Kabala Sevginin Bilgeliğidir

“Kötü eğilimi ben yarattım ve onun ıslahı için de Işığı (Tora’yı) yarattım”, ifadesinde yaratılışın tüm düşüncesi yatar. Bu nedenle “dostunu kendin gibi sev;” (insan sevgisi) Tora´nın ana fikri ve amacıdır. Ve Yaratılışın amacı herkesi sevgi denilen mükemmel bir bağa ve birliğe getirmektir. Bu sebeple Yaradan insanlarda egoizmi sürekli geliştirir ki bağ kurmanın, öncelikle ayakta kalabilmeleri ve sonra da yüce anlayışlara ulaşmak için gerekliliğini anlayabilsinler.

Kalaba Bilgeliği, egoizmi büyütmek için 2000 senedir kaybolmuştur ki böylece ıslah edecek bir şey olsun. Islah edilmesi gereken son bencillik düzeyine 20. Yüzyılın (1995) sonunda ulaşılacağı önceden tahmin edilmiştir.

“Dostunu kendin gibi sev” onunla bağ kurmak ve birlik olmak anlamındadır,  herkes karşılıklı diğerinin arzusunu yerine getirir. Yani sevgiden anladığımız başkasının “kullanılmasından” alınan zevk değil fakat diğer insanların en yüce arzularının yerine getirilmesi olarak anlaşılmalıdır. Bu durumda sevgi, “Adam” diye adlandırılan sistem içinde, tüm insanların tam bir birliğini uyandırır.

Tartışma | Share Feedback | Ask a question
"Kabala ve Hayatın Anlamı" Yorumlar RSS Feed

Sonraki yazı: