Kabala İlmine Muhalefet Nereden Kaynaklanıyor?

Soru: Benim küçük kızım belirli yiyecekleri, onu asla tatmamış olmasına rağmen, tadının iyi olmadığını iddia ederek tatmayı reddediyor. Bu tür doğal davranışın sebebi nedir?

İnanıyorum ki birçok kişi Kabala Bilgeliği hakkında aynı şekilde hissediyor, gerçekten onun ne olduğunu anlamamalarına rağmen, onu itici hissediyorlar. Bu olguyu anlamak, bize dünyada Kabala ilmini yaymada yardımcı olabilir mi?

Cevap: Eğer bir şeyin tadının neye benzediğini bilmiyorsak, onu istemeyiz. Ama bir kez tattığımızda, onun bıraktığı izlenime, Reşimo’ya göre, onun için özlem duymaya başlarız.

Kabala bilgeliğine muhalefet, Reşimo (ruhsal kayıt) eksikliğinden kaynaklanır, ama esas olarak Kabala Bilgeliği aslında bizim tüm özümüz olan, doğamıza karşıdır ve egonun ıslahıyla ilgilidir. Bu nedenle, sadece içinde Reşimo ifşa olmuş, bir önceki manevi durumdan izlenimi olanlar Kabala ilmini çalışmaya ve uygulamaya gelecektir.

Where Does The Opposition To The Wisdom Of Kabbalah Stem From?

Tartışma | Share Feedback | Ask a question
"Kabala ve Hayatın Anlamı" Yorumlar RSS Feed