İsrail Topraklarında Tek Ulus

Tora bize, manevi yasaları tutan insanların “İsrail toprakları” (Eretz İsrail) denilen, aralarındaki bağın seviyesine nasıl yükseleceklerini anlatır. “Eretz”, “Ratzon” (arzu) kelimesinden, “İsrail” – “Yaşar Kel” (Yaradan’a, üst güce, sevgi ve ihsan etmeye doğru) kelimesindendir. Onlar bu koşula girer ve bunun içinde yaşarlar. Ancak, manevi yasaları tutmazlarsa, İsrail topraklarına girmeleri mümkün olmayacaktır.

Bu nedenle onlar, bu yasaların neler olduğunu, bu toprağın ne olduğunu ve onun hangi meyvelere sahip olduğunu kontrol etmek için casuslar gönderdiler. Bunun anlamı, hangi koşulları üstlenip kabul etmemiz gerektiğinin ve bu koşullar yerine getirildiğinde Yaradan’ın bize ne tür meyveler vaat ettiğinin ve biz bu topraklara girmezsek bize ne olacağının açıklanmasıdır.

Kişi bunların hepsini manevi seviyeye yükselmeden önce açığa çıkarmalıdır. O böyle yaparak, egoizminden özgürlüğü kazanacağını anlamak zorundadır, ancak askerler denilen- İsrail ulusunu birleştirmek için göstereceği büyük çaba ile bunu ödemek zorundadır.

Ancak, çölde bu sadece toplanması gereken bir kabiledir, henüz ulus değildir ve toplumun tüm üyeleri – birbirlerine karşılıklı ihsan etme ve sevgi koşulu olan – İsrail topraklarına girmek için tek bir ulus haline gelmelidir bu Yaradan’la bir eşitlik koşuludur.

http://laitman.com/2016/08/one-nation-in-the-land-of-israel/

Tartışma | Share Feedback | Ask a question
"Kabala ve Hayatın Anlamı" Yorumlar RSS Feed

Önceki yazı: