Ölümden Sonra Ruh Nereye Gider?

Soru: Ölümden sonra kişinin ruhu nereye gidiyor?

Cevap: Ölümden sonra, ruh hiçbir yere gitmez, çünkü ruh kişide değildir!

Soru:  Ancak insanlar genellikle “ruh acıtır” der.

Cevap: Genel olarak, kast ettikleri, üzüntü ve özlemin bir insanı kemiriyor olmasıdır.

Eğer demek istediğin, bir insandaki fizyolojik ve psikolojik durumlarsa, gerçekten bedenimize eşlik ediyorlar ve beden ölünce yok oluyorlar. Ancak temel olarak, bu, enerjinin korunumu kanunu, entropi uyarınca bir maddenin diğer bir madde türüne geçişi hakkında konuşmaktadır. Dolayısıyla endişelenecek bir şey yok. Hiçbir şey hiçbir yerde kaybolmaz. Sadece bir formdan diğerine geçer.

Bu aynı zamanda bir insanla da böyledir. Eğer bu dünyada var olurken belirli bir içsel değişim insanda ortaya çıkarsa, kendisinin başka bir koşulda, başka bir boyutta var olduğunu hissetmeye başlayacaktır. Buna “bir dünyadan diğerine geçmek” denir, ancak yalnızca Kabala bilgeliği bunu yapmayı mümkün kılar.

Bir kişinin bedeni öldüğünde ruhunun bir yerlerde kaybolduğunu düşünmek alışılagelmiştir. Ancak bu bir ruh değildir ama Reşimo (hatırlama) olarak adlandırılan bir formda, yalnızca manevi bir formda varlığını sürdüren, vücudumuzu canlandıran hayati bir güçtür.

Bu manevi parametre, vücudun özelliklerini belirler, çünkü vücudun, ruhu ve hareket etmesi gereken gelişme seviyeleri ile tam uyumlu olması gereken misyonunu görmesi gerekir. Her birimiz Reşimo’ya sahibiz, yalnızca insanlar değil, tüm canlılar, cansızlar, bitkisel ve hayvansallar. Ancak, sonuç olarak, bu bir Reşimo’dur.

Kaydedilen manevi bilginin bu noktasından hareketle, manevi bir koşul, bir ruh ya gelişebilir ya da gelişemez. Bu kişiye, kendini nasıl gerçekleştireceğine bağlıdır.

Ancak vücudumuz bağımsız olarak var sayılmaz. Ruhun gelişiminde ona eşlik etmesi ve yardım etmesi dışında hiçbir değere sahip değildir.

Where Does The Soul Go After Death?

Tartışma | Share Feedback | Ask a question
"Kabala ve Hayatın Anlamı" Yorumlar RSS Feed

Önceki yazı:

Sonraki yazı: