KABALA BİLGELİĞİ’NİN MİSYONU

SORU: Günümüzde Kabala Bilgeliği’nin misyonu nedir?

CEVAP: Misyonu, Dünyamızı üst dünya yapmak için yeniden inşa etmektir; egoistik kapitalizmden özgecil komünizme doğru değiştirmek gibi, dünyanın işleyen sistemini değiştirmektir.

Ancak tüm hislerimiz ve düşüncelerimiz ( kalbimiz ve aklımız) doğduğumuzdan beri egoistik bir programa göre çalışır. Özgecil eylemler, hisler ve düşüncelere doğru yeniden programlama için tamamen farklı bir dünyayı deneyimlemeye başlarız ve daha önce “görünmez” olanı görebiliriz.

Kabala’ya göre 21.yüzyıl insanlığı yeniden programlama sürecine başlamalı ve insanlara Kabala Bilgeliği yayılmalıdır, böylece insanlar kendilerine ne olduğunu ve içinden geçtikleri değişiklikleri anlayabileceklerdir.

http://laitman.com/2016/05/the-mission-of-the-wisdom-of-kabbalah/

Tartışma | Share Feedback | Ask a question
"Kabala ve Hayatın Anlamı" Yorumlar RSS Feed