Yeni Hayat #778 – Tora’yı Çalışmak Gerçekte Ne Demektir ?

Özet

Tora’yı gerçekten çalışmak ne anlama gelir ? Bu kitabın içinde saklı olan kuvvet ile nasıl birleşebiliriz ve bu nasıl bir üst amaca doğru bizleri ulaştırır ?

Tüm hakikatın genel kuvvetine Tora, Işık, üst kuvvet, sevgi ve ihsan etme kuvveti adı verilir.

Işık arzuyu yarattı ve bu sebeple dünyanın Tora’nın sayesinde yaratıldığı belirtilmiş olup, kişinin yaratılışın gayesini edinebilmesi için Tora’nın kuvvetini kullanabilme kabiliyetine erişebilmesi gerekir. Dünyayı ve onun içerisindeki her şeyi idare eden bir Tora mevcuttur ve bizim işlevini sürdürmemiz gereken bir Tora vardır. Fakat bizler onu doğru şekilde işletemezsek eğer, bizim ayrışmamızı düzeltmeye ilişkin de kuvvetler bulunur.

İsrail ulusu olarak, bizim görevimiz üst kuvvetin niteliğini kendimize doğru yöneltmek ve onu düzgün şekilde kendi üzerimizde harekete geçirmektir.

3500 sene öncesinde, insanlık belli bir olgunluğa erişmişti ve Tora ile ilk irtibatını sağlamıştı.

Tora’nın işlevini, kendi kitapları üzerinde işletebilen insanlara Kabalistler adı verilir. Kabalistler, Tora olarak adlandırılan üst kuvveti kendilerinin nasıl etkileyebileceklerine ilişkin işlevi edinmeyi öğrenirler.

Herkes Tora’yı, Işık anlamına gelen şeyi yorumlar ve çalışması da, bireyin seçimine bağlı şekilde olur. Fakat esasında bütün hepimizin İsrail ulusunun, Tora’nın ve Yaradan’ın bir olacağı şekildeki seviyeye erişmesi gerekir.

Tora’nın özü şudur : ”Ben kötü eğilimi yarattım ve buna şifa olan Tora’yı yarattım. Nitekim onun içindeki Işık ıslah eder”. Tora bizim bencilce olan tabiatımızı, diğerlerini sevebilen bir tabiata doğru dönüştürebilir. Fakat bizler şayet Tora çalışması yaparsak ve diğerlerini sevebilme sevgisine erişemezsek eğer, o zaman bu bizim Tora’yı tam anlamıyla çalışamadığımız ve de yalnızca bilgelik için çalıştığımıza ilişkin bir işarettir.

Kabalistler her nesil için, her bir nesile uygun şekilde Tora kitaplarını yazmışlardır. ARI’nin zamanlarında örneğin, Kabalistler bilimsel bir tarzı kullanmışlardır.

Bir kişinin arzusu 613 egoist parçalara ayrılmış olup, onların hepsinin Tora’nın sayesinde sevgiye dönüştürülerek ıslah edilmesi gerekir. Kişi eğer Tora çalışmasını, bir bilgisayarın verilerle doldurulduğu gibi, yalnızca bilgi ile zihnini doldurmak için yapıyorsa, o zaman kutsal bir hale dönüşemez.

Aydınlanma dönemi esnasında, bazı insanlar suni bir Tora çalışmasını bırakmaya başlamışlardı. Günümüzde ise, Tora’dan çıkışı terk etmemiz ve Kabala Bilgeliği çalışarak yeniden Tora’ya doğru dönmemiz gerekir.

Tora bizlere, sevginin zıttı olan hareketleri, bunları yapmamamız için anlatır. Kişi diğerlerini sevebilme tutumunu geliştirmek istediğinde, 613 bencilce olan arzuları kişinin içinde ifşa olur. Sonrasında ise, kişinin Tora’ya, yani her bir nefret arzusunu sevgiye dönüştürebilecek şeye ihtiyacı olur. Bu sebeple, Tora’nın şifa olduğu söylenir. [195311]

KabTV’den “Yeni Hayat #778Tora’yı Çalışmak Gerçekte Ne Demektir ?, 18.10.2016

Tartışma | Share Feedback | Ask a question
"Kabala ve Hayatın Anlamı" Yorumlar RSS Feed