Monthly Archives: Temmuz 2016

YARADAN BİZDEN NE TALEP EDER?

Soru: Pek çok kaynağa göre, düşüncelerimiz yoluyla kaderimizi belirleriz. Eğer olumlu düşüncelere sahipsek, olumlu olaylar yaratacağız veya bunun tersi. Bu doğru mu?

Cevap: Belli bir dereceye kadar bu doğrudur. Başkalarıyla ilgili pozitif düşüncelerin arkasında olumlu bir niyet vardır. Ancak bu yalnız neşe, kahkaha ve gülümsemeyle ilgi değil ama sadece iyilik yaratmayla ilgilidir.

Ancak, Yaradan’ın bizden talebi bu değildir. Yaradan, O’na benzememizi ister ve şu anda, O’na mutlak iyilik denmesine rağmen Yaradan’ın iyi olduğunu hissetmiyoruz. Bu nedenle biz maneviyatta iyi ne anlama gelir öğrenmeliyiz. Kabala Bilgeliği’ne göre bu tanım, genel tanımdan biraz farklıdır.

What The Creator Demands Of Us

MUTLAK DOĞRU

Soru: Neden dinler birleşmez ama bunun yerine her biri kendi üzerine bir örtü çeker?

Cevap: Bu, tüm inançlar ve dinler tamamen egoist olduğu için böyledir. Din savaşları ve saldırıları, özellikle Yahudilikte, binlerce yıldır sürmüş ve bugüne kadar da sona ermemiştir. Birçok gruplar ve dini mezhepler ortaya çıkmış ve hepsi birbirine karşı kışkırtılmıştır.

Dinler insan egoizminin bir ürünüdür, bu yüzden onlardan iyi bir şeyler beklemek için hiçbir neden yoktur. Onlar aslında kitlelerin afyonudur.

Dinler “dostunu kendin gibi seveceksin” genel kuralını uygulamazlar (Levililer 19:18). Genel olarak bu emri nerede ve ne şekilde tutuyorlar?

Kabala Bilgeliği’nin dinlerle hiçbir bağlantısı yoktur. Ve bu aynı zamanda problemin özüdür. Biz çeşitli dini kuruluşlarla büyük bir uyuşmazlığa sahibiz. Dini kuruluşlar mekanik hareketler sergileyerek, bir kişinin kendisine gelecek dünyayı sağladığına inanırlar.

Kabala bu mekanik uygulamayla bir kişinin gelecek dünyaya sahip olamayacağını ancak bir egoist olarak kalacağını söyler. Eğer, bencil doğası üzerine yükselmesi yoksa onun için ne tür manevi bir dünya olabilir ki?

Gelecek dünya, bir kişinin bu dünyadayken “dostunu kendin gibi seveceksin” kuralını uygulayarak inşa ettiği, özgeciliğin dünyasıdır. Din sadece insanları satın alır ve daha fazlası yoktur.

Yorum: Kabala Bilgeliği’ni çalışan insanlar için dinlerini sürdürmelerini engelleyen bir şey yok, bu ilginç.

Cevap: İsteyen her kişi Kabala bilgeliği ile uğraşabilir, dini ne olursa olsun. Baal HaSulam “Son Nesil” kitabında bu konu hakkında yazar.

Bir dine veya bir başkasına mensup olmak kişiyi rahatsız etmez, güvenle geleneklerini sürdürebilir. Ama içsel olarak bencil doğasının üstüne yükselerek, özgecil şekle değişmelidir. Bu dinden Kabala ilmini farklılaştıran şeydir. Diğer her şey sürdürülebilen veya sürdürülmeyen bir gelenektir. Bu kişisel bir meseledir. Ama Kabala Bilgeliği sayesinde ego üzerine yükselmek; mutlak doğrudur.

http://laitman.com/2016/07/the-absolute-postulate/

ERKEK VE KADININ MANEVİ YOLU

Soru: Bir Kadın maneviyata nasıl ulaşır? Bir kadının ağırlıklı olarak kocasını desteklemesi, ailesine bakması ve dağıtıma katılması gerektiğini okudum, ama tam olarak bir kadının kocasını (ve erkekler grubu) destekleyerek maneviyata nasıl ulaşacağını anlamıyorum?

Cevap: Yaradan ile ilgili bir erkeğin yolu, kadının ailesi ile ilgili ya da grubun erkek kısmıyla ilgili yoluyla aynıdır. Bir kadın ailenin ve evin reisidir; çünkü o bunun için çalışır ve hizmet eder. Erkeğin Yaradan ve grup ile ilgili çalışması da aynıdır. Biz dünyamızda kadınların çalışmasını örnek alarak bir erkeğin maneviyatta nasıl çalışması gerektiğini öğrenebiliriz.

The Spiritual Path Of A Man And A Woman

Yaradan’a Yakınlaşmak Nasıl Mümkündür?

Soru: Yaradan’a yakınlaşmak nasıl mümkündür? Bu gücü içimde elde etmek için her gün kendi üzerimde ne tür bir çalışma yapmalıyım?

Cevap: Bunun için, özelliklerini değiştirmek sana bağlı ve böylece onlar Yaradan’ın özelliklerine benzer ve eşit olacaklar.

Kabala Bilgeliği bundan söz eder. Bu Yaradan gibi olmak içim bir metottur.

Bizler özellikle birbirleriyle egoistçe ve birbirini karşılıklı olarak iten ilişkide olan insanlarla yaratılmış bir dünyanın içindeyiz. Aramızda yavaş yavaş bir uyuma ve homojen bağlantıya ulaşacağız ve bunu doğru inşa etmeye çalışarak, Yaradan’ı ifşa etmeye başlayacağız.

http://laitman.com/2016/06/how-is-it-possible-to-get-close-to-the-creator/

“Ve Sen Komşunun Evine Arzu Duymayacaksın…”

Tora, (On emir kitaplarının beşincisi, 5:18 bölümünde): Ve sen…. Komşunun evine, tarlasına, uşağına, hizmetçisine, öküzüne, eşeğine veya komşuna ait herhangi bir şeye arzu duymayacaksın.

Kişi başkalarına öylesine bağlanmalıdır ki o sadece insanları kendine çekmemeli ayrıca onların ideolojileri ve dünya görüşleriyle de birleşmeli. Aynı zamanda onların arzularıyla ve nitelikleriyle sanki kendininmiş gibi ihsan etmeye çalışmalı.

Dostlarında kıyafetlenmeyle, sözde kendi dışında var olan, onların her biri aracılığıyla dünyanın algılanmasını düzeltme yönünde, onların yerine çalışmalıdır. Sonuçta, bizler dev bir sistemin içindeki dişlileriz.

Bu nedenle, kişi ondan uzakta olan bazı küçük dişli parçalarını nasıl döndürdüğünü ve onun içinde kıyafetlenerek onun düzgün çalışmasına nasıl neden olduğunu anlamalıdır. Ve o, ihsan etmek ve sevmek için herkesle çalışarak, genel muazzam bir organizmanın her bir küçük parçasıyla bunu yapmalıdır. Ve bu “Ve sen…. Komşunun evine, tarlasına, uşağına, hizmetçisine….. arzu duymayacaksın” anlamına gelir.

http://laitman.com/2016/07/and-you-shall-not-desire-your-neighbors-house/

Parayı Nereye Yatırım Yapmak Karlıdır?

Soru: Şu anda para yatırımı için en kârlı yer neresidir?

Cevap: Bu eğitime ve bilgi edinmeye olmalıdır. Bu her zaman en doğru ve güvenlisi olmuştur.

Bu dünyada eksik olduğumuz tek şey gerçekten eğitimli ve zeki insanlar, profesyonellik şart değil, yani hayatın amacının ne olduğunu, hayatın anlamının ne olduğunu ve onun nasıl yaşanacağını anlayan eğitimli insanlar: bu boşuna değildir.

Eğer kişi bu tür eğitim ve bilgi edinme fırsatına sahipse ve bunu sadece kendi çabasıyla elde edebilecekse, o zaman buna yatırım yapmak, onun için değerli olur.

http://laitman.com/2016/07/where-is-it-profitable-to-invest-money/

Anlamlı Hareket

Soru: Ben 20 yıl bir bankada para biriktirdim, ancak öngörülemeyen durumlar nedeniyle, her şeyimi kaybettim. Bunun manevi bir anlamı var mı?

