Ulusların Manevi Gelişimi

Soru: Manevi olarak gelişmeyen ve Yaradan’a erişemeyen uluslara ne olacak?

Cevap: Hepsi yavaş yavaş maneviyata kavuşacaklar, fakat manevi gelişmenin farklı seviyeleri vardır. Tıpkı dünyamızda teknolojik olarak daha gelişmiş olan ülkelerin olması, maddesel olarak daha ileri olan ülkelerin olması gibi, her ulus farklı seviyede ve farklı yönlerde gelişiyor. Fakat sonunda hepsinin manevi olarak gelişmesi gerek. Ayrıca, en hızlı biçimde ilerleyen uluslarda daha açık bir biçimde ifadesini bulmasına rağmen daha küçük bir egoizm vardır. Öte yandan, Afrika ülkeleri veya Okyanusya gibi daha sonra maneviyata kavuşacak olan uluslarda daha büyük bir egoizmi var ve daha yüksek bir manevi seviyeye ulaşacaklar.

Aslında, insanlığın başında ilerleyen Yahudiler, en düşük manevi seviyeye ulaşacaktır. Görevleri, Üst Işığı kendileri aracılığıyla iletmektir ve bu yüzden ona daha yakındırlar. Fakat gerçekte, günümüzde hayatın anlamı hakkındaki sorudan uzak olan ve ıslaha en son başlayacak olan uluslar var ki bunlar en kuvvetli ve en güçlü Işığı alacaktır.

The Spiritual Development Of The Nations

Tartışma | Share Feedback | Ask a question
"Kabala ve Hayatın Anlamı" Yorumlar RSS Feed

Önceki yazı: