Kadın – Doğanın Gizemi

Kadın, içimizde gizli olan bir arzuyu, alma arzumuzu sembolize ettiğinden doğanın gizemidir ve sadece Yaradan’ı ifşa ettiğimiz ölçüde ortaya çıkar. Bu nedenle, Yaradan’ı keşfetmeye özlem duyarsak, kadına ait olanı da ifşa ederiz.

Biz bu gerçeğe ulaşana kadar, kadını anlamamız mümkün değildir; çünkü kadın Yaradan tarafından yaratılmış ve O’nun yarattığı tek şeydir. “Ve Tanrı kadını yarattı” buna karşılık erkek Yaradan’da biraz farklıdır ve bu dünyada kadını döllemek onu doldurmak, doğumu oluşturmak için vardır, onun için neticede kadın arzusu almak ve erkek arzusu (kalpteki nokta), onların çocukları denilen düzeltilmiş karşılıklı koşulda, ortaya çıkacaktır.

Bu süreç, kadına ait olan ıslah için hazır olduğunda, erkek sadece kendi aracı rolünü yerine getirirken, gerçekleşir. Kadına ait olanın, alma arzusunun doğanın gizemi olmasının nedeni budur, Kabalistin yavaş yavaş ne ölçüde onun Yaradan’ın tersi olduğunu ve ne ölçüde o onu Yaradan’a benzer yapabileceğini keşfeder.

Woman – A Mystery Of Nature

Tartışma | Share Feedback | Ask a question
"Kabala ve Hayatın Anlamı" Yorumlar RSS Feed