YARATAN KİMDİR?

SORU: Yaratan kimdir?

CEVAP: Yaratan, yaratılışın tüm sistemini, tıpkı fiziksel bedeni besleyip büyüten yaşam gücü gibi yöneten, büyüten ve bir arada tutan  üst güçtür.

Fiziksel bedenimiz, tamamen karşılıklı biçimde birbirine bağlı  bir çok farklı hücre ve organdan oluşur. “Hayat” denen bir tür çabuklaştırıcı güç, hücrelerin ve organların içlerinden akar ve bu güç yok olursa beden ölür.

Tüm doğayı dolduran aynı yaşam gücüne Bore (Yaratan) denir. O, sadece hayatı aşılamaz aynı zamanda onu yönetir, yaratır, yaşamda değişiklikler yapar, sürekli olarak yaratılışı değiştirir ve onu mükemmelleştirir; bu sayede, yine aynı güç tarafından önceden belirlenmiş özel bir hedefe ilerler.

SORU: “Yaratılış” nedir?

CEVAP: “Yaratılış” “alma arzusu”dur. Cansız, bitkisel, hayvansal ve konuşan seviyelerde hepimizin içinde var olan, haz alma arzusudur. Bu arzu, tüm yaratılışın maddesidir ve tüm bu canlılığa “Bore” veya “Yaratılışın gücü” denir. Böylece var olan her şey, alma arzusu ya da alma arzusuna yaşam veren güç olmak üzere iki niteliğe sahiptir ve  belli bir seviyede var olur.

SORU: Bu güç, insandan ayrıldığında nereye gider?

CEVAP: O ya düşer ya yükselir. Bu güç azalırsa konuşan veya hayvansal seviyeden bitkisel seviyeye düşer ve sonra insan ölür. Bundan sonra bitkisel seviye ölür ve sonra aşama aşama sadece toza dönüşen cansız seviye kalır.

SORU: Yaratan’ın gücü maddeye giriyorsa ve onunla bağ kuruyorsa ve ona varlığını veriyorsa o zaman O’nun yokluğu neye dayanıyor?

CEVAP: Bunun bir çok nedeni vardır. Bu bütün bir sistemdir yani yaratılışın maddesi bir nesnede kaybolduğunda, başka bir tür madde yaratır; çünkü enerji yok olmaz ve kendisini oluşturan temel bileşenleri parçalara ayrılır..

SORU: Bu “yaşam gücü” olmadan bir nesnenin var olamayacağı anlamına mı geliyor?

CEVAP: “Yaşam gücü” birincil güçtür. O maddeyi yarattı ve ona yaşam verdi. Yaşam gücü son evreye kadar maddenin bütün değişimlerini taşır.  Yaratan’ın niteliklerini maddede kıyafetlendirmek için onları edinmelidir ve almak için bir kap haline gelmelidir.

http://laitman.com/2016/06/who-is-the-creator/

Tartışma | Share Feedback | Ask a question
"Kabala ve Hayatın Anlamı" Yorumlar RSS Feed

Önceki yazı: