Bir Kadının Saflığı

Soru: Nidah’ın (menstruasyon bitimi) manevi anlamı nedir?

Cevap: Nidah, kirliliğin manevi bir durumudur ve ıslahtan sonra kalan tüm kabuklardan, Klipot’tan (saf olmayan arzular) kurtulmayı ifade eder. Onlar Gevurot (sınırlayıcı güç, Dinim) ya da Lev HaEven (taştan kalp) olarak adlandırılır ve kadın denilen alma arzusundan ayrılır ve böylece kadın arınır.

İşte evrenin tüm sistemi burada yatıyor. Sonuçta bedenimizin gelişmesi gibi aynı şekilde ruhumuz da gelişir. Alma arzusu, ihsan etme arzusu, üç çizgi vb. gibi kavramlardan bahsederken, onlar zihnimizde tasvir edilmiştir ve bizim erkek ve dişi bedenlerimizin durumları değildir.

Soru: Kadının kirliliğinden, almaktan, kendisi için yaşamaktan söz ettiğimizde yalnız egoist düşünceye mi gönderme yapıyoruz?

Cevap: Hayır, doğum yapan bir kadın onu kendi yararı için yapmaz; aksi takdirde o doğurmazdı. Bu nedenle, saflık koşulu, ihsan etmeye katılmaya hazır olduğu zaman ortaya çıkar. Onun aylık dönemi bittikten sonra, Malhut’un Bina’ya yükselmesi sırasında 7 gün beklemesi gerekir ve sonra döllenmeye hazırdır.

http://laitman.com/2016/09/a-womans-purity/

Tartışma | Share Feedback | Ask a question
"Kabala ve Hayatın Anlamı" Yorumlar RSS Feed