TANRI NEDİR?

SORU: Tanrı’nın olmadığını söylüyorsunuz o halde ne var?

CEVAP: Yöneten, geliştiren ve dünyamızı dolduran bir üst güç var. Onun hakkında ancak onu keşfettiğimiz onun derecesine gelirsek konuşabiliriz. Bu güce “BOREH” (Yaratan) denir. BO-REH ; GEL VE GÖR demektir.

İnsanlar Tanrı’nın bedensel bir biçimde insan gibi var olduğunu düşündüklerinde bu açıkca doğanın tamamının yanlış anlaşılmasıdır. Biz her zaman hepimizle ilişkilerde var olan hakkında konuşuruz. Bir kişi, bu gücü içinde ifşa etmediği sürece o güç yoktur, içinde bu gücü keşfederse işte o zaman bu güç vardır.

YORUM: Kabala Bilgeliği, “Atzmuto”nun, “Onun özü”nün bir tür plan ve program içinde olduğunu belirtir.

CEVAP: Doğru, ama bunun hakkında konuşamayız. Bu bizim ulaşabilirliğimizin çok ötesinde doğanın ilk ve birincil gücüdür. Biz, sadece O’nun tarafından yaratılan alma ve haz alma arzumuzun içindekini ediniriz.

http://laitman.com/2016/06/what-is-god-2/

Tartışma | Share Feedback | Ask a question
"Kabala ve Hayatın Anlamı" Yorumlar RSS Feed

Sonraki yazı: