Monthly Archives: Kasım 2016

Yaradan’ı Nasıl İfşa Edebilirim?

Soru: Yaradan bu kadar uzun bir süredir kendini neden ifşa etmedi?

Cevap: Bizler net fiziksel bir dünyada varız! Yaradan’a ulaşmak isterseniz, ihsan etme ve sevgi özelliğini ifşa etme arzusu içinde olmak zorundasınız!

Eğer böyle bir arzunuz varsa, bu sevmek ve ihsan etmek zorundasınız anlamına gelir. Sevmenin anlamı diğerlerinin arzularını almak ve onları gerçekleştirmektir.

Böyle bir arzuya sahip misiniz? Hayır. Yani bunun anlamı, Yaradan’ı ifşa edebilecek hiçbir şeye sahip değilsiniz!

Yaradan saklanmıyor. Doğamız öyle ki her şey niteliklerin benzerliği kanununa göre ortaya çıkar. Gözlerimle duyamam, ancak kulaklarımla duyarım çünkü görme ve işitme için dalgalar farklıdır. Bu Yaradan’la da aynıdır. Eğer O’nu hissedebileceğim organa sahip değilsem, bu O’nu hissetmiyorum anlamına gelir! O burada, ama ben O’nu hissetmiyorum.

Kendi içinizde yeni bir duyu organı yaratmak zorundasınız. Bizim yaptığımız budur. Bu yüzden biz, “Lekabel = almak” kelimesinden gelen Kabalistler olarak adlandırırız. Çevremizde var olan olgunun hissiyatını almak istiyoruz. O, tüm Evreni, tüm doğayı tamamlayan ve yöneten güçtür.

O zaman var oluşumuzun amacını, hayatın her anında bize neler oluyor, ne oldu, neydi ve ne olacak bulup çıkaracağız. Sonuçta, her şey bu gücün doğasında vardır!

How Can I Reveal The Creator?

Sorularınıza Cevaplar, Bölüm 145

Soru: Eğer Kabala Bilgeliği gerçek bir bilimse, dünya gezegeni hakkında ne söylemektedir? Dünya gerçekten bir gezegen midir? Altı ay önce dünyanın düz olduğunu söyleyen bir teoriye rastladım. İlk başta bana tamamen saçma göründü, fakat daha sonra bir şekilde meselenin özünü anlamaya başladım ve Kabala bilgeliğinin bu konu hakkında ne söylediğini bilmek istiyorum.

Cevap: Kabala olayları bilimsel olarak açıklar ve çok eski zamanlarda Zohar Kitabı’nda da geçtiği üzere tıpkı bu günkü modern bilimin söylediği gibi dünyanın yuvarlak olduğuna inanır.

Soru: Neden pek çok şey anladığımı fakat aynı şekilde hatırlayamadığımı sorabilir miyim? Ne kadar çok çabalarsam çabalayayım, başarılı olamıyorum. Sanki birisi hafızamı siliyor.

Cevap: Bu harika çünkü bizim bilmeye ihtiyacımız yoktur. İhtiyacımız olan şey dünyamızı hissettiğimiz gibi Üst Dünya’yı hissetmeye başlayacağımız yeni bir niteliği içimizde keşfetmektir.

Answers To Your Questions, Part 145

Orta Çizginin Sırrı

Torah, Deuteronomy 11:12: … Efendinin, Tanrı’nın gözettiği toprak; Efendinin Tanrı’nın gözleri, yılın başından sonuna kadar her zaman onun üzerindedir.

Eğer kişi orta çizgiyi hedeflerse, sağ çizgi ya da sol çizgide bir yoksunluğu olmaz. Her zaman onları birbiriyle dengeleyebilir ve orta çizgide onları birleştirebilir.

“Yılın başından sonuna kadar” kişi başından sonuna kadar tüm sınırları kapatır anlamına gelir. Asla bitmemiş işleri olmaz ve çalışmasının sonucu daima görünür olur.

Diğer bir değişle, sağ çizgi solun yardımına gelir ve orta çizgide dengeler ve orta çizgi kendini, tam yükseklikte değil ama sadece VAK denilen üçte iki ölçüsüne göre doğru olarak ölçer. Kişinin doğru bir şekilde ilerleyebilmesi sadece bu yolla olur.

