AVRUPA BİRLİĞİ’NİN GELECEĞİ

SORU: İngiltere’de Avrupa Birliği’ni bırakma konusunda keskin tartışmalar oluyor. Ünlü fizikçi Stephen Hawking ve 150 başka bilim adamı Avrupa Birliği’nden ayrılma konusunda sert muhalefetlerini dile getirdiler. Onlar, İngiltere’deki bilime yapılan parasal desteğin büyümesi ve araştırmaların sayısının da artmış olması dolayısıyla Avrupa Birliği üyeliğine teşekkür edilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Sizce İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması gerekiyor mu?

CEVAP: Avrupa Birliği’nden ayrılmanın artık hiçbir anlamı yok çünkü Avrupa Birliği nasılsa yakın zamanda parçalanacak.
Bunlar bir şey belirlemeyen yapay uluslararası topluluklardır.
Aralarında karşılıklı sorumluluk yok , sınırlar kapanıyor ve anlaşmazlıklar, çatışmalar, imalar artıyor. Geçmişte, Avrupa Ortak Pazarı hatta daha açığı borsa Avrupa Birliği’ne bağlı olmasına rağmen, daha önce Avrupa’da ortaya çıkan birliğe yönelik hareket ortadan kayboldu.

Bu yüzden, ne yaparlarsa yapsınlar bu oluşumun zaten yıkılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü içsel birliğe ve insanları birbirine yakınlaştıran ön eğitime değil fakat tam aksine, bu birlikten zengin olmak isteyenlerin ve dahası bunu başkalarına rağmen yapmak isteyenlerin arzusuna dayanıyor .

O halde bu nasıl bir birlik? 25 ek ülkenin kendileri ve harcamaları için daha fazla sermaye yaratmaları için beş ülke tarafından kabul edilmiş ne tür bir ortak Pazar bu? Bu basitçe başkalarının
sömürülmesidir üstelik en kaba haliyle.

Bu şekildeki bir sistem çökmek zorundadır. Doğa onları kasten bu duruma itiyor ki, önceki nesillerde insanları fethetmek mümkünken bu çeşit bir birliğin dünyada var olamayacağını fark etsinler. Hatta Sovyetler Birliği bile Sosyalist Cumhuriyetleri Avrupa Birliği’nin denediği gibi benzer biçimde bir arada tutamadı. Avrupa Birliği de dağılacak çünkü kimin kuruluşu egoya dayanıyorsa tamamiyle aynı sistemdir.

Bir birlik sadece insanlar o birliğe hasret duyarlarsa başarılı olur. Tabandan gelmeyen bir birliğe dayalı tüm kurumlar parçalanır. İhtiyaç hissi, birliğin yararlı olacağına dair duygu aşağıdan gelmelidir. Böylece daha yüksek , manevi bir derece açığa çıkar ve birlik dünyaya daha çok ışık getirir.

İnsanları eğitmek zorundaydılar. Ama bunun için insanlara bir şekilde öğretmek ve taban seviyesinden hiç olmazsa birazcık eğitmek için Kabala Bilgeliği’ni keşfetmek gereklidir aksi halde her şey başarısızlığa mahkumdur.

Bu nedenle İngiltere sessizce Avrupa Birliği içinde kalabilir çünkü yakında tamamen sona erecek.

Tartışma | Share Feedback | Ask a question
"Kabala ve Hayatın Anlamı" Yorumlar RSS Feed

Sonraki yazı: