Doğru Komünizme Gidiş

SORU: Nesiller boyu, çok sayıda Yahudi Rusya topraklarında yaşadı. Rusya ve İsrail arasındaki benzerlikler ve farklılıklar nelerdir?

CEVAP: Her şeyden önce Rusya’dan gelen çok fazla sayıda, bir milyon civarında göçmen İsrail’de yaşıyor. Daha fazlasının geleceğini ve hala bir çok Yahudi Rusya’da yaşarken İsrail’e gelecek göçmen sayısının itiraf etmeseler de bir milyondan fazla bir sayıya yükseleceğini düşünüyorum.

Lubavitcher Rebbe, birinde Rusya’da resmi olarak 3 milyon Yahudi’nin olduğunu ancak gerçekte bu sayının 20 milyon civarında olduğunu söylemişti. Bu rakam, Amerika’daki ile aynı ve nerede oldukları bilinmeyen on kabileyi saymadan belirlenmiş. Bütün bunlar şimdilik gizli ancak gerektiğinde ifşa olacaktır.

Ben Rusya ile İsrail arasındaki ilişkilerin doğru Komünizmin gösterilmesini sağlamak üzere desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Doğru Komünizm SSCB’de başarısız biçimde inşa edilmeye çalışılan Komünizm değildir ancak doğru inşa edilmiş toplum bir komündür. Toplumun bu tarz bir yapıya eğilimi ve sosyalist yönlendirme, Batı ülkelerinde ve Amerika’da ortaya çıkmaya başladı. Dünya, otomatik üretimin güç kazandığı ve arkasından işsizliği getirdiği bir koşula yaklaşıyor.

Paraya dayalı ekonomi aşama aşama yok olacak ve toplum büyük bir problemle baş başa bırakılacak, böylece toplumun birleşmesi dünyadaki birinci dürtüdür ve bu dürtü günümüzde zaten uyanmaya başlamış durumdadır. Problem şu ki, kimse buna doğru nasıl ilerleneceğini bilmiyor, doğru ve birleşmiş toplum sadece Kabala Bilgeliği’nden gelen integral eğitim ile şekillendirilebilir.

Yani, Rusya’da Sovyet döneminde ortaya çıkan büyük sorunlara rağmen, insanlar yine de olumlu bir duygu içindeydi ve devlete karşı  belli bir yakınlık vardı, çünkü Ruslar’da bu tür ilişkiler için özel bir yatkınlık olduğunu düşünüyorum. Tam olarak İsrail Yahudilerinin çekildiği vakıflar gibi Rus toplumu da sosyalistik unsurlarla devam edecektir.

Gelecek doğru toplumun yaratılması, sadece İsrail için değil ama Rusya için de  kurtuluş olacaktır ve  aksi halde Rusya bugünkü krizden çıkmayacaktır. Dünyanın geri kalanı da, yeni bir toplum inşa ederek krizden kurtulabilir, teknolojik cihazları kullanarak değil.

http://laitman.com/2016/06/going-to-correct-communism/

Tartışma | Share Feedback | Ask a question
"Kabala ve Hayatın Anlamı" Yorumlar RSS Feed