Daily Archives: Eylül 7, 2016

Ruhunu Şeytana Satmak

Soru: “Ruhunu şeytana satmak ne demek”?

Cevap: Ruhunu şeytana satmak demek tüm para ve hatta bilgi için bile olan arzularına kendini vermen. Bizim dünyamızdaki her şeye “şeytan” denir çünkü insanın dünyevi arzuları onu manevi yolundan ayırır. “Şeytan” kelimesinin kökü İbranice’de kök olarak “Leastin” (başka yöne çekmek/ yoldan çıkarmak) kelimesinden gelir. Kişiyi gerçek amaca olan arzusundan saptıran her ilgi alanını ima etmektedir. http://laitman.com/2016/09/selling-your-soul-to-the-devil/

 

 

 

Üst Güçle Ortaklık

Soru: Neden üst gücü etkilemeliyim? Sonuçta ben bu dünyadaki küçük bir insanım. Üst Güç büyük bilgelikle dünyayı yönetmiyor mu?

Cevap: Bir yanda haklısın, ama diğer yandan üst güç, O’nun üzerinde çalışmamız ve O’nu araştırmamız, O’nun belirli etkisini çekmek ve uyandırmak ve bu şekilde O’nunla temasa geçmek ve hatta O’nunla ortaklığa erişmeyi mümkün kılacak şekilde bizi yönetiyor.

Bu bütün dünyanın yapısını anlamak için gereklidir. Bu şekilde bizler zekâsı ve farkındalığı olmadan faaliyetleri yürüten canlı organizmaların seviyesinden, bütün yaratılışın, tüm doğanın başı olma seviyesine çıkarız. Bu çok önemlidir. Bu kişiyi Adam’a (insana) dönüştüren şeydir.

Partnering With The Upper Force

Tüm Dünya İçimizdedir

Soru: Kabala ilmi, bir içsel gözlemci kavramına değinir mi, eğer öyleyse, bir şey hisseden kişi ve bunu hissettiği yer arasında bir fark var mıdır?

Cevap: Kişi Kabala ilmini çalışmaya başladığında, dışındaki dünyayı, içindeki dünyaymış gibi hisseder.

Dışarıdaymış gibi görülenler, bize dışarıdan yansıtılan içsel özelliklerimizden başka bir şey değildir. Kendimizi, içsel niteliklerimizi, cansız, bitkisel, hayvansal ve insan seviyedeki yaratılış sistemimizin parçalarını, bizim için dışarıda olan dünyada görürüz.

Bu, Kabala Bilgeliğinde ve aynı zamanda bize doğanın bütün sırlarını anlatan, 2000 yıl önce yazılmış özel bir kitap Zohar’da kanıtlanmıştır. “Zohar Kitabına Giriş” de der ki, bize dışarıdaymış gibi görünen bu dünya, bir yanılsamadır ve aslında içimizde olandır.

Bunu algılamak çok zordur. Bilim adamlarının bugün keşfediyor oldukları izafiyet teorisi, evrenin karşılıklı bütünselliğini açıklar ve tek boyutludur; bu zaten binlerce yıl önce Kabala Bilgeliği tarafından tanımlanmıştır.

The Whole World Is Inside Us

Son Islah Ne Zaman Meydana Gelecek?

Soru: Son ıslah (Gimar Tikun) kaçınılmaz mı? Eğer öyleyse, ne zaman gerçekleşmesi gerekiyor?

Cevap: Bireysel bencil arzularımızı tek bir arzuda, Adam’da birleştirdiğimiz zaman.

Soru: Birlik nedir? Bu terimi doğru anlamak ne kadar önemli ve gereklidir?

Cevap: Bu ayrılmış bireysel arzularımız arasındaki kırılmış bağlantıyı düzeltmektir. Sonuç olarak, Yaradan diye adlandırılan, bağ kurmanın gücü, Adem (insan) denen tek bir arzunun düzeltilmiş bağlantısı olan sistemin içinde hissedilir.

When Will The End Of Correction Take Place?

Maneviyatta Korku Var Mıdır?

Soru: Kabala ilminde Tanrı korkusuna benzer bir kavram var mıdır? İnsanlar yangın, sel ve diğer afetlerden korkuyorlar. Kişi Yaradan korkusu hissetmeli mi?

Eğer “O’ndan başkası yok” (Deuteronomy 4:35) ise, bunun Tanrı korkusu ya da kendini korumak için hayvani bir içgüdü olduğunu söylemek mümkün mü? Maneviyatta benzer bir korku var mı?

Cevap: Bencil bir arzunun içine düşme korkusu, bu dünyamızda cenneti kaybetme korkusu vardır. Manevi korku, edinim ve ihsan etme yeteneğini kaybetme hakkında değildir – diğer bir değişle, Yaradan gibi olma- Yaradan’ın büyüklüğünün farkındalığı dışında kendimle ilgili korkular değildir.

Does Fear Exist In Spirituality?

Kişi Parasal Sorunlardan Nasıl Kurtulur?

Soru: Kişi daha fazla para kazanmak ve yokluk çekmemek için ne yapmalıdır?

Cevap: En iyi durum, adam sürekli bir işe sahip olması, sabit bir maaş alması ve boş zamanlarında karı veya parayı israf ile ilgili olmayan şeylerle meşgul olmasıdır.

O zaman aklı parasal sorunlar hakkında düşünmekten kurtulur. İyi geçinebiliyor olduğu ona birden aşikâr olur çünkü prensip olarak, kişinin yaşamak için çok şeye ihtiyacı yoktur: giyim, gıda, barınma ve vergileri ödemek. Ve kalan her şey tamamen farklı bir alanda olmalıdır: manevi ihtiyaçlar, algılar vb. Kişi özellikle kendini bu şekilde yönlendiriyor olmalı, çünkü her şey sonra daha iyi olmayacaktır. Bu dünyada insanlar asla daha fazla kar edemeyecekler. Dünya çapında “Altın Çağ” ve onun burjuva alışkanlıkları artık bitti.

Biz var olmak için gereken gelirle, herkesin ihtiyacını karşılama yeteneğine sahibiz: gıda, giyim, barınma, çocuklar için eğitim vb. Kişi için gerekli olan her şey, lüks olmadan normal bir şeklide işlevini yerine getirir. Modern teknolojik gelişme, bize bütün bu ihtiyaçların sağlanmasını mümkün kılıyor.

How Does One Break Away From Monetary Problems?

Kadın – Doğanın Gizemi

Kadın, içimizde gizli olan bir arzuyu, alma arzumuzu sembolize ettiğinden doğanın gizemidir ve sadece Yaradan’ı ifşa ettiğimiz ölçüde ortaya çıkar. Bu nedenle, Yaradan’ı keşfetmeye özlem duyarsak, kadına ait olanı da ifşa ederiz.

Biz bu gerçeğe ulaşana kadar, kadını anlamamız mümkün değildir; çünkü kadın Yaradan tarafından yaratılmış ve O’nun yarattığı tek şeydir. “Ve Tanrı kadını yarattı” buna karşılık erkek Yaradan’da biraz farklıdır ve bu dünyada kadını döllemek onu doldurmak, doğumu oluşturmak için vardır, onun için neticede kadın arzusu almak ve erkek arzusu (kalpteki nokta), onların çocukları denilen düzeltilmiş karşılıklı koşulda, ortaya çıkacaktır.

Bu süreç, kadına ait olan ıslah için hazır olduğunda, erkek sadece kendi aracı rolünü yerine getirirken, gerçekleşir. Kadına ait olanın, alma arzusunun doğanın gizemi olmasının nedeni budur, Kabalistin yavaş yavaş ne ölçüde onun Yaradan’ın tersi olduğunu ve ne ölçüde o onu Yaradan’a benzer yapabileceğini keşfeder.

Woman – A Mystery Of Nature

Kabala İlmine Muhalefet Nereden Kaynaklanıyor?

Soru: Benim küçük kızım belirli yiyecekleri, onu asla tatmamış olmasına rağmen, tadının iyi olmadığını iddia ederek tatmayı reddediyor. Bu tür doğal davranışın sebebi nedir?

İnanıyorum ki birçok kişi Kabala Bilgeliği hakkında aynı şekilde hissediyor, gerçekten onun ne olduğunu anlamamalarına rağmen, onu itici hissediyorlar. Bu olguyu anlamak, bize dünyada Kabala ilmini yaymada yardımcı olabilir mi?

Cevap: Eğer bir şeyin tadının neye benzediğini bilmiyorsak, onu istemeyiz. Ama bir kez tattığımızda, onun bıraktığı izlenime, Reşimo’ya göre, onun için özlem duymaya başlarız.

