Ruh Nerede Bulunur?

Soru: Size ruhu sorduğumuzda bunun var olmadığını söylüyorsun. Ruh var mı yok mu? Ruh nedir?

Cevap:  Eğer bu sıradan insanlardan bahsediyorsa, o zaman kimsede ruh yoktur. Fakat belirli bir şekilde, bir dereceye kadar bir araya gelen insanlardan söz ediyorsak, o zaman onların egoizmin üzerinde yarattıklari bağlantıya Ruhun Kli’si denir. Böyle bir durumda, Ruhun Işığı olarak adlandırılan Kli’ye eşsiz bir dolgu girer.

Diğer bir deyişle, egoizmin üstüne yükselme girişimi, ruh olarak adlandırılan bir koşulu yaratır; ancak, bireysel ruh olmadığından bu yalnızca insanlar arasındaki bağda olur. Ruhun bireysel formu, tek bir kolektif ruhun içine dahil olmak demektir ve bir kişinin bundan uzaklaşmasıyla anında ortadan kalkacaktır.

Bir insan için hayvansal durumdan başka bir şey yoktur. Başkalarına genel ve iyi bir karşılıklı bir bağ ile bağlanırsa, ruh bu birlikte ortaya çıkar . Eğer koparsa, orada ruh yoktur. Bağlantının amacı, kendinizi genel birliğe teslim etmektir ve bu da ruhtur.

Where Is The Soul Found?

Tartışma | Share Feedback | Ask a question
"Kabala ve Hayatın Anlamı" Yorumlar RSS Feed

Önceki yazı: