Mutlak İnanç

Soru: Eğer Kabala Bilgeliğini çalışıyorsa ve bu ömrü süresinde manevi mükemmelliğe ulaşmak için yeterli zamanı bulamamaktan özellikle endişeliyse, kişinin hayatı uzayabilir mi?

Cevap: Bu mutlak inanç eksikliğini gösterir!

İlk önce en önemlisi, kişinin bu endişelerden özgür olması gerekir. Çünkü eğer Yaradan’ın kontrolü altında ise, “O’dan başka güç yok” ise ve “O’ndan başkası yok ve O iyi ve iyiliksever” ise bir sonraki anda ona neler olacak ve bir şeyler elde edecek mi, etmeyecek mi hakkındaki bu tür sorular için hiçbir neden yoktur.

“O’ndan başkası yok” (Deuteronomy 4:35) durumu, mutlak iyidir, kişinin bu tür egoistçe sorulara sahip olmasını tamamen engeller. O sadece tek bir soruyla kalır: Bu dünyada bir kişi nasıl O’nun ortağı, yardımcısı, O’nun isteğini yerine getirmenin garantörü olabilir? Çünkü ben bunları uygulayabilirim, çünkü bu dünyadayım. Sadece bir tek şey istememiz gerekir: Yaradan bize O’nun arzularını dikte ettirsin ve biz de onları tüm insanlığa taşıyalım. Bu bir Kabalistin görevidir.

Soru: Bir Kabalist akrabaları ve kendisi için iyi sağlık isteyemez mi?

Cevap: Eğer bu zorunluluksa isteyebilir, ama eğer bundan Yaradan sorumluysa, bunun yararı olur mu ki?

Absolute Faith

Tartışma | Share Feedback | Ask a question
"Kabala ve Hayatın Anlamı" Yorumlar RSS Feed

Sonraki yazı: