Kabalist, Ruhun Seviyesini Görür Mü?

Soru: Öğrencilerinizin ve diğerlerinin ruhunun seviyesini görüyor musunuz?

Cevap: Kabalist, öğrencisinin içinde bulunduğu koşulun yanı sıra geleceği görür; başka bir deyişle, bu kişinin ne kadar ilerleyebileceğini, ancak hiç bir şey söylemez. Özgür seçim, öğrencinin elinde kalır.

Does A Kabbalist See The Level Of The Soul?

Tartışma | Share Feedback | Ask a question
"Kabala ve Hayatın Anlamı" Yorumlar RSS Feed