Daily Archives: Aralık 30, 2016

Hızlı Kabala İpuçları – 7/10/16, Bölüm 2

Soru: Biz sormadan önce cevaplamak istediğiniz bir soru var mı?
Cevap: Hayır. Sadece sorduğunuz soruları cevaplamak istiyorum.

Soru: Ego, 7 milyar insan arasında nasıl bölündü?

Cevap: Ego, egoistik arzunun beş seviyesine bölünür: 0, 1, 2, 3 ve 4. İnsanoğlunun tümü bunun içinde bulunur ve yaratılışın amacına doğru egonun kötü olduğunun farkındalığına kademeli olarak ulaşarak, ilerlerler.

Soru: Eğer çok sayıda insan gelişme ve öz farkındalık için özlem duymaya başlamış olsaydı krizler sona erer miydi?

Cevap: Kesinlikle, aslında kriz yoktur; bu sadece durumumuzun bir göstergesidir.

Soru: Kabalistlerin çalışmaları dış dünyaya nasıl yansıyacak?

Cevap: Bir Kabalist, insanları düşünmeye başlarsa, onları çekmeyi başarırsa ve onların kaderlerini, seçme özgürlüğünü ve bir sonraki seviyeye yükselmelerini düşünüp taşınırsa, bu insanlığın tümüne iyi yansır. Hepsi daha az baskı yaşarlar ve düşünmek ve doğru kararlar vermek için daha fazla olanak elde ederler.

Soru: Üçüncü dünya savaşını önlemek için aralarında birliğe ulaşması gereken kaç insan var? Bu ruhlarda hangi kalite olmalıdır?

Cevap: Bunun gibi 600.000 ruh olmalı ve kaliteleri, birbirleri arasında tam karşılıklı ilişki kurmaya özlem duyacakları şekilde olmalıdır. Kabala bilgeliğinde anlatıldığı gibi, bir kuş sürüsü veya balık sürüsü gibi.

Soru: Gelecekte, sadece bir pencere görüntüsü haline gelen Birleşmiş Milletler gibi kuruluşlar yerine özgecil küresel bir hükümet kurulacak mı?

Cevap: Hiç şüphesiz. Bu, “Son Nesil” de yazılmıştı.

Soru: Dünyadaki Kabala bilgeliğine aşina olan milyonlarca insanın, Son Nesil’in ilk işaretleri olduğu söylenebilir mi?

Cevap: Hiç şüphesiz. Bu insanlara “yeni nesil” de denir; bu seviyedeki “Son” nesil ve bir sonraki seviyedeki “Yeni” nesil.

Soru: Her halükarda, içinde yaşadığımız fiziksel dünya sona erecek. Bundan sonra iyi bir şey olacağını ümit edebilir miyiz?

Cevap: Sırası geldiğinde, gelişimin bir sonraki seviyesini bekleyebiliriz. Bir zamanlar cansız seviyedeydik, bundan sonra bitkisel seviyede, daha sonra hayvan seviyesinde ve şimdi insan seviyesindeyiz; Bir sonraki seviye manevi bir seviye olacaktır.

Blitz Of Kabbalah Tips – 7/10/16, Part 2

Hızlı Kabala İpuçları – 7/10/16, Bölüm 1

Soru: Aynı ilkel yabani, daima içimizde bulunmaktadır ki duygularımızı kullandığımızda bizi yener. Bu parça her zaman insanda kalacak mı?

Cevap: Hayır, her zaman değil. Kabala bilgeliği ile meşgul olmaya devam ederseniz, içinizde iki karşı kuvvetin olduğunu ve orta çizgi olarak adlandırılan, özgür seçim ile onların arasında olduğunuzu hissedeceksiniz.

Soru: Kültürler ve medeniyetler arasındaki çatışma, Yaradan tarafından yukarıdan mı belirlendi, yoksa bu egoist insan arzularının sonucu mu?

Cevap: Aynı şey. Çatışma, Yaradan’ın yönettiği egoizm aracılığıyla yaratılır. Doğada tek başına hiç bir şey olmaz. Bizler, her şeyi yöneten doğa adlı bir sistemdeyiz.

Soru: Kuş sürülerinin, toplu hareket ettiklerinde Yaradan’ı hissettiklerini söylemek mümkün mü?

Cevap: Hayır, kuşlar Yaradan’ı hissetmemektedirler. Genel yönetim gücünü içgüdüsel olarak hissederler ve buna itaat ederler. Büyük kuş sürüsü aynı anda bu tarafa ya da diğer tarafa döner, hiçbiri diğerlerini engellemez. Balıklarda da benzer şeyi görmek mümkündür. İnsanların içgüdüsel olarak bunun gibi karşılıklı işbirliği yapmaya başlayacaklarını hayal bile edemeyiz.

Soru: Geride bıraktığımız 230 yılı ıslah tamamlanıncaya kadar (Gimar Tikkun) azaltabilir miyiz ve ne kadar azaltabiliriz?

Cevap: Evet, yapabiliriz. Bunun için sınır yoktur. Hepimiz derhal tek bir bütün halinde, tek bir niyetle toplansaydık, o zaman, bununla, şimdiki dünyevi varlığımızı bitirirdik ve birlikte sonsuz ve mükemmel dünyada, kolektif ruh koşulunda olduğumuzu hissederdik.

Soru: Şimdiki nesil, faşizmin ve Nazizm’in ne olduğunu unutmuştur. İki nesil önce, insanlar onlar yüzünden hayatlarından vazgeçti. Peki, neden ızdırabın nesilden nesle geçtiğini söylüyorsunuz? İnsanlar ne hatırlıyorlar?

Cevap: İkinci Dünya Savaşı gibi korkunç olayların meydana geldiği nesil, seçme özgürlüğüne sahip değildi. Siz seçme özgürlüğüne sahipsiniz, bu nedenle, iyilik ve kötülük hissini anlayabilir, tanıyabilir ve ulaşabilirsiniz. Bunun aksine, o kuşak için başka seçenek yoktu. Yaşadıkları muazzam ve korkunç darbelerin kötülüğünü hissettiler. Ama özellikle bu korkunç ızdıraptan sonra, seçme özgürlüğüne getirildik. Bu nedenle, bugün, özgür seçimimizi daha bilinçli ve doğru bir şekilde yapabiliriz.

Blitz Of Kabbalah Tips – 7/10/16, Part 1

Hızlı Kabala İpuçları – 6/19/16

Soru: Yaradan, O’na kavuşan ruhların görkemli bir mozaiği midir?

Cevap: Evet!

Soru: Karakterdeki değişiklikleri nasıl açıklayabilirsiniz? Genellikle kabul gören zevklere duyulan arzunun kaybolduğunu nasıl açıklıyorsunuz?

Cevap: Kişi değişir. Bu mutlaka Kabala’nın etkisi nedeniyle olmaz, ama diğer herhangi bir çevreden etkilenebilir. Kişi, çevresinin bir ürünüdür. Büyüdüğü yerde şekillenir. Eğer bir çocuğu ormanda bırakırsak, vahşi bir hayvan olmak için büyüyecektir.

Soru: Ne zaman Kabalist oluruz? Bu çalışma sırasında mı olur?

Cevap: Hayatımızda en önemli şeyin, manevi gelişim ve Yaradan’ın ifşası olduğunu düşünmeye başlar başlamaz, zaten Kabalistler olarak anılabiliriz.

Soru: Birisi kalıcı mutluluğun olmadığını, mutlu olduğunuzu anlayıncaya kadar onun yok olmaya başladığını söyledi.

Cevap: Elbette. Hiçbir doğru koşul, insanda bir saniyeden fazla kalmadığı için bir başkasıyla değiştirilebilir. Ve bunu daha da büyütmek, bizim kabiliyetlerimiz dâhilindedir.

Soru: Kabalistler sonsuz mutluluğu nasıl elde ettiler?

Cevap: Bu derece derece ve sık sık değişir. Kabalistler her zaman üzerinde çalışırlar. Ve o karanlık dönemler, sol çizgi ve sağ çizgi ile sürekli birbirine karışır.

Bu, çalışmamız ve uygulamayı öğrenmemiz gereken bir sistemdir. Mutsuzluk olmadan mutluluk olamaz. Bununla birlikte, mutsuzluk dünyamızdaki gibi değildir. O, Yaradan’a memnuniyet getirmeyi başaramadığımın farkındalığıdır ve mutluluk O’na ihsan edebildiğim zamandır.

Yoldaki mutsuzluğu, mutluluk yolunda gerekli bir adım olarak gördüğüm ortaya çıkıyor, çünkü biri olmadan diğeri olamaz. Ve bu nedenle karanlık ve ışık eşit derecede parlar: gece yok olduğunda, orada tam bir gün ışığı vardır.

Soru: Eğer gözyaşlarının, güzel ve yüce duyguların hızla aktığını hissedersem bu ne anlama gelmektedir?

