Yaradılış Nedir?

Soru: O’ndan başkası yok ise o zaman yaradılış var mıdır?
Cevap: Yaradılış sadece Yaradan’ı ifşa etmeye başlayınca görünür. Bunun öncesinde mevcut değildir.
Bu nedenle, Yaradan olmadan yaradılış ya da ya da yaradılış olmadan Yaradan hakkında konuşmayız. Diğer bir değişle, eğer Yaradan tarafından yaratılan arzu, Yaradan’a ulaşabilme özelliğini edinirse, o zaman buna Yaradılış denir. Oysa kısmen Yaradan’ın özelliğini hala kabul edemiyorsa ki bu kendi içinde O’nu ifşa etmek anlamındadır, bu durum embriyo olarak var olmaktır ve bu yaradılış değildir.
Bu nedenle dünyamızdaki tüm insanlar olarak, şimdi hissettiğimiz her şey, sanal bir yaradılıştır, maddenin varlığı içinde manevi umma, bekleme koşuludur. Yaradılışa, seçme özgürlüğünü edinen, yaratılan arzu denir ve bunu Yaradan’a benzemede kullanır.

What Is Creation?

Tartışma | Share Feedback | Ask a question
"Kabala ve Hayatın Anlamı" Yorumlar RSS Feed

Sonraki yazı: