KADINLAR, ERKEKLER VE KARŞILIKLI GARANTİ

SORU: “Karşılıklı garanti” kadınları da ilgilendiriyor mu?

CEVAP: Kadınların ve erkeklerin ikisi de cinsiyetlerinden bağımsız olarak karşılıklı garanti seviyesine ulaşmak zorundadırlar. Erkekler Sina Dağı’nda durdu ve kadınlar onları çevreledi derken, bu bize;  her birimizdeki içsel manevi nitelikleri ifade eder.

“Kadın” haz alma arzusunu, erkek de bu arzuyla başa çıkmayı temsil eder. Erkek İbranice’de “Hitgabrut”, “başa çıkma” kelimesinden gelen “Gever”dir. O, Sina Dağı’nda, içindeki zıt niteliği yani “NEFRET DAĞINI” keşfeden ihsan etme arzusudur.

Ama “birlik” ve “karşılıklı garanti”  herkese aittir. Kadının, içsel olarak tıpkı erkek gibi herkesle bağ kurması gerekir ama kadın bunu içsel olarak deneyimlerken, erkeğin aynı zamanda bunu dışsal olarak da ifade etmesi gerekir.

Dahası, kadınlar bunun için erkeğe baskı uygulamalıdır. Bu erkeğin doğası yüzündendir, bir erkek bir kadını, karısını dinlemeye eğilimlidir. Karısı erkeğin annesidir ve bu erkeğin karısını algılama biçimidir.

Erkeğin pototipi  iki kadın Malhut ve Bina arasında yerleşen Zeir Anpindir. Annesi Binadır ve karısı Malhuttur. Arzuları Malhut’tan alır ve bu arzuları yerine getirmek  için Bina’ya döner.

Başka deyişle, o Malhut olmadan Bina’ya dönemez ve bir kere döndü mü,  artık Bina’dan aldığı her şeyi Malhut’a devretmek dışında seçeneği yoktur. Erkek bu şekilde çalışır. Bilinçaltında bir çok açıdan,  erkeğin karısının annesi ile yer değiştirmesi bundandır.

Tartışma | Share Feedback | Ask a question
"Kabala ve Hayatın Anlamı" Yorumlar RSS Feed

Önceki yazı: