Hızlı Kabala İpuçları – 4/24/16

Soru: Kabala Bilgeliği erkeğin kadından daha genç olduğu evlilikleri nasıl değerlendirir?

Cevap: Kabala Bilgeliği bu konudan bahsetmez. Ancak temelde erkek kadından daha olgun olmalıdır çünkü o her şekilde daha büyük olmalıdır, temelde onun küçük bir parçası olan Malhut’la Zer Anpin ilişkisi gibi. Ama bu manevi noktadan bakıştır. Dünyamızdaki yaş farkıyla ilgili olarak bu tamamen görecelidir.

Soru: Eğer bir kadın maneviyatta ilerlemek için güçlü bir arzuya sahipse, zorunlu olarak Kabala ilmine bağlı bir erkeğe mi ihtiyaç duyar?

Cevap: Bu gerekli değildir. Bir kadın, yakınında bir Kabala grubu varsa erkek olmasa da ilerleyebilir. Erkek, mutlak bir egoist olduğundan evlenmelidir. Eğer onun yanında bir kadın bulunursa, onun bu fazla egoizmi manevi gelişmesine yardımcı olacaktır.

Soru: Neden diğerleri tüm bir hareme sahipken bazı erkeklere sadece bir kadın verilmiştir?

Cevap: Bu doğal bir özelliktir. Tek eşli erkekler vardır ve bir kadınla yaşamaya hazır olmayanlar vardır. Bu doğaldır ve değiştirilmesi mümkün değildir. Her şey ruhun özelliğine bağlıdır. Bu “hayvansal” bir özellik değildir çünkü böyle bir erkek, belli bir kadını sevebilir ve diğerleriyle ilişki içinde olabilir.

Soru: Kıskançlığı kişisel gelişim için olumlu bir avantaj gibi kullanmak mümkün mü?

Cevap: Asla! Arkadaşlıklar ve destek için özlem duymak gerekli, kıskançlık için değil; bu yanlış bir duygudur. Erkekler buna olumlu bakmaz. Bu onu bir çocuk gibi sınırlar ve çok fazla baskılar; bu duygudan kurtulmak ister.

Soru: Kabala Bilgeliğini çalıştıktan sonra kişinin çocuklara olan sevgisinin “tadının” değişmesi mümkün mü? Aynı sevgi kalacak ancak farklı bir formda anlamında?

Cevap: Kabala çalışmak kişiyi çok değiştirir, özellikle kişinin ailesine, çocuklarına ve eşine karşı tutumunu. Ancak bu değişim her zaman olumlu ve dengelidir.

Soru: Doğru kadın kimdir? Neyi arzulamalıdır?

Cevap: Doğru kadın erkeğin arkasında durmayı ve onu dostlarıyla bağ kurmaya itmeyi arzular.

Blitz Of Kabbalah Tips – 4/24/16

Tartışma | Share Feedback | Ask a question
"Kabala ve Hayatın Anlamı" Yorumlar RSS Feed