Tüm Kabala Bilgeliğini Kim Biliyor?

Soru: Hiç tüm Kabala Bilgeliğini bildiğini söyleyebilen bir Kabalist var mıdır?

Cevap: Bu koşula ulaşmış pek çok Kabalist vardır.

Kabala Bilgeliği, dünyamızın yönetim sisteminin bilgisidir, ya da Baal HaSulam’ın yazdığı gibi, Yaradan’ın dünyamızdaki yaratılanlara ifşasının metodudur. Bu nedenle, her durumda herkes tüm Kabala Bilgeliğe ulaşmak zorunda olacaktır.

Who Knows All Of The Wisdom Of Kabbalah?

Tartışma | Share Feedback | Ask a question
"Kabala ve Hayatın Anlamı" Yorumlar RSS Feed