Tüm Dünya İçimizdedir

Soru: Kabala ilmi, bir içsel gözlemci kavramına değinir mi, eğer öyleyse, bir şey hisseden kişi ve bunu hissettiği yer arasında bir fark var mıdır?

Cevap: Kişi Kabala ilmini çalışmaya başladığında, dışındaki dünyayı, içindeki dünyaymış gibi hisseder.

Dışarıdaymış gibi görülenler, bize dışarıdan yansıtılan içsel özelliklerimizden başka bir şey değildir. Kendimizi, içsel niteliklerimizi, cansız, bitkisel, hayvansal ve insan seviyedeki yaratılış sistemimizin parçalarını, bizim için dışarıda olan dünyada görürüz.

Bu, Kabala Bilgeliğinde ve aynı zamanda bize doğanın bütün sırlarını anlatan, 2000 yıl önce yazılmış özel bir kitap Zohar’da kanıtlanmıştır. “Zohar Kitabına Giriş” de der ki, bize dışarıdaymış gibi görünen bu dünya, bir yanılsamadır ve aslında içimizde olandır.

Bunu algılamak çok zordur. Bilim adamlarının bugün keşfediyor oldukları izafiyet teorisi, evrenin karşılıklı bütünselliğini açıklar ve tek boyutludur; bu zaten binlerce yıl önce Kabala Bilgeliği tarafından tanımlanmıştır.

The Whole World Is Inside Us

Tartışma | Share Feedback | Ask a question
"Kabala ve Hayatın Anlamı" Yorumlar RSS Feed

Sonraki yazı: