdırlar. Eğer cidden birleşmeye başlarsak, bize yakın olmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklardır.

Will There Be Ramifications From The UN Resolution?

Dillerin ve Ulusların Ortadan Kalkmasının Nedeni

Soru: Neden bazı diller ve uluslar tükenip, unutulup gidiyor ve ortadan kalkıyor?

Cevap: Çünkü bu sistemler biter, işlerini tamamlarlar ve tıpkı bir roket atışındaki sahne gibi yanar kaybolur ve hepsi bu kadardır.

Diğer yandan İbranice dili kalır çünkü üst liderliğin kökünden kaynaklanır ve onu açıklar. Tüm 22 güç (İbrani alfabesinin harfleri) ve son beş harf, üst güçlerin dünyamıza indiği ve yönettiği ilk köklerden gelen liderlik sistemini tarif eder.

The Reason For The Disappearance Of Languages And Nations

Dünya Bereketle Yaratıldı

Soru: Dünya neden ilk harf “Aleph – א” değil, ikinci harf “Bet – ב” ile yaratılmıştır?

Cevap: Gelişim hiyerarşisinde, “Aleph” harfi çok daha sonra Atzilut dünyasında görünür. Üst dünyada “Yud – י” harfi önce görünür ve “Bet” harfi dünyamızı üst dünyada yarattı “Bereşit” (başlangıçta) çünkü bu harf özellikle başlangıç hakkında öğretir.

Zohar Kitabı’nın önsözünde, “Haham Hamnuna-Saba’nın Mektupları” adlı yazı, İbranice alfabenin tüm harflerini anlatıyor.

Soru: O makalede her harfin Yaradan’a “yaklaşmak” ve dünyanın yaratılmaya başlaması “istemek” olduğu ve Yaradan’ın her harfte bir kusur bulduğu söylenir. Harf yaklaştı ve “benimle başla” diye rica etti ne anlama gelir?

Cevap: Bu, Yaradan’ın, her harfi, O’nun gelişim programının başlangıcı olup olmasına bakmaksızın, O’nun Işığına olan tavrını ortaya çıkardığı anlamına gelir. Sadece “Bet” harfinin dünyayı yaratma “kabiliyeti” olduğu açıktı çünkü “Bracha” (bereket) sözcüğü onunla başlar.

“Bet” harfinde, zaten Kli (yaratılan) ve Yaradan (Işık) olan, harfin kendisiyle arasında bir bağlantı vardır. Böyle bir içsel bağlantı başka hiçbir harfte mevcut değildir.

Bereket olmadan, “Bet” harfinde bulunan asıl nitelik olmadan, harflerin geri kalanı Işık’tan mahrum kalmış olurdu ve onun enerjisini, gücünü iletemeyecek veya tutamayacaktı.

The World Was Created With A Blessing

Hanuka Bayramı’nın İçsel Anlamı

Soru: Hanuka Bayramı’nın manevi anlamı nedir?

Cevap: Hanuka, kişinin içindeki “Yunanlıları” yendiğinde, egoizminin üstüne yükselişini sembolize eder. Bunlar, bilgi için özlem duyan ve ona egemen olmak isteyen tüm özelliklerdir.

Nitekim manevi edinim, bilimsel kabul edilmemektedir çünkü o, dünyamızda olduğu gibi krizlerle egonun üstesinden gelmeye dayanmaktadır, onu kullanmayla değil.

Bu nedenle, Hanuka bayramı, Işık ile doludur. İçsel egoistik araçlarımızın üstesinden geldiğimizin zaferini ifade eder.

Soru: Bu, benim içimdeki “Yunanlılar” olarak adlandırılan bilgiye ihtiyaç duymadığım anlamına mı geliyor?

Cevap: Hayır, İbrahim’in zamanında başlayarak ve sürekli olarak, insanlığın tamamen farklı bir şekilde gelişmesi gerekiyordu, fiziksel ya da entelektüel değil, ancak manevi olarak hislerimizin bizden gizlenen doğayı hissetmeye başlayacağı bir koşula geliştirmek.

Işığın simgesi olan Hanuka bayramı, gizli doğanın keşfini sembolize eder.

The Inner Meaning Of The Chanukah Holiday

Hanuka, Çocukların Bayramı

Soru: Hanuka neden çocuk bayramı olarak değerlendiriliyor?

Cevap: Çünkü dünyayı algılamaya başlayan bir bebek, aslında sadece küçük bir çocuktur. Biz de öyleyiz, üst dünyayı ifşa ederken, çocuk gibi bir durumda bulunuruz.

