Hızlı Kabala İpuçları – 7/10/16, Bölüm 2

Soru: Biz sormadan önce cevaplamak istediğiniz bir soru var mı?
Cevap: Hayır. Sadece sorduğunuz soruları cevaplamak istiyorum.

Soru: Ego, 7 milyar insan arasında nasıl bölündü?

Cevap: Ego, egoistik arzunun beş seviyesine bölünür: 0, 1, 2, 3 ve 4. İnsanoğlunun tümü bunun içinde bulunur ve yaratılışın amacına doğru egonun kötü olduğunun farkındalığına kademeli olarak ulaşarak, ilerlerler.

Soru: Eğer çok sayıda insan gelişme ve öz farkındalık için özlem duymaya başlamış olsaydı krizler sona erer miydi?

Cevap: Kesinlikle, aslında kriz yoktur; bu sadece durumumuzun bir göstergesidir.

Soru: Kabalistlerin çalışmaları dış dünyaya nasıl yansıyacak?

Cevap: Bir Kabalist, insanları düşünmeye başlarsa, onları çekmeyi başarırsa ve onların kaderlerini, seçme özgürlüğünü ve bir sonraki seviyeye yükselmelerini düşünüp taşınırsa, bu insanlığın tümüne iyi yansır. Hepsi daha az baskı yaşarlar ve düşünmek ve doğru kararlar vermek için daha fazla olanak elde ederler.

Soru: Üçüncü dünya savaşını önlemek için aralarında birliğe ulaşması gereken kaç insan var? Bu ruhlarda hangi kalite olmalıdır?

Cevap: Bunun gibi 600.000 ruh olmalı ve kaliteleri, birbirleri arasında tam karşılıklı ilişki kurmaya özlem duyacakları şekilde olmalıdır. Kabala bilgeliğinde anlatıldığı gibi, bir kuş sürüsü veya balık sürüsü gibi.

Soru: Gelecekte, sadece bir pencere görüntüsü haline gelen Birleşmiş Milletler gibi kuruluşlar yerine özgecil küresel bir hükümet kurulacak mı?

Cevap: Hiç şüphesiz. Bu, “Son Nesil” de yazılmıştı.

Soru: Dünyadaki Kabala bilgeliğine aşina olan milyonlarca insanın, Son Nesil’in ilk işaretleri olduğu söylenebilir mi?

Cevap: Hiç şüphesiz. Bu insanlara “yeni nesil” de denir; bu seviyedeki “Son” nesil ve bir sonraki seviyedeki “Yeni” nesil.

Soru: Her halükarda, içinde yaşadığımız fiziksel dünya sona erecek. Bundan sonra iyi bir şey olacağını ümit edebilir miyiz?

Cevap: Sırası geldiğinde, gelişimin bir sonraki seviyesini bekleyebiliriz. Bir zamanlar cansız seviyedeydik, bundan sonra bitkisel seviyede, daha sonra hayvan seviyesinde ve şimdi insan seviyesindeyiz; Bir sonraki seviye manevi bir seviye olacaktır.

Blitz Of Kabbalah Tips – 7/10/16, Part 2

Üzgünüm, bu öge için yorum yapma kapatılmış.

"Kabala ve Hayatın Anlamı" Yorumlar RSS Feed