Emek İçin Manevi Dünyadaki Ölçüt

Soru: Para, fiziksel dünyamızda emek için evrensel bir ölçüttür. Manevi dünyada emek için ölçüt nedir?

Cevap: Manevi dünyada para (Kesef), İbranice aynı kökten kaynaklanan, özlem duymayı ya da Masah’ı (perdeyi) ifade eder. Kişinin egoizme karşı olan Masah’ı edinmesi ve yukarısındaki üst dünyayı hissetmeye başlaması, kişinin manevi dünyadaki emeğinin ölçütüdür.

The Criterion For Work In The Spiritual World

Tartışma | Share Feedback | Ask a question
"Kabala ve Hayatın Anlamı" Yorumlar RSS Feed

Önceki yazı: