Maneviyatta Korku Var Mıdır?

Soru: Kabala ilminde Tanrı korkusuna benzer bir kavram var mıdır? İnsanlar yangın, sel ve diğer afetlerden korkuyorlar. Kişi Yaradan korkusu hissetmeli mi?

Eğer “O’ndan başkası yok” (Deuteronomy 4:35) ise, bunun Tanrı korkusu ya da kendini korumak için hayvani bir içgüdü olduğunu söylemek mümkün mü? Maneviyatta benzer bir korku var mı?

Cevap: Bencil bir arzunun içine düşme korkusu, bu dünyamızda cenneti kaybetme korkusu vardır. Manevi korku, edinim ve ihsan etme yeteneğini kaybetme hakkında değildir – diğer bir değişle, Yaradan gibi olma- Yaradan’ın büyüklüğünün farkındalığı dışında kendimle ilgili korkular değildir.

Does Fear Exist In Spirituality?

Tartışma | Share Feedback | Ask a question
"Kabala ve Hayatın Anlamı" Yorumlar RSS Feed