Daily Archives: Ağustos 10, 2016

Tefeciliğin Kökü Nedir?

Soru: Tefeciliğin, Babil’deki Kabalistlerin icadı olduğuna inanlar var. Bu doğru mudur?

Cevap: Babil’de hiç Kabalist olmadığından, öyle olduğunu sanmıyorum. Onlar Babil’i terk eden gruptan geldiler ve o grupta kesinlikle hiçbir tefeci yoktu. Tefecilik, egoizmin içine genel düşüşe ve Yahudi halkının tüm dünyaya yayılmasına ve onların dağılmasına yol açan Tapınağın yıkılmasına kadar yasaktı.

Tefecilik Yahudiler manevi dünyadan düştükleri zaman başladı. Tefecilik ve işleyen faiz mütevazı insanlardan tefecilerin karmaşık matematiksel hesaplamalarla çalmasına dayanmaktaydı.

Bugün her bankacı faiz oranlarının bu karmaşık hesaplamasını açıklayabilir. Eğer birine borç para versem bana artı belli bir yüzdeyle geri ödemek zorundadır, eğer parayı bana zamanında ödemezse, daha fazla ödemek zorundadır. Yani, faiz üzerinden faiz tahsil edilir, çünkü hesapladığım parayı geri alamadığımdan ve devir ettiremediğimden dolayı gördüğüm zarar da dikkate alınır.

What Is The Origin Of Money Lending?

Hızlı Kabala İpuçları 3/20/16

Soru: Bir Yaradan’ın olması kavramı çok şüpheli görünüyor. Kişi bireysellik, benlik ve özgürlük için nerede özlem duyar?

Cevap: Bireysellik ve özgürlük özlemi Yaradan tarafından bizim içimize yerleştirilmiştir, bu yüzden mutlak ve sonsuz bireysellik, benlik ve özgürlüğü özellikle elde ederiz.

Soru: Her kişinin kendi yolunda bir Yaradan olduğunu söylemek mümkün mü?

Cevap: Sadece Yaradan’a benzer olma derecesinde kişi kendisi Yaradan olur.

Soru: Hayatımızdaki olayları kendimiz değiştirebilir miyiz?

Cevap: Hayattaki tüm olayları ve onların ana sonuçlarını, eğer ıslah eden Üst Işığı, Or Makif’i (Saran Işık) üzerimize çekmeye başlarsak değiştirebiliriz.

Soru: Fiziksel dünyada var olmak ve hala özgecil olmak nasıl mümkündür?

Cevap: Fiziksel dünya ile kendinizi ilişkilendirmeyi bırakın yani ona tutumunuzu tamamen değiştirin.

Soru: Biyolojik ve biyolojik olmayan türlerin formları ve özellikleri hakkında bilgi nerede bulunur? Manevi olmayan formlar ve kişinin özellikleri hakkındaki bilgi onun ruhuna mı bağlıdır?

Cevap: Tüm fiziksel formlar hakkında bilgi maddenin kendi özündedir ve bu konunun idaresi saran manevi alandan gelir.

Soru: Tarihte Kabalist olmuş kadınlar var mıdır?

Cevap: Tarihte epeyce kadın kabalistler vardır ve bugün de daha fazla olabilir. Kabala Bilgeliğinde kadın ve erkek arasında hiçbir fark yoktur.

Soru: Siz Kabala ilminin gelişimi için koşulların şimdi ideal olduğunu iddia ediyorsunuz. Peki neden bizim zamanımızda bilinen çok az Kabalist var?

Cevap: Kabala ilminin gelişimi için ideal koşullar gerçekten bugün mevcut. Kitlelere ulaşıyor ve çok büyük ölçüde yayıyor. Ama bu daha başlangıç çünkü Kabala ilmini geniş ölçüde yayacak ilk nesil biziz.

Soru: Diğer öğretilerin özüyle neden ilgilenmiyorsunuz?

Cevap: Doğamızın üzerine çıkmak ile ilgilenmedikleri için.

Soru: Hastalık bir ceza mıdır?

Cevap: Hastalık şifadır, temizlenmedir.

Soru: Ben sadece eğlenmek istiyorum. Kabala ilmi bana yardım eder mi?

Cevap: Evet, Kabala ilmi sana mutlak eğlenceyi getirecek.

Blitz Of Kabbalah Tips – 3/20/16

Firavun Ve Grup

Soru: Firavun’un bizi gruptan ayrı tutan güç olduğu yani O’nun bizim bölünmüş olmamıza ve aramızdaki tüm kavgalara neden olduğu konusunu konuşmuştuk. Firavun doğanın bir gücüdür.
Grup içinde gerçekten bu güçle nasıl çalışabiliriz? Böyle kuvvetli güçlerle nasıl çalışabiliriz? Onlarla ne yapabiliriz ve ne yapamayız?
Cevap: Firavun, egoizm, birbirinize yakınlaşmayı istediğiniz zaman yolunuza dikilir. Bunu hissetmeye başladığınızda birbirinize yakınlaşmak zorundasınız. Önce onu İyi Firavun olarak hissedeceksiniz, bolluğun 7 yılı, ve sonra Kötü Firavun olarak, kıtlığın 7 yılı, sonunda on felaketin egoizme saldırması, bununla bencillikten dışarıya atılacak ve böylece Mısır’dan çıkacaksınız. Tüm çalışma sadece tüm engellerin üzerinde, birlikte yakınlaşmaktır.

Pharaoh And The Group

Yaradılış Nedir?

Soru: O’ndan başkası yok ise o zaman yaradılış var mıdır?
Cevap: Yaradılış sadece Yaradan’ı ifşa etmeye başlayınca görünür. Bunun öncesinde mevcut değildir.
Bu nedenle, Yaradan olmadan yaradılış ya da ya da yaradılış olmadan Yaradan hakkında konuşmayız. Diğer bir değişle, eğer Yaradan tarafından yaratılan arzu, Yaradan’a ulaşabilme özelliğini edinirse, o zaman buna Yaradılış denir. Oysa kısmen Yaradan’ın özelliğini hala kabul edemiyorsa ki bu kendi içinde O’nu ifşa etmek anlamındadır, bu durum embriyo olarak var olmaktır ve bu yaradılış değildir.
Bu nedenle dünyamızdaki tüm insanlar olarak, şimdi hissettiğimiz her şey, sanal bir yaradılıştır, maddenin varlığı içinde manevi umma, bekleme koşuludur. Yaradılışa, seçme özgürlüğünü edinen, yaratılan arzu denir ve bunu Yaradan’a benzemede kullanır.

What Is Creation?

Manevi Edinimin Çelişkisi

Soru: Eğer kişi Yaradan’ı hissetmiyor ve hiçbir görüntünün şeklin olmadığı bir dünyayı araştırıyorsa, sadece kitap okuyarak kendini programlayabileceği ve sonra da kitap içinde yazılanları hissetmeye başlayabileceğini söylemek mümkün mü?

Cevap: Toplanmamız ve hisseden ve içimizde ortaya çıkan yeni ilişkileri anlayacak düşünen bir organ yapmamız gerekir ve aramızda bunları idare edebilir ve değiştirebiliriz. Bir anlamda kendimizi programlarız.

Aksi takdirde, çalışma için makul bir yaklaşım ne olabilir?

Kesinlikle kendimi bir çeşit sisteme dönüştürürüm, ama benim yönetebildiğim bir sistemdir bu! Ve böylece bulduğum ve algılamaya başladığım Sonsuz Işık yükselir ve onunla temasa gelebilirim. O bir dalga olmasına rağmen, içimde bir kuantum haline gelir, çünkü o sonsuz olsa de yükselmiştir. Bu çelişki burada meydana gelir.

A Paradox Of Spiritual Attainment

En Önemli Niyet

Soru: “O’ndan başkası yok” yaptığımızın her şeyde en önemli niyet midir?
Cevap: Ayrıca şunu da eklenmen gerekir: Her şeyi Yaradan yapar ve bu nedenle her şey mükemmel ve kişinin iyiliği içindir. Ve Yaradan’ın nitelikleriyle olan zıtlığın ölçüsünde sen bunu yanlış görürsün.
Soru: Eğer Yaradan’ı ifşa etmek istiyorsam, gün boyunca yaptığım her şeyi, neden yaptığım hakkında düşünmeli miyim? Bu sorunun cevabı ne olmalı?
Cevap: Öncelikle her zaman “Ne yapmalıyım ve ne için yapmalıyım?” diye sormalıyız. Sonra o eylemi geçekleştirme ya da gerçekleştirmeme kararını vermeli ve bu kararı uygulamalıyız.

The Most Important Intention

Hayatın Değerlerini Sıralama

Soru: Eğer Yaradan’dan gelen her şey bizim iyiliğimiz ve ıslahımızın için tasarlandıysa ve negatif her şey bizim arzularımızın yapısındaki bir değişik ise, hayatlarımızdan ne “temizlenmeli”?

Cevap: Yaradan, hayatımıza muazzam miktarda “çöp” atar, bundan gerekenleri seçmemiz ve kalanını atmamız gerekir. İyi ne, kötü ne, gerekli ne ve gereksiz ne sıralamalıyız. Bu sıralama bizi kusursuz bir yaratılan haline getirir. Buna dayanarak Yaradan’ın nasıl idare ettiğini anlarız.

Önümüzde, (değerler dediğimiz) çöp yığını şu formdadır: Sporlar, filmler, seyahat, güç, servet vb. Bütün bunlar bizi öyle cezp eder ki iyiyi kötüden, aydınlığı karanlıktan, mantığı mantıksızlıktan ve anlamlıyı anlamsızdan ayırt edemeyiz.

Eğer her şeyi doğru olarak sıralarsak, içsel düşüncelerimiz ve duygularımızın dışında, seçmek için neredeyse hiçbir şeyin kalmadığını görürüz. Televizyon ve bilgisayar ekranı aracılığıyla aldığımız tüm dışsal etkiler, esasen boştur.

Gerekli olanı gereksiz olandan ayırarak, sürekli seçerek, bu berraklaştırmalarla en sonunda muazzam bir işleyiş önümüzde ifşa olacaktır, Yaradan denilen muazzam sistem.

http://laitman.com/2016/07/sorting-lifes-values/

Hayattan Geriye Ne Kalır?

Soru: Eğer kişi, kişisel hayatını esaslı olarak “temizlemek” istiyorsa, hayatın “çöpü” olarak kabul edilen nedir?

Cevap: Kişi hayatının sonuna, diğer insanlarla kurduğu bir bağa sahip olarak, bu bağ sayesinde Yaradan’ın keşfederek ulaşması gerekir. Bu hayattan geriye kalan tek şeydir ve tüm diğer her şey “çöp” tür.

Ne yazık ki zamanında Kabala ilmine gelip ve onu gereğince uygulayanlar haricinde neredeyse herkes hayatlarını boşuna yaşıyor.

Soru: Peki, kişi neden bir aile kurmalı?

Cevap: Eğer kişi varlığının anlamını elde etmek, Yaradan’ı bu dünyada ifşa etmek için yaşıyorsa, o zaman bütün eylemleri haklı ve doğru yöndedir.

Yaradan’ın yaratılanlara ifşası, yaradılışın tüm sistemine, dünyamızın ve diğer dünyaların yönetim sistemine ulaşmaktır. İnsan büyük bir “bilgisayar” keşfeder ve onun aklıyla hareket eder ve ona bağlanır ve tamamen onunla özdeşleşir. O bu aklı tamamen anlar, bununla bağ kurar ve onu yönetmeye başlar.

Herkes bu koşula ulaşmalı, dendiği gibi “Çocuklarım yendi.” (Baba Metzia 59a) Biz bu yüksek zekâyı edinmeliyiz ve yaşamımız sırasında bu yapılabilir. Sizi davet ediyorum.

What Remains After Life?

Manevi Yol Ve Maddesel Yol Arasındaki İlişki

Soru: Manevi yol ile maddesel yol arasındaki ilişki nedir?

Cevap: Maddesel yol ve manevi yolun ne olduğunu bilmiyorum. Bağlı olduğum amaç nedeniyle onlar birleşmiş olmalılar, öylece ilerlerim.

Manevi amaç, Yaradan veya Tanrı diye adlandırabileceğiniz, realitemizi yöneten bir üst gücün ifşasıdır. Hiç fark etmez. En iyisi O’na Doğa demektir.

Eğer kişi üst gücü seçerse, fiziksel varlığı için gerçekten gerekli olan dışında her şeyden vaz geçer. Hala maddesel bir bedenin içinde olduğu için var olmak için bazı koşullara ihtiyaç duyar: yemeğe, eve, diğer bazı hizmetlere, tıbbi bakıma vs. ihtiyacı vardır. Tüm bunlara sahip olmak için, kişi çalışmak zorundadır.

Kişinin ölümlü bedenine hizmet etmesine ek olarak, ruhuna hizmet etmek için üst kuvveti ifşa özleminden başka hiçbir şeye ihtiyacı olmadığı ortaya çıkar.

Böylece, binlerce gereksiz, boş eylemler, hobiler ve meşguliyetle kişinin hayatından kaybolur. Kendimi özgür hissederim. Her şey için zamanım vardır.

Örneğin, ben ders için hazırlıkla meşgul olurum, okurum ve farklı TV programlarının yapımına katılırım. Sabah derslerinin yanı sıra dersler de veririm ve çeşitli gazetelerde yayınlanan makaleler yazarım. Her şey için zamanım var!

The Connection Between The Spiritual Way And the Corporeal Way

İhsan Etmeye Yönlendirilmiş Arzu

Tora, “Deuteronomy,” 5:33: Efendin Tanrı’nın sana emrettiği bu yolda sonuna kadar yürüyeceksin; yaşam bulabileceğin, sana iyi gelecek ve sahip olacağın bu topraklardaki günlerini uzatabileceğin bu yolda.

“Sahip olacağın bu topraklar;” çevredeki her şeye ihsan etmeye ve sevmeye duyulan bir arzudur ve bunlar aracılığıyla Yaradan’a yönlendirilmiş bir arzudur.

Birçok defa tartıştığımız gibi, çevremde sanki dışımdaymış gibi algıladıklarım bana ters gelen, içsel özelliklerimden başka bir şey değildir. Sadece sevgiyle davrandığımda ortaya çıkarlar, onlarla Yaradan’mış gibi onlarla ilişki kurarım. Ve o zaman, Yaradan ile bir olurum.

http://laitman.com/2016/07/desire-directed-toward-bestowal/