Ölçümlerin hepsi önümüzde olacak ve biz hesaplamalarımızda asla yanlış yapmayacağız. Bu ustalaşmamız gereken orta çizginin sırrıdır.

Secret Of The Middle Line

Mutlak İnanç

Soru: Eğer Kabala Bilgeliğini çalışıyorsa ve bu ömrü süresinde manevi mükemmelliğe ulaşmak için yeterli zamanı bulamamaktan özellikle endişeliyse, kişinin hayatı uzayabilir mi?

Cevap: Bu mutlak inanç eksikliğini gösterir!

İlk önce en önemlisi, kişinin bu endişelerden özgür olması gerekir. Çünkü eğer Yaradan’ın kontrolü altında ise, “O’dan başka güç yok” ise ve “O’ndan başkası yok ve O iyi ve iyiliksever” ise bir sonraki anda ona neler olacak ve bir şeyler elde edecek mi, etmeyecek mi hakkındaki bu tür sorular için hiçbir neden yoktur.

“O’ndan başkası yok” (Deuteronomy 4:35) durumu, mutlak iyidir, kişinin bu tür egoistçe sorulara sahip olmasını tamamen engeller. O sadece tek bir soruyla kalır: Bu dünyada bir kişi nasıl O’nun ortağı, yardımcısı, O’nun isteğini yerine getirmenin garantörü olabilir? Çünkü ben bunları uygulayabilirim, çünkü bu dünyadayım. Sadece bir tek şey istememiz gerekir: Yaradan bize O’nun arzularını dikte ettirsin ve biz de onları tüm insanlığa taşıyalım. Bu bir Kabalistin görevidir.

Soru: Bir Kabalist akrabaları ve kendisi için iyi sağlık isteyemez mi?

Cevap: Eğer bu zorunluluksa isteyebilir, ama eğer bundan Yaradan sorumluysa, bunun yararı olur mu ki?

Absolute Faith

Manevi Islahta Kadınların Görevi

Bir kadın ruhunun erkek ruhundan daha fazla maneviyata ihtiyacı vardır. Bilinçaltında egoizmin ona hiçbir şey vermediğini hissettiğinden, bu dünyadan daha az memnundur.

Öte yandan erkekler kadınlardan daha fazla ıslah gerçekleştirmek zorundadırlar çünkü onlar iflah olmaz egoistlerdir. Kısacası ıslahları yerine getirmek kadınlar için daha kolaydır. Kadınlar Kabalistlerin tavsiyelerine daha duyarlıdırlar ve bu nedenle aramızda böylesine uçurumlar var, kadınlar Kabala Bilgeliğine daha fazla özlem duyarlar, buna karşın erkekler daha ciddi ıslahları yerine getirmek zorundadırlar.

Kendilerini nasıl birbirleriyle karşılaştırabilirler? Kadınların erkeklere manevi baskı yapması gerekir!

http://laitman.com/2016/10/womens-task-in-spiritual-correction/

Kapalı Bir Sistemde

Soru: Eğer aramızda doğru bağ kurmak için ideal bir şekilde bir grup içinde çalışıyorsak o zaman hiçbir fiziksel ıstıraba sahip olmayacak mıyız?

Cevap: Doğru ama kusursuz bir şekilde bu çalışmayı yapmak mümkün değildir. Sonuç olarak yalnız değilsiniz, bir grupta çalışıyorsunuz ve grup da insanlığın tamamına bağlı. Yani bir kişinin bile küçük fiziksel arzuları varsa, bu üzerimizde etki yapar.

Bizler kapalı tek integral sistemin, tek kolektif ruhun içindeyiz, öyle ki grubun dışında olan birisi herkesi etkiler.

Soru: Bunu, kontrol edemeyeceğim ve rasyonel düşünemeyeceğim, aklımın yoluyla bir bağlantı inşa edemeyecek olmam mı takip eder, bu neden oldu?

