İsrail ve Fırtına

Doğanın dengesini bozduk bu nedenle günden güne bazı doğal afetler ortaya çıkıyor. Her zaman neyin geldiğini, ne afetin şiddetini ne de türünü saptamak mümkün değil.

İnsan ilişkilerinin ıslahı tüm doğanın sistemini dengeleyecektir çünkü ADAM seviyesi en yüksek derecedir. ADAM doğa üzerinde en güçlü etkiye sahiptir ve ayrıca en hassas ve savunmasız olan da odur.

İsrail elektrik şirketindeki çatışma genel İsrail toplumundaki çürümeyi gösteriyor. Kötü ilişkileri her yerde görüyoruz. Aslında tüm İsrail toplumunun ıslaha ihtiyacı varken elektrik şirketi çalışanlarını suçlamak anlamsızdır.

İhtiyacımız olan, karşılıklı yardım ve sorumluluk için toplumun eğitilmesine yönelik genel bir eğitim sürecidir ve bizim de kendi organizasyonumuzda yaptığımız budur.

Tartışma | Share Feedback | Ask a question
"Kabala ve Hayatın Anlamı" Yorumlar RSS Feed

Önceki yazı: