Kimden Ve Ne İçin Af Dilemeliyim ? 3. Bölüm

Soru: Yeni sene (Roş Aşana) öncesinde niçin bir af geleneği bulunur ? Yaradan’ın tüm hareketlerimizi kaydettiği ve bize bir hesaplaşma olarak önümüze sunduğuna dair, bilgeler neden bizi uyarır ? Kötü hareketlerimize ilişkin O’nun bize cezalar hazırladığı anlamına mı gelir bu ?

Cevap: Bunun açıklaması çok basittir. Hepimiz tek bir sistemde birbirimize bağlıyız ve bu şekilde milyarlarca kordon ile birbirimizle birleşiriz: insanların tümüne, taşlara, bitkilere ve hayvanlara. Her şey birbiri ile bağlıdır; bu sebeple, ”ceza kitabı” aslında bu ağ örgüsünün ta kendisidir.

Her seferinde biraz hareket ettiğimde; kollarımla veya bacaklarımla hareket ettiğim gibi dışsal bir harekette olduğu gibi değil, fakat aramızdaki bağa ilişkin içsel bir hareket yaptığım zaman, insanlara yaklaştığım veya onlardan uzaklaştığım zaman, bağımızın içerisinde bu hemen fark edilir. Bu demektir ki, sağladığım yarar veya yol açtığım zarar doğa kitabına kaydedilmiş olur. Benim sistemi nasıl etkilediğime dair, genel bir muhasebe mevcuttur. Nitekim o bütünleşmiş ve kapalı bir sistemdir.

Vücuttaki hücreler gibi, her birinin tüm diğerleri ile ilişkili olduğu şekildedir. Böylece benim sisteme ilişkin tüm hareketlerim ve etkilerim onun içerisinde kaydedilir ve bir nevi de değişime sebep olur.

Buna ilâveten, ben sistemdeki tek bir nokta değilimdir ama onun her tarafına, milyarlarca insanın arasında, hayvanların, bitkilerin ve durağanın arasında saçılmışımdır ve onların hepsini etkilerim. Ben mutlak surette her birinin içerisindeyimdir ve onları ya birliğe, ya da ayrışmaya doğru götürürüm. Bu, benim kitabın içerisine kaydedilmiş olduğum anlamına gelir.

Bizim bencilce arzumuz her an gittikçe büyür. Çünkü gelişim sürekli olarak ileriye doğru hareket eder. Bizler nesilden nesile ve bütün yaşamımız boyunca gelişiriz. Bu nedenle, benim tek bir sisteme doğru bağ kurabilmeme dair, kaçırılan tüm fırsatlarıma ilişkin her gün endişe duymam gerekir.

Ben şayet görevlerimi ihmal edersem, o zaman genel ayrışmaya hizmet ederim. Benim vurdumduymazlığım dahi, cezalandırılmaktan beni kurtaramaz. Ben bağa yönelik katkıda bulunmadığım için, ahenksizliğe doğru hareket etmiş olurum.

Ben sabahları kalktığımda, bütün dünyayı birleştirmeye ilişkin şekilde hareket etmezsem eğer veya en azından İsrail’in tümünü tek bir aile haline getiremiyorsam, buna sisteme zarar veren bir davranış adı verilir. Neticede, bencillik sürekli olarak büyür ve bizler bunu düzeltemezsek eğer, bağımızı kuramıyoruzdur.

Ben bir kişiye iyi bir şey veya kötü bir şey yapmış isem, o tüm sistemi etkiler. Hatta herhangi iyi olan bir şeyi yapmasam dahi, bu yıkım sayılır. Çünkü bu arada bizleri ayıran bencillik artmıştır. Tüm bunların hepsi benim hesabımda iki sütunda yer alır: borçlar ve alacaklar.

Soru: Yeni yıla geçiş akşamında ben şayet af dilersem, o zaman tüm borçlarım silinir mi ?

Cevap: Hiçbir şey silinmez. Buradaki düşünce, kişinin kendisiyle içsel bir muhasebe yapması ve o andan itibaren yalnızca sistemin birleşmesine sebep olmasıdır. O gerçekten geçmişine ilişkin bir pişmanlık duyar ve gelecek için bir karara varır. Bunlar herhangi bir anlam taşımayan boş sözler değildir. Fakat ciddi bir hazırlığın sonuçlarıdır.

Kişi o günden itibaren, sürekli olarak arzularını kontrol edeceğine ve onları düzelteceğine dair söz vermiş olur. Hepimizin er ya da geç bütün sistemin ıslah olduğu bir seviyeye gelmesi gerekir. Bizim yerimize kimse bu ıslahı sağlayamayacaktır. Ruhumun içerisinde düzeltebileceğim veya zarar vereceğim her ne ise, bir vücut içerisindeki hücreler gibi; bunu kimse benim yerime yapamaz.

Bu nedenle, af dilemem geçmişteki günahları ortadan kaldırmaz. Fakat bana en başından başlayabilme ve düzeltme fırsatını sunar. Benim şimdiden itibaren iyi şeyler yapmaya başlama kararımdan dolayı, bu fırsat sayesinde geçmişteki hatalarımı da bu karar listeme ekler ve onları düzeltirim.
[194428]
KabTV’den “Yeni Bir Hayat”, 27.09.2016

Tartışma | Share Feedback | Ask a question
"Kabala ve Hayatın Anlamı" Yorumlar RSS Feed