Başka bir deyişle, Hanuka’nın manevi bayramına ulaştığımızda koşulumuz, ruhun Katnut (küçüklük) koşulu olarak adlandırılır – “Galgalta ve Eynaim”

Bu yüzden dünyamızda çocuklarla şarkı söyleriz ve jöleli çörekler yeriz (sufganiyot). Genel olarak bayram çok sevinçli, tatlı ve içtendir, çünkü üst dünyayı ifşa etmeye başlıyoruz; manevi edinimde biz hala çocuklarız.

Chanukah, A Children’s Holiday

Hanuka Süresince Neden Çörek Yeriz?

Soru: Hanuka süresince neden çörek (Sufganiyot) yeriz?

Cevap: Öncelikle, onlar yuvarlak oldukları için. Çember tamlığını temsil eder.

Yağ hafif, Işık’tan gelen bir şeydir. Sonuçta, Işık daima fenerin içerisindeydi, fitil üzerinde yanan yağdan yükseliyordu.

Hanuka süresince tatlı çörekler yiyoruz çünkü bu bayram, dünyadaki acıların manevi tatlılığa dönüşmesini simgeliyor. Bu tatlı bir bayramdır.

Why Do We Eat Donuts During Chanukah?

Her Şey Arzumuzda Yer Alır

Soru: Eyüp’ün Kitabı, Eyüp’ün çocuklarının, eşinin ve tüm sığırlarının nasıl öldüğünü ve Yaradan’ın nasıl lanetine uğradığını anlatıyor. Bu yüzden egoizminden kurtuldu mu? Onu yutan balık, egosu mu değil mi?

Aynı zamanda bu kitapta Yaradan’ın Şeytan ile konuştuğunu belirtiyor. Bu kitabı yazanlar, Yaradan’ın Şeytanla Eyüp hakkında konuştuğunu nasıl keşfetti?

Cevap: Biraz kafan karışmış. Doğru çeviriyi okumalı ve arzumuzda olup bitenler için her şeyi hissetmeye çalışmalısın.

Everything Takes Place In Our Desire

Hızlı Kabala İpuçları – 6/26/16

Soru: Bir koca ve karısı aynı Kabala grubunda mı çalışmalı yoksa ayrı gruplarda çalışsalar daha mı iyi?

Cevap: Erkekler ve kadınlar farklı onlu gruplara sahip olduklarından, aynı grupta çalışmalısınız.

Soru: Kocam için doğru dua nedir?

Cevap: “Yaradan! Bana yakın olması için kocama yardımcı olmanı istiyorum ” ve hepsi bu kadar!

Soru: Manevi koşullarımızı, egoist değerlendirmelerimizi ve kişisel görüşlerimizi birbirimize empoze etmekten nasıl kaçınmalıyız? Eşim derslerle ilgili duygularını benimle paylaşırsa nasıl yanıt vermeliyim?

Cevap: Ona dostun gibi davranmalısın, eşin gibi değil. Manevi çalışmayla meşgul olduğunuzda, o sizin dostunuz ve bu siz ikiniz için küçük bir grup.

Soru: Manevi anlamda bir koca ve bir eşin her ikisi de erkek ise aile bedensel anlamda risk altında mıdır?

Cevap: Hayır, onlar karşılıklı olarak birbirlerini her birinin manevi niteliklerine göre birbirlerini etkilerler. Dahası, onların manevi niteliklerinin bedensellik ile hiçbir ilgisi yoktur. Dolayısıyla etkisiz hale getirme yoktur, aksine erkek veya kadın formunda kendilerini daha iyi ifade edebilirler, ancak fiziksel aile yaşamını desteklemek ve korumak önemlidir.

Soru: Kabala bilgeliği, birliği ve zıtlıklar arasındaki mücadeleyi nasıl açıklıyor?

Cevap: Zıtlıklar arasında bir mücadele yoktur. Sadece birlik için mücadele vardır.

Soru: Kalpteki nokta erkek mi yoksa kadınsal nitelik mi?

Cevap: Kalpteki nokta erkek nitelik olarak kabul edilir. O dünyamızdaki bir adam değildir, sadece, erkekler gibi kadınlara özgü olabilen, ihsan etme niteliğidir.

Soru: Kabala bilgeliğine göre “dost” ve “yoldaş” kelimeleri arasında bir fark var mıdır?

