Eğer Yaradan’ın Suretinde Yaratıldıysa Adamı Neden Islah Etmemiz Gerekiyor?

Yaradan, “Adem” denilen manevi bir erkeğin prototipini yarattı. O, ihsan etme ve sevgi vb. niteliğinin derecesindeydi, Yaradan ile form eşitliğindeydi.

Bizler “Adem’in oğulları” olarak adlandırılırız ve her birimizin içinde onun bir parçası vardır. Bugün bizler Yaradan’a tamamen zıttız ve görevimiz aramızdaki bağda ihsan etme ve sevgi niteliğini yeniden keşfetmek ve üst gücün seviyesine yükselmektir.

http://laitman.com/2016/09/why-do-we-need-to-correct-a-man-if-he-was-created-in-the-image-of-the-creator/

Tartışma | Share Feedback | Ask a question
"Kabala ve Hayatın Anlamı" Yorumlar RSS Feed