Cevap: Her şeyi hesaplamak mümkündür fakat Kabalistler bununla ilgilenmezler. Kabala Bilgeliği bunu yapmayı bile yasaklar çünkü yalnız sonuçla ilgilenmeniz gerekir. Sonuç, Yaradan’la derhal bağ kurmaktır. Bu öncekinden daha yüce bir bağdır, bu sizin, yaratılışın başlangıcı ve sonuyla bağlantılı olarak tüm zıtlıkları ve çelişkileri edindiğiniz bir bağ.

http://laitman.com/2016/10/in-a-closed-system/

Hızlı Kabala İpuçları – 5/1/16

Soru: Bir kişinin kendini değiştirmesi gerekir mi gerekmez mi?

Cevap: Bir kişi kendini Yaradan ile uyumlu bir şekilde değiştirmesi gerekir.

Soru: Hastaysam ve yanılmaktan yorgun düşmüşsem ne yapmalıyım?

Cevap: henüz içinde yer almaya başlamadınız. Bunu kişisel gelişiminize uygulamanız size kalmıştır.

Soru: Diğer insanlara karşı yaptığım hatalardan ötürü üst sistem tarafından cezalandırılmaktan çok korkuyorum. Bu yüzden kendime işkence ediyorum. Ne yapmalıyım?

Cevap: Sözde sizi bekleyen bir ceza hakkında düşünerek kendinizi cezalandırmanız kesinlikle yasaktır. Bunu değil, kişi sadece kendisi için, ruhu için nasıl iyi bir şey yapabilirim diye düşünmelidir.

Soru: Bu dünyada suç ne demektir biliyoruz. Peki, manevi dünyada suç ne demektir?

Cevap: Manevi dünyada sadece bir çeşit suç var: Yaradan’ı içlerinde keşfetmek üzere insanlara yakınlaşmamak. Yalnız tek bir emir var: İyi bir iş ve kötü bir iş. İyi bir iş diğer insanlarla elbirliği ile çalışıp bu yaklaşımda Yaradan’ı ortaya ifşa etmek, kötü olan ise bunun tersine yapılan şeydir.

Soru: “Kendimizi ıslah ederek dünyayı ıslah etmekteyiz” diyorsunuz. Fakat siz kendiniz değişseniz bile savaşlar hala devam ediyor. Ne yapılabilir?

Cevap: Ne yapılabilir: Henüz ıslah olmuş değilim.

Soru: Yaşlanınca neden kişi daha fazla yalnız kalır?

Cevap: Çünkü kimse ona ihtiyaç duymaz. İnsanlara yardım edebilmek için onların bize ihtiyaç duyduğundan emin olmalıyız. Eğer her şey iyi giderse yalnız hissetmezsiniz.

Soru: Özgür irademiz olmadan birbirimize karşı yaradan tarafından yönetilen “melekler” olarak adlandırılabilir miyiz?

Cevap: Bizler gerçekten birbirimize karşı meleğiz. Fakat diğer insanlarla iletişim kurduğumda, onların niteliklerinden öğrenerek ki bu nitelikler onların içindeki melek nitelikleri, bu nitelikleri içimde canlandırabilirim.

Soru: Bir kaç dakika sohbetten sonra yorgun düşen insanlarla iletişim kurmak zor. Kabala bilgeliği bana yardım edebilir mi?

Cevap: Kesinlikle. Birbirinizle ve Yaradan’la daha fazla konuşuyor olacaksınız.

Soru: İletişim kurmada maksimum başarıyı yakalamak için Kabala bilgeliği ne tavsiye eder? “İletişim dâhisi” terimini nasıl yorumluyorsunuz? İletişimde maksimum başarıyı yakalamış bir kişi mi?

Cevap: Her şey etrafımızı çevreleyen dünyayı nasıl hayal ettiğine bağlıdır. Her şeye arkasında Yaradan’ın durduğu teatral bir performans olarak bakarsan, diğerlerine de bu şekilde yaklaşmaya başlayacaksın, onlarla bağ kurmaya çalışarak ve onların içinden Yaradan’la bağ kurarak. “Ondan başkası yok” makalesini okuyun ve Şamati kitabından birkaç tane daha başka makale okuyun.

İnsanlara karşı doğru yaklaşımı bulacaksınız, sıkıntı kalmayacak.

Blitz Of Kabbalah Tips – 5/1/16

Hayatın Tadı

Soru: Neden böylesine telaşlı bir hayat yaşıyoruz ve tadını hissetmeksizin onu yutuyoruz? Doğru dengeyi nasıl bulabiliriz?

Her şey kişinin kendini yaşamın hızına ayarlamasına bağlıdır.

Eğer manevi yükselişler hakkında düşünürseniz, hayatınızın hızı size yorucu, sinir bozucu ya da zorlayıcı görünmeyecektir.

Sürekli olarak yaptığınız bu çalışmanızın manevi gelişiminizle ilgili olduğundan emin olmalısınız. Diğer her şey de sadece gerçek ihtiyacınıza göre ve göz ardı edilmeksizin bununla birlikte gelecek. Ve her şey çok basit görünecek.

The Taste Of Life

Dünyaya Aracılığıyla Ortak Arzunun Prizması

Soru: Realitenin kolektif algısı nedir?

Diyelim ki ben milyonlarca hücrenin birleşmesinden oluşan biyolojik bir organizmayım ve bu benim dünyayı algılayışım. Ancak, içimdeki her hücre de bir şekilde dünyayı algılar. Dünyayı bireyin nasıl algıladığıyla ve toplumun nasıl algıladığı karşılaştırılabilir mi? Kabalist dünyayı nasıl algılar?

Cevap: Bedenimiz organik olarak dünyayı tüm gözenekleri, tüm hücreleri, tüm duyu organları aracılığıyla algılar: görme, işitme, tat alma, koku alma ve dokunma.

Bir Kabalist dünyayı, cansız, bitkisel, hayvansal ve insan arzularının tamamından oluşan, ortak arzu aracılığıyla algılar. Bir ölçüde, Kabalist evrende var olan her şeyi sanki kendininmiş gibi algılar. Çoğunlukla, kendinin gibi hissettiği, insanlığın arzusudur.

Ve bu hiç de kolay değildir. Bu, onun bu dünyaya ait izlenimlerinde büyük bir değişiğe yol açar, içinde buna karşılık gelen reaksiyonlara neden olur. Baal HaSulam kendi içinde her şeyi hissettiğini yazar, bölünmüş hisler seviyesinde değil, kendinde.

Diyelim ki ailede on çocuk var, herkesin kendi ihtiyaçları var ve anne çocuklarının hepsini hisseder. O genel olarak hisseder: eksikleri ne, onlar için en iyi ne vb. Her birinin bireysel egoizmini hissetmez, ama genel olarak bu arzuyu, onların isteğini ve onlara fırsatlar verebilir.

http://laitman.com/2016/10/world-though-the-prism-of-the-common-desire/

Bu Dünyadan Ayrılanlarla Her Hangi Bir Bağlantı Var Mıdır?

Soru: Kabala Bilgeliğini çalışmış ve vefat etmiş olanlarla her hangi bir bağlantı olabilir mi?

Cevap: Tüm yaratılışı hissetmeye gelindiğinde dünyamız bir engel değildir. Şu anda tüm dünyayı, tüm sistemi hissetmiyorsunuz ancak zamanla bunu yapmanız mümkün olacaktır. İçsel bir nitelik, hala bu dünyada yaşarken, tüm evreni hissetmenizle içinizde ifşa olacaktır.

Sonra bu hayatı bırakacaksınız ve dünyayı sadece bedeniniz olmadan hissedeceksiniz. Bunun nedeni bedenimizle üst dünyayı hissetmememiz, ancak ruh yoluyla yaratılan duyularla hissederiz. Maddi bedenden ayrıldığınızda, ruh her hangi bir değişikliğe uğramaz ve manevi yolunuza, gelişiminize bir bedeniniz olmasa bile aynı şekilde devam edeceksiniz.

Bu nedenle, bedeninizde yaşarken bir kez Yaradan’ı keşfetmeniz önemlidir ve böylece ileriye devam edebilirsiniz.

http://laitman.com/2016/10/is-there-any-contact-with-those-who-departed-this-world/