Cevap: Her şeyin bir anlamı vardır. Dünyada olan her şey daha yüksek bir hesaba göre yapılır, “O’ndan başkası yok.”

Daha fazlası, bu hesaplama, yukarıda oturan yaşlı adam formunda bir Tanrı tarafından kâğıt üzerinde yapılan, kim neyi hak ediyor hesaplaması değildir. Aksine her şey, bağlı olduğumuz genel ağ içinde yapılır ve gerçekleştirilir.

Hepimiz evrensel bir egonun içindeyiz ve bunun içindeki ortak bağımız her birimizin kişisel kaderini belirler. Bu yüzden, biz dünyayı doğru karşılıklı ilişkiler yönünde daha fazla ittikçe, kendimize, Yaradan’ın ifşasına, hayatın asıl amacını gerçekleştirme yönünde, doğru, güvenilir ve rahat bir ilerleyiş sağlarız.

Purposeful Movement

Yahudiler Neden İsrail’e Geldiler?

Soru: Yahudiler neden kalabalıklar halinde İsrail’e geldi?

Cevap: Çünkü farklı ülkelerde ortaya çıkan belli güçler bunu yapmaları için onları zorladı.

Rusya’daki ve diğer Doğu Avrupa ülkelerindeki, eski Sovyet Blok’u ülkelerindeki insanların çıkmak için her fırsatı ne ölçüde aradıklarını ben biliyorum. Öte yandan, ayrılmak istemeyen çok kişi vardı.

Hatta II. Dünya Savaşı’ndan hemen önce, Hitler onlara bunu yapmaları için izin vermesine rağmen Almanya’yı terk etmek istemeyen Yahudiler vardı. O, Yahudiler için tarım alanında farklı meslekleri öğrenebilecekleri böylece Filistin’e gidebilecekleri özel okullar buldu. Bu gerçekler inkâr edilemez tarihi belgelere dayanmaktadır. İlk başta Siyonistler ve faşistler arasında doğrudan bir bağlantı vardı çünkü onlar aynı şeyi istediler, Yahudilerin Filistin’e transferi.

Bir yandan, Almanya Yahudilerden kurtulmak ve ayrıca İngilizlere karşı Filistin’de denetimi ele geçirmek istiyordu. Diğer yandan bu Siyonistlerin elinden alındı ve onlar buna göre hareket ettiler. Almanların, Almanya’yı terk etmeleri için Yahudilere ödeme yapmaya hazır olmalarının nedeni budur.

Ancak ne zaman ki Hitler bunun faydasız olduğunu ve onların ayrılmak istemediklerini gördü, imha sürecine başladı.

http://laitman.com/2016/07/why-did-the-jews-come-to-israel/

Manevi Para Hakikate Eşdeğerdir

Soru: Paranın manevi kökü hakikat kavramına mı bağlıdır?

Cevap: Evet. Manevi para Masah (perde) hakikate eşdeğerdir çünkü o, ihsan etme ve sevginin, başkalarıyla bağ kurmanın niteliğidir. Bir kişi ne kadar manevi zenginliğe sahipse, gerçeğe o kadar yakın anlamına gelir o, çünkü Yaradan’la daha büyük bir bağlantının içindedir.

Para Masah’tır ama bedel Masah değildir bu ancak onun yardımı ile gerçekleştirdiğimiz, Yaradan rızası için ve birbirimiz için ihsan etmedir.

Spiritual Money Is Equivalent To Truth

Manevi Edinime Kim Ulaşır?

Soru: Öğrencilerinizden her hangi biri manevi edinim seviyesine ulaştı mı? Eğer bu konuda konuşamıyorsanız, bu bilgi bize veya onlara nasıl zarar verebilir?

Cevap: Senin manevi edinime kimin ulaştığını bilmene gerek yok; grubumuz çerçevesinde çalışan bu insanlardan öğrenmek bu sadece sana bağlı; onlar manevi edinim seviyesine seni yükseltmeye yazgılılar.

O sistemin içine girdiğinde, daha yüksek boyuta, herkesi görebileceksin de. O zaman kim orada ve hangi seviyelerde bileceksin.

Who Achieves Spiritual Attainment?