Cevap: Bu, Yaradan’ın sizi hareket ettirmek istediği ve O’na daha yakın olmanızı arzuladığı anlamına gelir.

Soru: Mutluluk, Yaradan ile yapışmadır (bağlı olma). Yapışma ne anlama gelmektedir?

Cevap: Yapışma, benlik hissinin bireysel olarak tamamen kaybolduğu anlamına gelir.

Soru: Kabala bilgeliğinde öğretmen nedir?

Cevap: Kabala bilgeliğinde bir “öğretmen”, sizden daha yüksek bir gelişme seviyesidir, bilginin, duyguların ve özelliklerin yerine getirilmesini sağlayan bir yoldur. İçinizdeki her şey, “öğretmen” olarak adlandırılan, daha üst seviye sayesinde size gelir. Kabala bilgeliğinde öğretmen ve öğrenci arasındaki bu bağ değişemez. Öğretmeni reddederseniz, bu, kendinizi manevi yükseliş için bir fırsattan mahrum ettiğiniz anlamına gelir.

Soru: Yüksek yönetim sistemi olan Yaradan, hangi bakımdan mutluluğa doğru, doğru yolda olduğumuzun farkına varmamız için işaretler veya aydınlanmalar sağlar?

Cevap: Sadece Kabala bilgeliğini öğrenmeye dâhil olan bir grupta bulunuyorsak, grupla ilişkilerimize göre, doğru yolda devam edip etmediğimizi tam olarak bilebiliriz.

Soru: Kabala bilgeliği açısından, Rahibe Teresa, iyilik ve sevgi ihsan ederek, özgecil olmuş olabilir mi?

Cevap: Baal HaSulam’ın yazdıklarına göre, insanların yaklaşık % 10’u doğumdan özgecildir.

Soru: Mutluluk, bir çalışma grubundaki dostlar arasındaki bağda bulunur. Kabala çalışmayan eş dost, aile, meslektaşlar, çocukluk arkadaşları ve diğerleri ne yapacak?

Cevap: Onları içinize nasıl katacağınızı öğreneceksiniz.

Soru: Mevcut seviyemin manevi gelişim basamaklarının üzerinde olduğunu bilmek nasıl mümkün?

Cevap: Bu ölçümler sizin için şu anda mevcut değildir, bu nedenle hiçbir şekilde bilemezsiniz. Ancak, gerçekten manevi olarak yükselmeye başladıktan sonra, kesin ölçüler size görünecektir. Bu, dünyamızda, birinci sınıftan ikinci sınıfa kadar öğrenmeye başlayan ve mezun olan küçük bir çocuk vb. gibidir.

Soru: Hem mutluluk hissinin hem de sefalet/ızdırap hissinin Yaradan’dan bana geldiğini anlamalı mıyım?

Cevap: Doğru, ama her şeyin Yaradan’dan geldiğini anlamanın dışında bir şeyler yapmak bize kalmıştır. Aramızda, doğru karşılıklı bağı kurmak bize kalmıştır, böylece O’nunla gerçek bir bağ inşa edeceğiz.

Soru: Yaradan ile yapışmada, kişi O’nun tarafından yutulur mu?

Cevap: Kimse kimseyi yutmaz. Yaradan ile yapışma, O’nunla bağlı olduğumuzu ve tamamen eşit, iki ortak haline gelip, tek bir bütün oluşturduğumuzu gösterir.

Blitz Of Kabbalah Tips – 6/19/16

Hızlı Kabala İpuçları – 5/15/16

Soru: Bulunduğumuz anda var olmayı ve bu anda kalmayı öğrenmek nasıl mümkündür? Kişi, geçmişin acısından ve hatıralarından ve gelecek korkusundan nasıl özgür olabilir?

Cevap: Siz bu şekilde hissediyorsunuz, çünkü Üst Işığı gruptan henüz almadınız, bu nedenle Yaradan ile bir bağlantınız yok. Yaradan ile küçük bir bağlantı noktası içinizde belirir belirmez, tüm şüpheler hemen kaybolacak ve kendiniz hakkında herhangi bir sorununuz olmayacak. Her şeyi belirleyen ve tamamen size hakim olan üst güce bağlıysanız, yalnızca O’nun size yakınlığını hissetmek zorunda kalacaksınız ve bundan sonra da egoizminizden derhal kurtulacaksınız. İlk ve en önemli, elde etmemiz gereken koşul budur.

Soru: Bilgimiz mental bir aldatmaca mıdır?

Cevap: Bu, “Bilgi” sözcüğüyle ne demek istediğinize bağlıdır. Dünyayı araştırdığımızda ve araştırma verilerimize dayanarak dünyada var olduğumuzda, bu bilgidir ve yanılsama değil. Kabala bilgeliği bunu bir nimet kabul eder.

Soru: Bir insan dejavu hissettiğinde ne olur?

Cevap: Geçmişte yaşanan, şu anda gerçekleşen ve gelecekte olacak olan birçok farklı olay vardır ki tahmin etmek gerçekten mümkündür. Geçmişte bir kişiye olan her şeyin, kendi Reşimo’su (bilgi geni) vardır. Bu nedenle, dejavu gibi olgular vardır.

Soru: Kendine acıma da egoizm midir?

Cevap: Kendine acıma, egoizmin yüksekliğidir.

Soru: Milyonlarca kişi Kabala bilgeliğini çalışmaya gelecek ve yüz binlerce soru olacak, ne yapacaksınız?

Cevap: Bu durumda, şimdi yapıyor olduğum gibi kameraya bakacak ve bütün dünyaya yayın yapacağım. On bin öğrenci yerine bir milyon ya da yüz milyon olacak. Endişelenmeyin, korkmuyorum.

Soru: Grup, bu dönemde neden bu kadar önemlidir?

Yanıt: Grup önemlidir, çünkü Üst Işığı kendimize çekmenin mümkün olduğu bir aşamaya girdik, ancak o sadece Onlu bir grup, bağlı olan ve birlik için özlem duyan on kişilik bir grup vasıtasıyla çekilir. Böyle bir durumda, Üst Işık, Onlu grup sayesinde katılımcılarının her birinde ve onlar aracılığıyla bütün dünyaya parlar.

Soru: Üst dünyaya ancak sonsuza dek yaşayan biri ulaşılabilir. Sonsuza dek yaşamanın mümkün olduğunu bilirsek, depresyon olmayacak mı?

Cevap: Sonsuz yaşamla bağlantı nedir? Zamanın boyutu nedir? Bir kalp atışına göre! Öyle bir şey yok. Fiziksel beden 70-100 yıl yaşıyor, ancak hayat sonsuzdur, sadece bir koşuldan diğer koşula geçiştir. Dolayısıyla endişelenecek bir şey yok. Sonsuza dek var olmaktan başka seçenek yok.

Blitz Of Kabbalah Tips – 5/15/16

Hangi Realitenin İçinde Yaşıyoruz?

Soru: Hangi realitenin içinde yaşıyoruz?

Yanıt: Biz egoist bir realitede yaşıyoruz, her şeyin yalnızca kendi zevkimiz veya kendi güvenliğimiz için olduğunu düşündüğümüz bir koşulda.

İçinde bulunduğumuz sınırsız, bütünüyle sonsuz koşulun, yalnızca küçük bir bölümünü hissedebiliriz; egoist filtrelerimizden geçer ve içimizde dünyamız farz edilen, çarpık bir şekilde yeniden yaratılır. Bu, bu dünyanın sanal olduğu, içimizde var olduğu ve egomuz tarafından yaratıldığı anlamına gelir. Yalnızca egomuz için iyi veya kötü olan şey buna yansır ve beş duyumuz ile algıladığımız tek şey budur.

Realitede algılamıyoruz, görünüşte uyuyoruz, biz bunu hissedemiyoruz çünkü egoist arzumuzun içindeyiz ve yalnızca bize zevk getiren şeyi çekebiliriz ya da bize acı verebilen şeyleri reddedebiliriz ve bu, aslında içimizde artı ve eksi, karanlık ve aydınlık vb. arasında tezat oluşturan şeydir.

Soru: Gerçek realitenin yüzde kaçını göremiyoruz?

Cevap: Hiçbir şey görmüyoruz. İçimizde egoizmimizde işleme koyduğumuz ve yeniden yarattığımız şey, gerçek yaratma hacminin bir parçası sayılmaz.

Cevap: Egoizmimizde, içimizde yönlendirdiğimiz ve yeniden yarattığımız şey, gerçek yaratılışın hacminin bir parçası sayılmaz.

What Reality Are We Living In?

Dünyamızda İhsan Etme Eylemleri Var mı?

Soru: Bir kişi benden biraz su istese ve ben ona versem, ihsan etme eylemi mi yaparım?

Yanıt: Şunu söylemekten üzgünüm ki Üst Işık bizi ıslah etmeden önce gerçekleştirdiğimiz herhangi bir eylemde hiç bir ihsan etme yoktur. Bütün eylemlerimiz sadece almak için gizlenmiş eylemlerdir. Eylemlerimiz utanç ya da böyle büyüdüğümüz için vb.den kaynaklanır.

Bu, Kabalistik perspektiften, dünyamızda ihsan etmenin hiçbir örneği bulunmadığı anlamına gelir.

Dünyada hiçbir ihsan veya sevgi yoktur, sadece egoistik alma vardır.

Are There Actions Of Bestowal In Our World?

Bir İnsana Yardım Etmek Nasıl Mümkün?

Cevap: İlk ve en önemlisi, bir grupta çalışması gerekir. Fiziksel beden içinde bir erkek veya bir kadın hakkında konuşursak bu fark etmez. Örneğin, eğer önümdeki ekranda arkada oturan bir adam ve geriye kalanların hepsinin kadın olduğu bir grup görüyorsam, onlarla aslında bir erkek grup gibi ilgiliyim, çünkü onları özlemlerine göre algılarım.

Bu insanların çok güçlü olduğunu görüyorum. Onlar manevi gelişim için çabalıyor ve özlem duyuyorlar. Gerçekten de, onların formu dişidir, ancak bu sadece bir maskedir ve benzersiz bir fizyolojidir, bundan başka bir şey değildir.

Maneviyatta doğum yapmak, beslemek, vermek, emzirmek ve gelişmek, Kabalistik seviyede bir erkeğin eylemleridir. Kendi içinden büyür ve kendini bir sonraki seviyeye doğurur. O gelişir, besler ve onunla ilgilenir. Peki, bu bir kadının mı yoksa erkeğin mi rolüdür?

Her şeyi kişinin manevi işlerine ve eylemlerine göre düşünmemiz gerekmektedir.

How Is It Possible To Help A Man?

Bir Çiftin Manevi Gelişimi

Soru: Bir çift arasındaki, Yaradan’ın ifşa olduğu bir aileyi hayal etmeyi durduramıyorum. Kocam Yaradan’a özlem duymazsa, bu benim rüyamın gerçekleşmesine müdahale edecek mi?

Cevap: Onun tavrı ona bağlı değildir, bu yüzden onu herhangi bir şekilde suçlayamazsınız! Bir kişiye Yaradan için özlemi veren Yaradan’ın kendisidir. Yaradan, kişiyi Kabala bilgeliğini çalışmaya getirir. On Sefirot’un Çalışmasına Giriş, madde 4’e göre, Yaradan, adamın elini iyi kısmetin üzerine koyar ve şöyle der: “Al, bunu seç.”

Eğer içinizde Yaradan’ın ifşası için bir arzu ortaya çıktıysa, bu size Yaradan tarafından verildi, oysa kocanıza bu arzu verilmedi. Bu nedenle, arzuyu yerine getirmesi gereken kişi sizsiniz, o değil. O, tamamen özgürdür.

Ne tür bir ruha sahip olduğunu ve kendini ne zaman tamamlayacağını bilemezsiniz. Zaten kendisini çoktan tamamlamış ve aslında, şu anda, burada yanınızda, bu pasif yolla, yalnızca sizin kendinizi tamamlamanıza yardımcı olmak için bulunuyor olabilir.

The Spiritual Development Of A Couple

Kabala Bilgeliğine Ve Dine Göre İnanç

Soru: Kabala bilgeliğine (mantık ötesi inanç) göre inanç ve dine göre inanç arasındaki fark nedir?

Cevap: Kabala’nın bilgeliğine göre inanç, egonuzun üzerinde olma gücüdür. Bu güç, Saran Işığın etkisiyle bir kişide ortaya çıkar. Dine göre inanç, belirsiz/kesin olmayan bir şeyde, psikolojik bir güvenlik duygusudur.

http://laitman.com/2016/12/faith-according-to-the-wisdom-of-kabbalah-and-according-to-religion/

Sorularınıza Cevaplar, Bölüm 155

Soru: Yeni doğmuş, yani dokuz ayda değil de neredeyse on ayda doğmuş (doğumlarda bu gibi durumlar bilinmektedir) bir bebek sahibi olmanın Kabalistik anlamı nedir?

Cevap: Maddi dünyamızda olan her şey manevi dünyanın yalnızca egoistik bir yansımasıdır.

Soru: Evli olmayan bir erkek neden egosunun ıslahına çalışamaz?

Cevap: Maneviyatta, evlenmemiş bir erkek, henüz Malhut özelliğini kazanmamış bir kişiyi sembolize eder; bu yüzden, düzeltmesi gereken hiçbir şeyi yoktur.

http://laitman.com/2016/12/answers-to-your-questions-part-155/