Kabala bilgeliğine muhalefet, Reşimo (ruhsal kayıt) eksikliğinden kaynaklanır, ama esas olarak Kabala Bilgeliği aslında bizim tüm özümüz olan, doğamıza karşıdır ve egonun ıslahıyla ilgilidir. Bu nedenle, sadece içinde Reşimo ifşa olmuş, bir önceki manevi durumdan izlenimi olanlar Kabala ilmini çalışmaya ve uygulamaya gelecektir.

Where Does The Opposition To The Wisdom Of Kabbalah Stem From?

Kabala Bilgeliği Hiçbir Şeyi Engellemez Yasaklamaz

Soru: Eğer kişinin tüm hayatını manevi gelişmeye adaması ve “diğer işleri” bir kenara bırakması gerekiyorsa, yaşamak için ne zaman vakit kalacak? Yaradan neden her şeyi çok karmaşık yaptı?

Cevap: Peki, kişi ne için yaşar? Kabala Bilgeliği metodunu çalışmaya başladığımızda, bunu yaşamaya, hangi güçlerden söz ettiğini, bunu keşfetmenin ve bunları hissetmenin nasıl mümkün olduğunu ve dünya sisteminin nasıl yönetildiğini hissetmeye başlarız.

Kabala Bilgeliği, tüm insan kültürü, tüm dinler ve tüm bilgi için temeldir çünkü yüksek yönetim sistemi hakkında konuşur. Dünyamızda var olan her şey bu sistemin sonucudur. Kabala ilmini çalışmak sayesinde bunu yakalamak mümkündür.

Kabala ilminde, dünyevi zevklerde hiçbir yasaklama yoktur. Sakince balığa gitmek, futbol maçı izlemek, sporlarla ilgili olmak ve aileye bakmak vb. olasıdır. Ağır uyuşturucuların tüketimi haricinde, herhangi bir dünyevi uğraştan vazgeçmeye gerek yoktur, çünkü onlar kişiyi gerçeklikten ve yüksek yönetimi algılamaktan alı koyar.

Kabala Bilgeliği hiçbir şeyi engellemez. Bu bir manastır değil, acı çekme ya da kendini kısıtlama değildir. O sadece hayatlarımıza özel daha yüksek zevkler ekleme konusundan söz eder.

Bununla beraber, her zevk için, her doyum için, tüm bilgiler için, çabamız ve zamanımızla ödeme yapmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Burada da aynıdır.

The Wisdom Of Kabbalah Does Not Prohibit Anything

Gözlerinizi Açın Ve Mükemmelliği Görün

Soru: “Efendi, Tanrınız, sizi bu diyara götürür….. sizin inşa etmediğiniz büyük ve iyi şehirler vermek için, ve sizin doldurmadığınız iyi şeylerle dolu evler vermek için…” vb. denmiştir. Neden burada, siz yapmadınız diye vurgulanmıştır?

Cevap: Kendi kendimize hiçbir şey yapmayız ancak hiçbir yeteneğe sahip olmadığımızdan emin olarak, Yaradan’dan istemeliyiz. Yaradan, tamamen mükemmel özgecil sisteme girmek için bize güç verecek, yardım edecektir.

Bu nedenle, “Dikkat et, seni Mısır topraklarından dışarı çıkaran, Efendini unutmayasın…” denir. Yarada, egoizmin ıslahı için, İsrail topraklarına doğru bize rehberlik eder. Ve egoizm aniden artık egoizm olmadığını bize gösterir, o bizim bozuk niteliklerimizle bağıntılı olarak belirir. Ve şimdi biz, bunun en mükemmel sistem, sonsuzluk dünyası olduğunu ve onun içinde olduğumuzu görürüz.

Diğer bir değişle, biz her zaman var olan mükemmelliği görmek için kendi niteliklerimizi düzeltiriz. Şimdi bile hepimiz sonsuzluk dünyasının, cennetin, mükemmelliğin ve sonsuzluğun içerisindeyiz. Ama her türlü çirkin niteliklerimiz, bize evrenin sadece korkunç acılar ve ölümle dolu küçük bir parçasını görmemize izin verir. Ama aslında hepimiz mutlak mükemmelliğin içindeyiz.

Open Your Eyes And See The Perfection