HAYAT AĞACI VE BİLGELİK AĞACI

SORU: “Bilgi için susama” ve “manevi edinim” bilgelik ağacına nasıl bağlıdır ve bilgelik ağacı, yaşam ağacıyla nasıl ilişkilidir?

CEVAP: Sadece bir ağaç vardır, HAYAT AĞACI. O, üst ışığın Yaratan’dan indirdiğine göre bir taslaktır. O, ışığı zayıflatan, farklı filtrelerden oluşan bir sistemin içinden geçer. Filtreler ışığı derece derece zayıflatarak ta ki bizim dünyamıza büyük açık, elde taşınan bir yelpaze gibi ulaşana kadar, ihsan etmenin bir çok farklı formuna böler ve ışık tüm atomları ve en basit parçacıkları etkiler.

Bu sayede biraz da olsa ihsan etmeyi dünyamızda hissederiz. Önce sadece bu dünyada var olduğumuzu hissederiz sonra bitkiler gibi büyürüz sonra hayvanlar gibi davranırız ve en sonunda aramızdaki bağ sayesinde insanoğlu gibi hissederiz. Bu şekilde ışık egomuzu büyütür.

Egoistik nokta kendi ağacını, yukarıdan aşağıya inen hayat ağacının zıddına ışığın etkisi altında aşağıdan yukarıya doğru geliştirmeye başlar. Aşağıdan yukarıya doğru büyüyen ağaç, BİLGELİK AĞACI olarak bilinir; İYİ VE KÖTÜNÜN BİLGİSİ…

Bu iki ağaç birbirini tamamlar ve ADAM HALİNE GELİR. ADAM denen sistem yaratılır.. Yazıldığı gibi ; “Çünkü toprağın ağacı, adamdır”.

Tartışma | Share Feedback | Ask a question
"Kabala ve Hayatın Anlamı" Yorumlar RSS Feed