Cevap: Hayır, dost, ahbap ve yoldaş eş anlamlıdır. Önemli olan ilişki, bağ, siz ve Yaradan arasında bağlantı için özlem duymaktır.

Soru: Manevi yolda ihanet nedir?

Cevap: İhsan etme niyetinin değiştirilmesi ve Yaradan için zıt yönde özlem duyma.

Soru: Bir kadının aile kurmak için koca seçmesinde gereken kriterler nelerdir?

Cevap: Birincisi, birbirleriyle fiziksel olarak uyumlu olmalılar ve ikincisi, karşılıklı olarak birbirlerini kabullenme arzusu olmalıdır.

Soru: Erkeklerimiz için ne dileyebilirsiniz?

Cevap: Haydi kadınlarımıza vermeyi/teslim olmayı öğrenelim, ama aynı şeyi kadınlara da söylemek isterim. Karşılıklı rıza, dostlar arasında, ailede ve çocuklarımız ile aramızda doğru bağlantıyı kuran şeydir. Haydi, hepimiz bunu öğrenelim. Hepinize iyi şanslar ve mutluluk!

Blitz Of Kabbalah Tips – 6/26/16

Hızlı Kabala İpuçları – 7/17/16

Soru: İbranicede “Babil” kelimesi ne anlama geliyor?

Cevap: “Babylon” kelimesi, “Bil bul” kelimesinden türetilmiştir, bu da karıştırma anlamındadır. Bu, tüm kabilelerinin eski Babil’deki bir kabilenin içine karışması ve daha sonra dağılmaları ve yeniden yerleşmeleri anlamına geliyor.

Soru: İbranice bilen birinin Kabala bilgeliğini çalışması daha kolay mıdır?

Cevap: Genellikle, evet, ancak bunun özel bir önemi yoktur, çünkü üst dünyanın edinimi efor ve çabaya bağlıdır. İsrail üniversitesindeki bir dilbilim profesörü, Kabala bilgeliğini çalışabilir ve hiçbir şey elde edemezken, dilin sadece yarısını öğrenen bir kişi gayret gösterebilir ve üst dünyaya erişebilir.

Soru: Michael, Adam, Rebecca, Sarah ve David gibi belirli isimlerdeki kişilerin maneviyata daha çok ilgi duyduklarını fark ettim. Neden böyle?

Cevap: Haklı olduğunuzu sanmıyorum. Öğrencilerimizin isimleri hakkında istatistiksel bir çalışma yapsaydık, şüphesiz ki aralarında bu isimlerde birçok kişi bulurduk.

Soru: Bir dilin kodunu keşfetmek nasıl mümkün? Hayvanların dilini anlamayı öğrenmek mümkün müdür?

Cevap: Bilmiyorum ve hayvanlarla konuşmuyorum.

Yorum: İbrahim’in hayvanların dilini anlamış olduğunu söylerler.

Düşüncem: Bunun anlamı maneviyata giren bir kişinin, cansız, bitkisel ve hayvansal seviyelerde olan her şeyi anladığını, egoizmin doğanın bu sevilerdeki ifadesi anlamına gelir.

Soru: İbrani dilinin harfleri manevi anlamlarına/önemlerine göre mi sıralanır?

Cevap: Onların neye ait olduklarına bağlıdır. Alfabedeki en önemli harf, ilk harf “Aleph – א” dir. Onlar yukarıdan aşağıya, Bina’dan Malhut’a doğru düzenlenmiştir.

Soru: Harfler ve sözcüklerin kombinasyonları bir insanın kaderini programlayabilir mi ve kendi içinde yaşam ve enerji taşırlar mı?

Cevap: Hayır. Yaşam gücü sadece kişinin içinde olabilir. Harflere inanmayın ve onlara fazla önem atfetmeyin. Onlarla meditasyon yapmayın, onlarla dua etmeyin ve onlardan hiçbir şey istemeyin. İçlerinde hiçbir şey yok!

Blitz Of Kabbalah Tips – 7/17/16

İnsan Zihni ve Realitenin Algısı

Soru: Duyular yoluyla gerçeklik algısı hakkında konuşurken, biz neredeyiz ve beynin işlevi nerededir?

Cevap: Doğa tarafından bize verilen beş duyu ile bilgiyi algılıyoruz. Bu bilgiler bizim içimizde toplanmakta ve kişiye dışında var olanları hissettirmektedir.

Eğer bu duyular ortadan kaldırılırsa, kişi tüm realiteyi algılamayı durduracak ve etrafında olanları açıklayamayacaktır.

The Human Mind And The Perception Of Reality